Wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej (priorytet I POIiŚ, działanie 1.1) można składać do 22 kwietnia 2013 roku. O wsparcie finansowe z Funduszu Spójności mogą ubiegać się samorządy oraz podmioty realizujące ich zadania.

Szczegółowe informacje oraz wykaz niezbędnych dokumentów dla wnioskodawców dostępne są w ogłoszeniu na stronie ministerstwa.
 
W przypadku wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki odpadami (priorytet II POIiŚ, działanie 2.1), termin na ich złożenie upływa 27 maja 2013 roku. O uzyskanie wsparcia finansowego z Funduszu Spójności oprócz samorządów i podmiotów realizujących ich zadania mogą ubiegać się również Marszałkowie Województw. Szczegółowe informacje oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępne są w ogłoszeniu na stronie: www.mos.gov.pl