- Z tych powodów popieramy wprowadzanie proponowanej regulacji, uznając ją za korzystną dla przedsiębiorców - mówi Robert Łaniewski ekspert BCC ds. rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych wychodzi naprzeciw zgłaszanym wielokrotnie przez różne instytucje, w tym organizacje przedsiębiorców, potrzebom usankcjonowania równości bezgotówkowych instrumentów płatniczych i gotówki.

Czytaj: Rząd konsultuje projekt zmian dot. płatności bezgotówkowych>>

W projekcie ustawy zaproponowane zostały zmiany do kilku obowiązujących aktualnie aktów prawnych, przede wszystkim umożliwiając dokonywanie elektronicznych płatności bezgotówkowych za świadczenia należne państwu polskiemu (podatki, opłaty, niepodatkowe należności budżetowe, opłaty skarbowe oraz opłaty, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych). - Bardzo ważne jest wprowadzenie do Ustawy o Usługach Płatniczych obowiązku przedsiębiorcy zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty (w lokalu przedsiębiorcy lub jego pojeździe wykorzystywanym do odpłatnego przewożenia pasażerów) przy użyciu co najmniej jednego powszechnie akceptowanego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej - czytamy w opinii BCC.

Zdaniem ekspertów BCC, dla przedsiębiorców, rzetelnie prowadzących swoją działalność w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wprowadzenie wymogu akceptowania co najmniej jednego bezgotówkowego instrumentu płatniczego nie będzie miało negatywnego wpływu – szczególnie biorąc pod uwagę znaczący spadek w ostatnich latach kosztów obsługi transakcji bezgotówkowych. Jednocześnie pozwoli spełnić oczekiwania konsumentów preferujących bezgotówkową formę dokonania płatności. - Należy spodziewać się wzrostu wartości sprzedaży realizowanej bezgotówkowo i pozyskiwania nowych klientów - komentuje Robert Łaniewski.