W tegorocznej edycji konkursu certyfikaty Zielonej Flagi otrzymało 126 placówek w Polsce. Z kolei 84 przyznano certyfikaty Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Region Warmii i Mazur okazał się bezkonkurencyjny w tej ekologicznej rywalizacji. Wyróżnienia otrzymały tu bowiem aż 82 placówki. Do niektórych to wyjątkowe wyróżnienie trafiło nie po raz pierwszy.

18 szkół i przedszkoli z Warmii i Mazur otrzymało w tym roku certyfikat Zielonej Flagi po raz trzeci z rzędu, za co dodatkowo kapituła konkursu zadecydowała wyróżnić je przyznaniem certyfikatu na okres kolejnych trzech lat – informuje Alicja Szarzyńska, kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i zarazem koordynator działań związanych z uzyskaniem certyfikatu na Warmii i Mazurach.

Zielona Flaga jest tytułem, które nadawane jest od 1984 roku placówkom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało to wyróżnienie. Eco-Schools jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują placówki, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga".

W czołówce nagrodzonych województw tuż za Warmią i Mazurami znalazły się województwa: dolnośląskie - 37 ekologicznych certyfikatów i małopolskie - 13.

Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl