Gminy ze Śląska  zdobyły do tej pory najwięcej w kraju środków z funduszy unijnych na modernizację gospodarki wodno-ściekowej oraz budowę kompleksowych systemów gospodarki odpadami i ochronę powierzchni ziemi. Ruszyły też prace nad kompleksowym systemem, w którym dokładnie zostanie określone, jak zbierać i segregować odpady komunalne w gminach należących do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, a także jak je utylizować. Na ten projekt można zdobyć z Unii około 500 mln zł. To ogromne pieniądze. Nic w tym jednak dziwnego - ochrona środowiska jest jednym z priorytetowych zadań Unii Europejskiej - pisze Dziennik Zachodni.  Aż 5 miliardów euro na ochronę środowiska w Polsce można zdobyć w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko". Mogą po nie sięgać również samorządy. W uzyskaniu tej pomocy pomagają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Ich rola to przygotowanie i ocena projektów indywidualnych z listy Ministra Rozwoju Regionalnego (MRR) oraz zgłaszanych w trybie konkursowym.

- Nasz region osiąga najlepsze wyniki w kraju, jeśli chodzi o pozyskanie środków z funduszy unijnych na modernizację gospodarki wodno-ściekowej oraz budowę kompleksowych systemów gospodarki odpadami i ochronę powierzchni ziemi - podkreśla Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. - Region zajmujący drugie miejsce w tym zestawieniu pozyskał dwa razy mniej środków na podobne projekty. Według komentarza w Dzienniku Zachodnim ten niewątpliwy sukces to głównie zasługa małych i średnich gmin, które mają odwagę podejmować trudne wyzwania i realizować projekty, których wartość jest często wyższa niż roczny budżet gminy.