"Andrzej Szweda-Lewandowski złożył dymisję z funkcji wiceministra środowiska. Nie pełni swoich obowiązków od początku marca" - powiedział Brzózka.

Z informacji uzyskanych w resorcie wynika, że na jego miejsce nie zostanie powołany nowy wiceminister. Obowiązki po Szwedzie-Lewandowskim przejmie najprawdopodobniej powołana w lutym Małgorzata Joanna Golińska.

Szweda-Lewandowski został powołany na stanowisko wiceministra i Głównego Konserwatora Przyrody 19 listopada 2015 roku. Te same funkcje pełnił w poprzednim rządzie PiS w latach 2006-2007.

Były wiceminister odpowiadał m.in. za przygotowanie projektu ustawy dot. powołania Dyrekcji Ochrony Środowiska. W skład DOŚ miałby wchodzić: centrala DOŚ (urząd zapewniający obsługę GDOŚ) i oddziały regionalne DOŚ (urzędy obsługujące RDOŚ). Organizację DOŚ oraz jej statut miałby określić minister środowiska. Zgodnie z projektem minister miałby też określić liczbę regionalnych oddziałów dyrekcji. Stanowi on również, że minister będzie też - na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - powoływał regionalnych dyrektorów. Minister będzie też odwoływał szefów regionalnych oddziałów.

Szweda-Lewandowski tłumaczył, że ustawa ma na celu zwiększenie efektywności Głównego i Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska. Obecnie funkcjonuje 17 odrębnych jednostek budżetowych, co powoduje np. dublowanie wielu czynności, a instytucje są coraz mniej wydolne w obliczu dużej liczby spraw, procedur i postępowań.

Dodawał, że projekt zakłada elastyczną strukturę DOŚ, umożliwia tworzenie bądź likwidowanie regionalnych struktur, dopasowanie wielkości Regionalnych Dyrekcji w zależności do potrzeb.

Zdaniem organizacji ekologicznych i opozycji projekt dotyczący powołania DOŚ to ustawa kadrowa i negatywnie wpłynie na system wydawania ocen oddziaływania na środowisko.

Pod koniec stycznia br. sejmowa komisja środowiska odłożyła prace nad tym projektem ustawy. Henryk Kowalczyk, po mianowaniu go na stanowisko ministra środowiska, zapowiedział korekty do tego projektu. (PAP)