1. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
25. wydanie zbioru przepisów prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności.
Autor: Izabela Heropolitańska.
Rok wydania: 2014.
W książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych, takich jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności, oraz rzeczowych - takich jak hipoteka, zastaw i przewłaszczenie. Uwzględnione zostały także zabezpieczenia mniej znane, do których należą zastaw finansowy czy oświadczenie patronackie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia po zmianach. Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz członków zarządu spółek.
Autorzy: Michał Culepa, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Małgorzata Kozłowska, Magdalena Skalska, Barbara Tomaszewska.
Rok wydania: 2015.
W książce w przystępny sposób omówiono problematykę oskładkowania tytułowych umów i związanych z tym obowiązków zleceniodawców i zleceniobiorców. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Spółka cywilna w obrocie gospodarczym.
Autorzy: Marcin Podleś, Lidia Siwik.
Rok wydania: 2014.
W opracowaniu w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę funkcjonowania spółki cywilnej w obszarze działalności gospodarczej. Autorzy, oprócz zwięzłego omówienia materii ogólnej, związanej z miejscem spółki cywilnej w systemie prawa, zaprezentowali zagadnienia szczegółowe, opisując powstanie spółki, jej majątek, prowadzenie spraw i reprezentację spółki, odpowiedzialność wspólników, stosunki między wspólnikami a spółką, zmiany w składzie osobowym spółki oraz jej rozwiązanie i likwidację 

Fragment publikacji (.pdf)
Dowiedz się więcej o tej książce
Spółka cywilna w obrocie gospodarczym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

5. Prawo spółek handlowych.
Autorzy: Andrzej Koch (red. naukowy), Jacek Napierała (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
W podręczniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w kodeksie spółek handlowych.
Książka stanowi cenne źródło wiedzy w zakresie prawa spółek handlowych, koncentrując się nie tylko na omówieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, ale przybliżając również kluczowe regulacje innych istotnych z punktu widzenia tematyki aktów prawnych, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych przepisów kodeksu cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)