Aby dowiedzieć się, jak przedsiębiorcy oceniają swoją sytuację oraz jakie widzą perspektywy dla swoich firm w 2016 roku, Business Centre Club przeprowadził w grudniu internetowy sondaż wśród menedżerów i właścicieli firm z całego kraju.

Niecałe 40% przedsiębiorstw – członków BCC przewiduje poprawę swojej sytuacji finansowej w nowym roku, oceniając jednocześnie swoją kondycję jako dobrą (56%) lub bardzo dobrą (ponad 26%). Ponad 60% planuje wzrost wynagrodzeń, a blisko 40% – zwiększenie zatrudnienia.

W ocenie ankietowanych przedsiębiorców, największe zagrożenia w 2016 roku to:

- wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe oraz nadmierna biurokracja (ponad 15%),

- wysoka presja konkurencyjna na ceny i w rezultacie niskie marże zysku (14%),

- trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (11,6%), a także

- konkurencja ze strony szarej strefy (ponad 10%).

Przedsiębiorcy przedstawili wiele problemów, którymi ich zdaniem pilnie powinien zająć się nowy rząd. Na pierwszym miejscu chodzi o ograniczenie szarej strefy oraz wyłudzenia VAT. Ankietowani wskazali także na nadmierną biurokrację oraz wymogi sprawozdawczo-finansowe.