1 Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Proces inwestycji budowlanych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy - wybitni znawcy omawianej tematyki - przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki. Poddają analizie nie tylko rozwiązania prawne, ale także ich skutki, proponują najbardziej odpowiednią wykładnię tych regulacji oraz sposoby praktycznego ich wykorzystania. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne.
Rok wydania: 2017.
Szóste wydanie zbioru przepisów w Serii z Paragrafem. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka.
Autorzy: Paweł Jamróz, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Dorota Ostrowska, Ewa Spigarska, Aleksandra Staniszewska, Małgorzata Staśkiel.
Rok wydania: 2015.
Książka zawiera kompleksową wiedzę, jaką powinien posiadać inwestor zamierzający działać na rynku nieruchomości. Omawia wszystkie informacje istotne dla osób zainteresowanych problematyką rynku nieruchomości, porusza także tematy związane z ryzykiem inwestycyjnym, pomagając analitykom kredytowym przy ocenie wniosku kredytowego przewidzieć wszystkie możliwe do zrealizowania rodzaje ryzyka. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Dowiedz się więcej z książki
Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
 

5. Prawo nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych .
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2017.
5. wydanie zbioru przepisów z prawa nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)