Według Związku, głównym narzędziem umożliwiającym rozwój budownictwa mieszkaniowego jest uruchomienie systemu docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe. ZBP proponuje, aby w rządowym programie uwzględniono nowelizację ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Według Związku należy także umożliwić emitowanie przez banki uniwersalnych listów zastawnych jako stabilnego źródła długoterminowego finansowania działalności kredytowej. Oprócz tego konieczne jest także wprowadzenie obowiązkowego rachunku powierniczego dla inwestycji realizowanych przez deweloperów oraz automatycznego uwłaszczenia inwestorów w przypadku upadłości dewelopera. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów.