1. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
24. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2014.
Publikacja ta zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę interpretacji klauzul wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Metodyka sporządzania umów gospodarczych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

4. Polskie prawo handlowe.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
W książce uwzględniono zmiany w przepisach w zakresie podziału i łączenia spółek, upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców, jak również wynikające m.in. z ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prawa upadłościowego oraz ustawy o kredycie konsumenckim. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

5. Prawo spółek handlowych.
Autorzy: Andrzej Koch (red. naukowy), Jacek Napierała (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
W podręczniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w kodeksie spółek handlowych.
Książka stanowi cenne źródło wiedzy w zakresie prawa spółek handlowych, koncentrując się nie tylko na omówieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, ale przybliżając również kluczowe regulacje innych istotnych z punktu widzenia tematyki aktów prawnych, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych przepisów kodeksu cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)