Nadanie odznaczeń.

M.P.20.574
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 118/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Rutkowski Marek Jan, 2. Szcześniak Leszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Dzierżek Robert Tadeusz, 4. Guzek Dariusz Krzysztof, 5. Herbowski Sławomir Andrzej, 6. Kościan Zbigniew Kazimierz, 7. Kuciński Jarosław, 8. Ławrecki Marek Jerzy, 9. Nowak Marek Marian, 10. Ostrowski Tomasz Jarosław, 11. Padzik Grzegorz Andrzej, 12. Róg Marian Henryk, 13. Starczewski Jacek, 14. Tomczuk Jerzy, 15. Wolański Robert Marcin, 16. Woźniak Janusz Wojciech, 17. Zwoliński Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Ambrozik Remigiusz Artur, 19. Brzoski Andrzej, 20. Chwała Marek, 21. Czachowski Artur, 22. Czapko Tomasz, 23. Domagalski Adam, 24. Domalewski Piotr Henryk, 25. Dorawa Zbigniew Marcin, 26. Dzieciątek Mariusz Jarosław, 27. Gawliński Piotr, 28. Gierasimiuk Tomasz, 29. Głodowski Piotr, 30. Gonera Artur Marcin, 31. Goźliński Dariusz, 32. Górski Eryk, 33. Grygoruk Adam, 34. Grzywacz Jakub Michał, 35. Gurzyński Tomasz Jacek, 36. Gutowski Robert, 37. Haptaś Adam Marek, 38. Harhaj Andrzej Piotr, 39. Hurnik Radosław Aleksander, 40. Jankowski Grzegorz Jacek, 41. Jarosz Wacław, 42. Kacprzycka Marta Krystyna, 43. Kaczmarek Andrzej Stanisław, 44. Karłowski Bartłomiej Krzysztof, 45. Klimaj Mariusz Leszek, 46. Kliś Henryk Stanisław, 47. Konieczny Paweł Edward, 48. Konopko Krzysztof Karol, 49. Kotula Roland Józef, 50. Krajewski Maciej, 51. Kuc Grzegorz Przemysław, 52. Kulesza Grzegorz, 53. Lik Rafał Kamil, 54. Łuczak Jarosław Piotr, 55. Łupiński Marek, 56. Madejczyk Sławomir Edward, 57. Matczak Dariusz Wojciech, 58. Michoński Mirosław, 59. Miszkiewicz Robert Zdzisław, 60. Murawski Sławomir, 61. Neć Ryszard, 62. Nowak Andrzej Henryk, 63. Patrzykont Jarosław, 64. Pietrzyk Rafał Adam, 65. Polak Robert, 66. Pomorski Paweł, 67. Potera Janusz Paweł, 68. Przybyła Arkadiusz Tomasz, 69. Równicki Piotr Stanisław, 70. Rudzik Artur, 71. Sowizdraniuk Piotr, 72. Strózik Mariusz Paweł, 73. Szczurko Bogusław, 74. Szymaniuk Tomasz, 75. Szyszka Jacek Piotr, 76. Świetlicki Witold Piotr, 77. Walkowiak Jakub Lech, 78. Wiśniewski Robert Piotr, 79. Wypych Rafał, 80. Wyrzykowski Piotr Dariusz, 81. Wysmułek Adam, 82. Zdziennicki Rafał.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020