Strony porozumienia zobowiązały się do wymiany informacji o stwierdzonych przypadkach naruszeń prawa budowlanego. Strony będą także wspierać inicjatywy zmierzające do zawierania porozumień pomiędzy wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego i dyrektorami izb celnych, które będą regulowały praktyczne aspekty współdziałania.

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 4 listopada 2016 r.