Jak wskazuje resort budownictwa, w nowelizacji wprowadzono przepis, który w sposób jednoznaczny reguluje minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe - od granicy działki oraz okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Określono także minimalne wymiary tych stanowisk.

"W rozporządzaniu zwiększono również szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Ponadto ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, określono wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany w garażu. Dotychczas odległość ta była mierzona od boku samochodu. Zmiany przepisów dotyczące stanowisk postojowych w garażu wchodzą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia (9 grudnia 2018 r.)" - sprecyzował rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Szymon Huptyś.

– Dziś miejsca parkingowe są zbyt małe na gabaryty samochodów, jakimi się poruszamy. Ustawodawca przewiduje powiększenie tych miejsc z 2,3 m szerokości do 2,5 m, tak aby swobodnie można było manewrować w podziemnych parkingach i stawiać samochody obok siebie – tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Biznes Marcin Jańczuk z agencji Metrohouse.

Dodatkowo, mając na względzie charakter zabudowy jednorodzinnej, dopuszczono w określonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy granicy działki. "Z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami" - dodał rzecznik.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wejdzie w życie co do zasady 1 stycznia 2018 r. Wyjątek stanowią przepisy o stanowiskach postojowych w garażach, które wejdą w życie po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia ww. aktu, tj. 9 grudnia 2018 r.

(dl/MIB/PAP)