Ustalenie wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920.

M.P.2020.671
ZARZĄDZENIE Nr 11/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór i wielkość emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Banknot, o którym mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 11 sierpnia 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU

Wartość nominalna 20 zł
Wzór

(w układzie

pionowym)

Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia:

u góry z lewej strony liczba: 20 w kolorze złotym z widocznym w zależności od kąta patrzenia powtarzającym się rokiem: 1920, również w postaci wytłoczenia. Pod liczbą wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: Narodowy / Bank / Polski, poniżej napis: Warszawa, 29 stycznia 2020 r., pod nim napis: Prezes i podpis oraz napis: Główny Skarbnik i podpis - całość w kolorze brązowym. W tle liczby i napisów, od góry ku prawej strome wyodrębnione płaszczyzny: pierwsza wypełniona rozetami w kolorach niebieskim i fioletowym, druga wypełniona powtarzającymi się mikrodrukiem napisami: NBP20 w kolorach niebieskim i fioletowym oraz: BITWAWARSZAWSKA1920 w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim. Na drugiej płaszczyźnie, od prawej strony ku górze wieniec z liści dębu w kolorach niebieskim, zielonym 1 czerwonym, na jego tle z prawej strony wizerunek samolotu w kolorach beżowym i niebieskim (uzupełnienie elementów w kolorach szarym i fioletowym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Samolot w całości widoczny pod światło. Wzdłuż lewego brzegu pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH w kolorze zielonym; w tle kompozycja linii w kolorach beżowym, zielonym i niebieskim układających się w powtarzający się napis: NBP. Z prawej strony u góry, w kolorze beżowym, wzdłuż brzegu pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: NIEPODLEGŁOŚĆ, w jego tle ornament. Z prawej strony w dolnej części portret Józefa Piłsudskiego z szablą, w kolorach brązowym i zielonym, częściowo na tle płaszczyzny w kolorach niebieskim, fioletowym 1 czerwonym wypełnionej powtarzającymi się: konturami roku 1920, wizerunkami samolotów i orłów, mikrodrukami w postaci napisu: NBP i roku: 1920 oraz wizerunkami orła i napisu: RP w ornamentach. Na tle munduru i szabli J. Piłsudskiego powtarzający się mikrodrukiem napis: NBP i liczba: 20. U dołu z lewej strony zarys panoramy Warszawy w kolorze granatowym - inspirowany obrazem Kazimierza Mańkowskiego "Rok 1920", na jego tle powtarzający się mikrodrukiem napis: KREWNASZASIŁYNASZEWALKANASZADLAOJCZYZNYDROGIEJ o zmiennej wysokości liter, rozdzielony pionową kreską oraz rozeta z rokiem: 1920 w kolorze białym. Powyżej pionowo, ułożone z cyfr pod kątem 90° skrócone oznaczenie numeracji w kolorze czarnym; ponad nim wizerunek Krzyża Walecznych w kolorze grafitowym z widocznym w zależności od kąta patrzenia napisem: 1920 / NBP / 2020; powyżej poziomo, ułożone z liter i cyfr pod kątem 90° pełne oznaczenie numeracji w kolorze czerwonym. Z prawej strony portretu pionowo, ułożona z cyfr pod kątem 90° liczba: 20 wypełniona wzorem w kolorze granatowym oraz powyżej oznaczenie dla niewidomych - wytłoczona liczba: XX wyczuwalna dotykiem

wzór
Strona odwrotna:

u góry z prawej strony liczba: 20 i napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH wydrukowane farbą zmienną optycznie, płynnie zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego do zielonego, poniżej w kolorze brązowym napis: Narodowy / Bank / Polski i wizerunek Medalu Pamiątkowego Za Wojnę 1918-1921. W tle napisów i medalu stylizowana biało-czerwona flaga Polski wypełniona powtarzającymi się konturami napisu: RP, NBP i roku: 1920 oraz mikrodrukami w postaci powtarzającego się napisu: NBP, liczby: 20 i roku: 1920 - w kolorach beżowym 1 czerwonym. Z prawej strony w tle kompozycja linii w kolorach szarym i niebieskim układających się w powtarzający się napis: NBP i liczby: 20. Od lewej strony ku górze wieniec z liści wawrzynu w kolorach niebieskim, fioletowym i szarym, na jego tle z lewej strony wizerunek samolotu w kolorach szarym i fioletowym (uzupełnienie elementów w kolorach beżowym i niebieskim znajduje się na stronie przedniej banknotu). Samolot w całości widoczny pod światło. W tle wieńca powtarzający się mikrodrukiem w falistych liniach napis: 20 ZŁ w kolorach fioletowym, niebieskim i szarym. Z lewej strony u góry, na tle płaszczyzny wypełnionej ornamentem w kolorach szarym i niebieskim, pionowo, wzdłuż brzegu, ułożona z liter pod kątem 90° klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE w kolorach niebieskim i szarym. W dolnej części stylizowany fragment obrazu Jerzego Kossaka "Cud nad Wisłą" w kolorze brązowym, na jego tle z lewej strony pionowo, ułożona z cyfr pod kątem 90° liczba: 20 obwiedziona białym polem, wypełniona powtarzającą się mikrodrukiem liczbą: 20 w kolorze niebiesko-fioletowym, wzdłuż dolnej części obrazu motyw roślinny wydrukowany farbą opalizującą w kolorze złotym, widoczny w zależności od kąta patrzenia. Poniżej obrazu prostokątna płaszczyzna z motywem roślinnym utworzonym z ornamentu w kolorze niebieskim; w górnej części płaszczyzny pośrodku napis: BITWA WARSZAWSKA 1920, z jego lewej strony: PWPW S.A., z prawej strony: J. KOPECKA DEL., poniżej z lewej strony odwzorowany z rękopisu Józefa Piłsudskiego napis: niepodległa i z prawej strony, oddzielony pionową kreską napis: POLSKA / STULECIE ODZYSKANIA / NIEPODLEGŁOŚCI - całość w kolorze brązowym. U dołu na prostokątnej płaszczyźnie wypełnionej ukośnymi liniami w kolorze niebieskim mikrodrukiem napis: POLACY! RZĄD POLSKI, RZĄD OBRONY NARODOWEJ, RZĄD DEMOKRACJI POLSKIEJ, RZĄD CHŁOPÓW I ROBOTNIKÓW WZYWA CAŁY NARÓD DO WALKI W OBRONIE OGNISKA / DOMOWEGO, W OBRONIE CHATY CHŁOPSKIEJ, W OBRONIE PRACY I WOLNOŚCI OBYWATELSKIEJ WZYWA DO WALKI ŚWIĘTEJ W OBRONIE WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI OJCZYZNY! / NARÓD ZJEDNOCZY SIĘ ZE SWOIM ŻOŁNIERZEM, WOJNA NARODOWA ZACZYNA SIĘ U PROGU WARSZAWY w kolorze brązowym, zakończony kropką - będący fragmentem odezwy Rządu Obrony Narodowej "Ojczyzna w niebezpieczeństwie" z 5 sierpnia 1920 r. Wzdłuż dolnej części banknotu na prostokątnej płaszczyźnie w falistych liniach mikrodrukiem powtarzający się napis: NBP w kolorze fioletowym oraz ornament w kolorze niebieskim

wzór

Kolory zasadnicze niebieski, czerwony, brązowy, fioletowy, granatowy, grafitowy, zielony, beżowy, szary
Zabezpieczenia widoczne w świetle UV na stronie przedniej fragment szaty graficznej tworzący pas od góry ku prawej stronie, napisy mikrodrukiem z prawej strony pasa - w kolorach żółtym 1 czerwonym oraz numeracja w środkowej części z lewej strony - w kolorze pomarańczowym

na stronie odwrotnej stylizowana flaga Polski - w kolorach żółtym 1 czerwonym

Papier kolor biały
znak wodny orzeł ze strony odwrotnej banknotu o nominale 100 marek polskich z 1919 r. oraz rok: 1920
Numeracja kolor numeracja pełna - czerwony numeracja skrócona - czarny
seria numeracja pełna - dwie wielkie litery numeracja skrócona - brak
numer numeracja pełna - siedmiocyfrowy numeracja skrócona - pięciocyfrowy
rozmieszczenie numeracja pełna - na stronie przedniej poziomo, ułożona z liter serii i cyfr numeracji pod kątem 90°, w kolorze czerwonym, pośrodku z lewej strony numeracja skrócona - na stronie przedniej pionowo, ułożona z cyfr numeracji pod kątem 90°, w kolorze czarnym, u dołu z lewej strony
Wymiary 150 x 77 mm
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 60 000
* Wizerunek nie przedstawia banknotu w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.671

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920.
Data aktu: 24/07/2020
Data ogłoszenia: 30/07/2020
Data wejścia w życie: 30/07/2020