Zdaniem organizacji proponowana zmiana kryteriów przyznawania pomocy regionalnej, polegająca na wyłączeniu firm z grupy MiŚ z konieczności spełniania wymogów odpowiedniej wysokości kosztów kwalifikowanych, w sposób znaczący zwiększy liczbę firm mogących skorzystać z tego instrumentu pomocowego. BCC pozytywnie ocenia propozycje zmian przedłożone przez Radę Ministrów.

- Obecnie skorzystanie ze środków pomocowych Funduszu Strefowego dla nowej inwestycji uzależnione jest od wysokości kosztów kwalifikacyjnych przedsięwzięcia inwestycyjnego, istotnie zmieniającego dotychczasowy proces produkcji. By wsparcie zostało udzielone koszty te muszą przewyższać wartość 3-letniej amortyzacji majątku produkcyjnego podlegającego modernizacji. Warunek ten bardzo ogranicza możliwości aplikacji o taką regionalną pomoc publiczną firmom małym i średnim, ponieważ rzadko kiedy decydują się one na kosztowne inwestycje. Zmiana procesu produkcyjnego w tego typu firmach polega najczęściej na niedużych przedsięwzięciach modernizacyjnych, których wartość może nie przekraczać wartości 3-letniej amortyzacji posiadanych instalacji, a więc nie spełniać wymogu dopuszczającego udzielenie wsparcia z Funduszu Strefowego. Mali i średni przedsiębiorcy zwykle modernizują swój majątek produkcyjny stopniowo, z dużą troską o zachowanie płynności finansowej spółki - czytamy w opinii.