Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.322
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie nadania tytułu profesora
nr 115.4.2021

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Arkadiusz ADAMCZYK
2. dr hab. Joanna Stanisława BŁASZCZAK
3. dr hab. Marek Roman CYBULSKI
4. dr hab. Joanna GETKA
5. dr hab. Andrzej GIL
6. dr hab. Marcin Grzegorz GMYS
7. dr hab. Katarzyna GURCZYŃSKA-SADY
8. dr hab. Jerzy MADEJSKI
9. dr hab. Marek MELNYK
10. dr hab. Mirosław Daniel MICHALIK
11. dr hab. Cyprian Piotr MIELCZARSKI
12. dr hab. Bożena Ewa NOWINA-SROCZYŃSKA
13. dr hab. Joanna Halina ORSKA
14. dr hab. Andrzej WAWRZYNOWICZ
15. dr hab. Hanna Janina WOJTCZAK

nauk inżynieryjno-technicznych

16. dr hab. Zdzisław Wacław BOGDANOWICZ
17. dr hab. Jacek Kazimierz CZECZOT
18. dr hab. Piotr FALISZEWSKI
19. dr hab. Marek Bogusław GOSZTYŁA
20. dr hab. Daoud Robert ISKANDER
21. dr hab. Robert KOPROWSKI
22. dr hab. Marek Stanisław KOZIEŃ
23. dr hab. Przemysław Zbigniew LITEWKA
24. dr hab. Mariusz MAŚLAK
25. dr hab. Jarosław MILEWSKI
26. dr hab. Volodymyr MOSOROV
27. dr hab. Grzegorz Maria MUSIELAK
28. dr hab. Grzegorz Zygmunt MUTKE
29. dr hab. Piotr Szczęsny OLSZEWSKI
30. dr hab. Piotr Jerzy PARZYCH
31. dr hab. Roman POPIELARZ
32. dr hab. Piotr Maria PRZYBYŁOWICZ
33. dr hab. Dariusz Zbigniew ROZUMEK
34. dr hab. Ryszard Juliusz RYBSKI
35. dr hab. Joanna Ludmiła RYSZKOWSKA
36. dr hab. Dominik Roland SPINCZYK
37. dr hab. Ewa Joanna STACHURA
38. dr hab. Jerzy Maciej STEFANOWSKI
39. dr hab. Jacek Jerzy SZUMBARSKI
40. dr hab. Marcin ŚLĘZAK
41. dr hab. Wojciech ŚWIĘSZKOWSKI
42. dr hab. Andrzej WASIAK
43. dr hab. Ewaryst Wacław WIERZBICKI
44. dr hab. Witold Antoni WIŚNIOWSKI
45. dr hab. Robert Piotr ZALEWSKI
46. dr hab. Jerzy Stanisław ZYCH

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

47. dr hab. Maciej CEDZYŃSKI
48. dr hab. Miłosz CZUBA
49. dr hab. Marek Jakub GIERLOTKA
50. dr hab. Anna Małgorzata KRAKOWIAK
51. dr hab. Michał LATALSKI
52. dr hab. Łukasz Andrzej MAŁEK
53. dr Michał Mateusz MASTERNAK
54. dr hab. Piotr Andrzej MYŚLIWIEC
55. dr hab. Marta Eleonora NEGRUSZ-KAWECKA
56. dr hab. Paweł PARNIEWSKI
57. dr hab. Agnieszka Wanda PIASTOWSKA-CIESIELSKA
58. dr hab. Marek Wacław RAJZER
59. dr hab. Tomasz SACHA
60. dr hab. Sławomir Dariusz SZAJDA
61. dr hab. Franciszek Aleksander SZATKO
62. dr hab. Krzysztof Andrzej TOMASZEWSKI

nauk rolniczych

63. dr hab. Jerzy BARSZCZEWSKI

nauk społecznych

64. dr hab. Marta Maria BIAŁECKA-PIKUL
65. dr hab. Jan Dariusz KREFT
66. ks. dr hab. Janusz Stanisław WĘGRZECKI

nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

67. dr hab. Jacek Andrzej BARCIK
68. dr hab. Wojciech Krzysztof CIEŚLAK
69. dr hab. Paweł CZUBIK
70. dr hab. Paweł GRZEGORCZYK
71. dr hab. Katarzyna Joanna GRZYBCZYK
72. dr hab. Joanna Agnieszka HABERKO
73. dr hab. Mirosław KARPIUK
74. dr hab. Józef KOREDCZUK
75. dr hab. Piotr Paweł KORZENIOWSKI

nauk ścisłych i przyrodniczych

76. dr hab. Krzysztof Tadeusz CHYŻY
77. dr hab. Wojciech Mateusz KEMPIŃSKI
78. dr hab. Paweł Przemysław KOLWICZ
79. dr hab. Jakub RYSZ

sztuki

80. dr hab. Tomasz CHUDZIK
81. dr hab. Paweł Józef DOBRZYCKI
82. dr hab. Bartosz Jakub JAKUBICKI
83. dr hab. Aleksandra Anna JANIK
84. dr hab. Piotr Aleksander JĘDRZEJEWSKI
85. dr hab. Jacek Henryk JOOSTBERENS
86. dr hab. Marian Waldemar KUCZMA
87. dr hab. Maciej LINTTNER
88. dr hab. Marcin Edmund NAŁĘCZ-NIESIOŁOWSKI
89. dr hab. Krystyna ORZECH
90. dr hab. Aleksander Marek ZYŚKO

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021