Powołanie jako forma zatrudnienia nie zapewnia należytej ochrony stosunku pracy m.in. z uwagi na brak możliwości dochodzenia roszczeń pracowniczych przed sądem pracy. Ze względu na ww. niedogodności, a także charakter pracy, zasadne jest, zdaniem grupy posłów koalicji, aby stosunek pracy na wymienionych stanowiskach nawiązywany był na podstawie umowy o pracę i takie zmiany zaproponowano w projekcie nowelizacji. Umowa o pracę zagwarantuje pracownikom stabilność zatrudnienia i ocenę uzależnioną od efektów ich pracy. Uchroni również lub znacznie utrudni stosowanie pozamerytorycznych kryteriów przy podejmowaniu decyzji kadrowych.

Jedynym stanowiskiem na szczeblu nadleśnictwa, na którym stosunek pracy powinien pozostać nawiązywany na podstawie powołania jest nadleśniczy, uważają projektodawcy. Formuła powołania sprawdziła się w stosunku do nadleśniczych, którzy jako kadra kierownicza, zarządzająca, samodzielnie odpowiadają za prowadzoną w nadleśnictwie gospodarkę leśną. Forma powołania jest w tym wypadku gwarancją sprawnego zarządzania w sytuacjach wyjątkowych np. postępowań prokuratorskich, sądowych, a także utraty zaufania i braku możliwości współpracy.