Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 435/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska

za zasługi w działalności edukacyjnej w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody i środowiska

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Falencka-Jabłońska Małgorzata Urszula,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Henglewska Lucyna,

3. Kuras Piotr Antoni,

4. Maćkowiak Piotr,

5. Myczkowska-Szczerska Anna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Antkowiak-Grabarczyk Iwona,

7. Gnatowicz-Drobnik Marlena,

8. Guzowski Szymon,

9. Kralkowska-Mielcarek Elżbieta,

10. Siek Grzegorz,

11. Suszycki Marcin Paweł,

12. Ziółkowska Anna Magdalena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Herman Marcin,

14. Gubańska Izabela Barbara,

15. Kamińska Anna Kazimiera,

16. Murawska-Bednarska Marta,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Nowiński Piotr,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Lipiński Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Koszucka Ewa,

20. Sławiński Henryk,

21. Zakrzewska Edyta Lidia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Centkowski Paweł,

23. Kufel Dariusz Jan,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Błochowiak Robert,

25. Gucik Piotr,

26. Pruczkowski Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Wajda Bartosz Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Górski Dariusz Piotr,

29. Gredecki Zbigniew Leon,

30. Gwóźdź Józef Andrzej,

31. Ilecki Adam,

32. Koszela Michał Mateusz,

33. Miłosz Łukasz Stefan,

34. Paprocki Mariusz,

35. Sokołowska Wiesława,

36. Więcławska Dominika,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Gniadek Artur Sebastian,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za wkład w stworzenie i propagowanie polskiej dyscypliny sportowej Koluchstyl

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Koluch Edward,

39. Koluch Katarzyna,

40. Koluch Wiesław Karol,

41. Kurzewska Elżbieta Karina,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Knitter Kazimierz Franciszek,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Buchwald Piotr Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Krakowczyk Krystian Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Wachowicz Paweł Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój i upowszechnianie sportu

46. Franz Rafał Jan,

za zasługi dla kultury polskiej

47. Jasiok Bogusław Bogdan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

48. Opiełka Witold Mikołaj,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

49. Olszewski Adam Bernard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Koncewicz Marcin Rafał.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.1157

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 28/09/2022
Data ogłoszenia: 30/11/2022