19 maja wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza "pakiet" ułatwień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Nowe przepisy ograniczają przede wszystkim liczbę danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wprowadzona została także możliwość "rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.
Po nowelizacji przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Tytułu tego nie dołącza się do wniosku o wpis do CEIDG, natomiast trzeba go przedstawić organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie - w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania.
Minister gospodarki, w drodze decyzji administracyjnej, wykreśli przedsiębiorcę z CEIDG, jeżeli mimo omawianego wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości lub nie dokona zmiany swojego wpisu.
 
 

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź, jakie zmiany w CEIDG czekają przedsiębiorców

 

Dowiedz się więcej z książki
Poradnik prawny dla e-biznesu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł