Ankieta ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zostaną wykorzystane w przygotowywaniu zbiorczego materiału dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Informacje dostarczone w ramach ankiety pozwolą również określić kierunki wsparcia gmin przez resort środowiska, dlatego ważne jest przekazanie jak największej liczby wypełnionych ankiet, aby możliwe było zdefiniowanie trudności i problemów, z jakimi borykają się gminy, a także opracowanie skutecznych form wsparcia.

Ankieta w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: www.mos.gov.pl/komunalne.
Wypełnioną ankietę można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: komunalne@mos.gov.pl, w terminie do dnia 15 czerwca 2012 r. W tytule wiadomości należy wpisać hasło „ankieta”.

Źródło: www.mos.gov.pl