1 Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe.
Autor: Jerzy Dydenko.
Rok wydania: 2015.
Praca ta stanowi kompendium wiedzy przydatnej nie tylko dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale także dla wszystkich tych, którzy stykają się z problematyką nieruchomości, a więc sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji państwowej i samorządowej, bankowców, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Publikacja jest opracowaniem zbiorowym, co wynika ze złożoności problematyki rynku nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami.
Autor: Wojciech Gonet.
Rok wydania: 2014.
Publikacja przeznaczona jest dla notariuszy, aplikantów notarialnych, zastępców notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, sędziów i referendarzy sądowych wydziałów ksiąg wieczystych, a także dla studentów prawa zainteresowanych problematyką prawną obrotu nieruchomościami. 

4. Decyzja o warunkach zabudowy.
Autorzy: Dariusz Kałuża, Marcin Płoszka, Renata Robaszewska.
Rok wydania: 2014.
W książce w syntetyczny i praktyczny sposób przedstawiono istotne zagadnienia pojawiające się w praktyce wydawania decyzji o warunkach zabudowy. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Decyzja o warunkach zabudowy
Dariusz Kałuża, Marcin Płoszka, Renata Robaszewska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
 

5. Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane.
Autor: Eugenia Śleszyńska.
Rok wydania: 2016.
Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego. 

Fragment publikacji (.pdf)