40-lecie Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie 40-lecia Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku

Czterdzieści lat temu w Bydgoszczy podczas sesji wojewódzkiej rady narodowej doszło do brutalnej napaści milicji na zaproszonych przedstawicieli bydgoskiego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność". W jego składzie znajdowali się przedstawiciele nieuznawanego przez władze komunistyczne Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

Ich celem było zwrócenie uwagi władz PRL na problem wyżywienia narodu. W tym czasie wprowadzono kartki żywnościowe na mięso - świadectwo bankructwa PRL. Polityka służąca różnym metodom kolektywizacji rolnictwa spowodowała, że rolnicza Polska była wielkim importerem żywności. Rolnicy w Polsce, przy wsparciu "Solidarności" i Kościoła, powiedzieli dość tej degradacji i w całym kraju domagali się gwarancji autentycznej własności, zachowania kultury wsi i gospodarstwa rodzinnego.

Społeczeństwo Polskie, wielokrotnie doświadczane w minionych latach kryzysami żywnościowymi, opowiedziało się z całą mocą w obronie działaczy związkowych pobitych przez funkcjonariuszy reżimu. Dało temu wyraz w ostrzegawczym strajku, największym w dziejach Polski, w którym uczestniczyły wszystkie siły społeczne.

W czterdzieści lat od pamiętnych Wydarzeń, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z uznaniem przypomina ówczesną postawę powszechnego, bezprecedensowego oporu przeciwko komunistycznej władzy.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021