Nadanie orderów.

M.P.20.955
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 lipca 2020 r.
o nadaniu orderów
Rej. 252/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju nauk humanistycznych, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej

1. Chachulski Tomasz Piotr,

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju nauk teologicznych, za pracę duszpasterską

2. ks. Chrostowski Waldemar,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

3. Kamińska-Kaczmarek Bożena,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

4. Nitsch Krzysztof Szczepan,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

pośmiertnie

5. Pokora Wojciech Wacław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej:

6. Adamowicz Zofia, 7. Brzózka Zbigniew Włodzimierz, 8. Dylus Aniela Maria, 9. ks. Dziekoński Stanisław Krzysztof,

10. Filipek Anna, 11. Goczyła Krzysztof Aleksander, 12. Godzińska Ewa Joanna, 13. Gwarek Wojciech Kazimierz, 14. Ledwina Teresa Elżbieta, 15. Lisik Zbigniew Antoni, 16. Mielczarski Władysław, 17. ks. Naumowicz Józef, 18. Pacut Andrzej Stanisław, 19. Piskuła Mariusz Konrad, 20. Rowiński Lech Adam, 21. Sabiniak Henryk Grzegorz, 22. Szeląg Elżbieta Jadwiga, 23. Wiak Sławomir Jan, 24. Wywiał Janusz Leszek, 25. Zaremba Krzysztof Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki:

26. Bożyk Piotr, 27. Frejlich Czesława Marta, 28. Jędo Jacek, 29. Kutermak-Madej Ewa, 30. Miłkowska Wioletta,

31. Nuckowski Jan Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz upamiętniania miejsc pamięci narodowej, za popularyzowanie wiedzy historycznej i turystyki krajoznawczej

32. Świderski Maciej Leon,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej, folkloru i tradycji narodowych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

33. Pogoda Władysław.

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020