Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATEN TOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę Targi Kielce S.A. na terenach wystawienniczych w Kielcach, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:

1) XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, organizowane w dniach od 8 do 10 października 2021 r.;

2) XX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO, organizowane w dniach od 8 do 10 października 2021 r.;

3) XXVIII Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM i Ty, organizowane w dniach od 8 do 10 października 2021 r.;

4) XIV Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

5) XIV Targi Obróbki Blach i Cięcia STOM-BLECH&CUTTING, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

6) VIII Targi Laserów i Technologii Laserowych STOM-LASER, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

7) VIII Targi Wirtualizacji Procesów WirtoProcesy, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

8) XVI Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

9) XIII Dni Druku 3D, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

10) XII Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

11) XIV Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

12) XXIX Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

13) XXIII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

14) XVI Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

15) XXIX Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

16) XV Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, organizowane w dniach od 27 do 29 października 2021 r.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021