1 Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2016.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zbiór jest przeznaczony przede wszystkim dla praktyków, a także aplikantów oraz studentów wydziałów prawa i administracji. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom I.
Autorzy: Stefan Babiarz (red. naukowy), Adam Bieranowski, Maciej Jaśniewicz, Tomasz Kolanowski, Ryszard Pęk, Ewa Stefańska.
Rok wydania: 2016.
W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Wycena nieruchomości.
Autorzy: Jerzy Dydenko, Tomasz Telega.
Rok wydania: 2016.
W książce zawarto komentarze do wybranych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących problematyki wyceny nieruchomości oraz dyspozycji rozwijających je, zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Wycena nieruchomości
Jerzy Dydenko, Tomasz Telega
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
 

4. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne.
Rok wydania: 2016.
5 wydanie zbioru przepisów z prawa zamówień publicznych.

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo budowlane. Komentarz.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. 

Fragment publikacji (.pdf)