Wykazy zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej 2

Na podstawie art. 201 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 127, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 818) ogłasza się wykazy:
1) zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego wobec sprawców określonych w art. 93c pkt 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm. 3 ), w tym zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, orzeczonego wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 200 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej, wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C PKT 1-3 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY, W TYM ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO W POSTACI POBYTU W ZAKŁADZIE PSYCHIATRYCZNYM, ORZECZONEGO WOBEC SKAZANYCH ZA PRZESTĘPSTWA SKIEROWANE PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 200 § 2 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY WYKONAWCZY, WRAZ Z PODANIEM LICZBY ŁÓŻEK

ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE PRZEZNACZONE DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA
Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego Liczba łóżek
1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec 50
2 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż 90
3 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie 130
4 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin 35
5 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica 40
6 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli, ul. Kuraszew 48, 21-310 Wohyń 46
7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków 10 - dla mężczyzn
8 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, Cibórz 5, 66-213 Skąpe 20
9 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski 35 - dla mężczyzn
10 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz 52
11 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr. Józefa Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź 74
12 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Centrum Psychiatryczne w Warcie, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta 40
13 Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków 70 - dla mężczyzn

18 - dla kobiet

14 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków 80
15 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom 30
16 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin 45 - dla mężczyzn 5 - dla kobiet
17 Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica w Ząbkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki 15
18 Specjalistyczny Szpital im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice 100
19 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław 95 - dla mężczyzn

10 - dla kobiet

20 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr. Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz 204
21 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański 120
22 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk 45
23 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik 239
24 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec 75
25 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek 20
26 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica 50
27 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku, ul. Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork 80
28 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn 15
29 Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo 18
30 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno 42
31 Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, plac Ignacego Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan 85 - dla mężczyzn 5 - dla kobiet
32 "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko 35
33 "MEDISON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 119, 75-601 Koszalin 40 - dla mężczyzn
34 "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław 8 - dla mężczyzn
35 Pabianickie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice 45
Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego Liczba łóżek
1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż 60 - dla mężczyzn
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddział Sądowo-Psychiatryczny, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin 21 - dla mężczyzn
3 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski 81 - dla mężczyzn

26 - dla kobiet

4 Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków 65 - dla mężczyzn
5 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków 35 - dla mężczyzn
6 Specjalistyczny Szpital im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice 75 - dla mężczyzn
7 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37-500 Jarosław 70 - dla mężczyzn
8 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica 28 - dla mężczyzn
9 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr. Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz 70 - dla mężczyzn 10 - dla kobiet oraz 10 - przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej
10 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański 84 - dla mężczyzn oraz 20 - przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej
11 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik 45 - dla mężczyzn
12 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek 60 - dla mężczyzn
13 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec 45 - dla mężczyzn

15 - dla kobiet

14 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie 30 - dla mężczyzn
15 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin 11 - dla mężczyzn 6 - dla kobiet
16 "Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku", ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko 23
17 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa 50 - dla mężczyzn

10 - dla kobiet

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach maksymalnego zabezpieczenia
Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego Liczba łóżek
1 Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach, ul. Szpitalna 19, 48-140 Branice 75
2 Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański 70

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA TERAPII WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ, WRAZ Z PODANIEM LICZBY ŁÓŻEK

Lp. Nazwa i adres podmiotu leczniczego Liczba łóżek
1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek 30 - dla mężczyzn
2 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański 20
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej (M.P. poz. 794).
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1726, 1855, 2339 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289, 818 i 852.

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.515

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykazy zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej.
Data aktu: 21/04/2023
Data ogłoszenia: 19/05/2023
Data wejścia w życie: 19/05/2023