Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

M.P.20.410
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 maja 2020 r. do dnia 14 czerwca 2020 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 1,28
> 5 do 8,5 lat 1,39
> 8,5 lat 1,55
dolar australijski AUD 1,41
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 1,40
> 5 do 8,5 lat 1,50
> 8,5 lat 1,52
dolar nowozelandzki NZD 1,36
euro ≤ 5 lat EUR 0,34
> 5 do 8,5 lat 0,40
> 8,5 lat 0,51
forint węgierski HUF 2,51
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 0,28
> 5 do 8,5 lat 0,33
> 8,5 lat 0,42
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 1,06
> 5 do 8,5 lat 1,12
> 8,5 lat 1,21
jen japoński ≤ 5 lat JPY 0,85
> 5 do 8,5 lat 0,87
> 8,5 lat 0,87
korona czeska ≤ 5 lat CZK 1,89
> 5 do 8,5 lat 2,04
> 8,5 lat 2,29
korona duńska ≤ 5 lat DKK 0,39
> 5 do 8,5 lat 0,53
> 8,5 lat 0,60
korona norweska NOK 1,33
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 0,75
> 5 do 8,5 lat 0,67
> 8,5 lat 0,79
won koreański KRW 2,26
złoty polski PLN 2,05
ZAŁĄCZNIK Nr  2
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów 1 Stopa CIRR dla pozostałych projektów 2
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 1,55 1,55
≥ 11 do 12 lat 1,55 1,55
> 12 do 13 lat 1,78 1,75
> 13 do 14 lat 1,82 1,78
> 14 do 15 lat 1,82 1,78
> 15 do 16 lat 1,91 1,82
> 16 do 17 lat 1,96 1,82
> 17 do 18 lat 1,96 1,86
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 1,52 1,52
≥ 11 do 12 lat 1,52 1,52
> 12 do 13 lat 1,77 1,72
> 13 do 14 lat 1,81 1,77
> 14 do 15 lat 1,81 1,77
> 15 do 16 lat 1,91 1,81
> 16 do 17 lat 1,96 1,81
> 17 do 18 lat 1,96 1,86
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 1,36 1,36
≥ 11 do 12 lat 1,53 1,53
> 12 do 13 lat 1,82 1,73
> 13 do 14 lat 1,90 1,82
> 14 do 15 lat 1,90 1,82
> 15 do 16 lat 2,04 1,90
> 16 do 17 lat 2,09 1,90
> 17 do 18 lat 2,09 1,99
euro < 11 lat EUR 0,51 0,51
≥ 11 do 12 lat 0,51 0,51
> 12 do 13 lat 0,76 0,71
> 13 do 14 lat 0,81 0,76
> 14 do 15 lat 0,81 0,76
> 15 do 16 lat 0,90 0,81
> 16 do 17 lat 0,95 0,81
> 17 do 18 lat 0,95 0,85
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,42 0,42
≥ 11 do 12 lat 0,42 0,42
> 12 do 13 lat 0,66 0,62
> 13 do 14 lat 0,69 0,66
> 14 do 15 lat 0,69 0,66
> 15 do 16 lat 0,76 0,69
> 16 do 17 lat 0,81 0,69
> 17 do 18 lat 0,81 0,71
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,21 1,21
≥ 11 do 12 lat 1,21 1,21
> 12 do 13 lat 1,46 1,41
> 13 do 14 lat 1,51 1,46
> 14 do 15 lat 1,51 1,46
> 15 do 16 lat 1,60 1,51
> 16 do 17 lat 1,65 1,51
> 17 do 18 lat 1,65 1,55
jen japoński < 11 lat JPY 0,87 0,87
≥ 11 do 12 lat 0,87 0,87
> 12 do 13 lat 1,09 1,07
> 13 do 14 lat 1,15 1,09
> 14 do 15 lat 1,15 1,09
> 15 do 16 lat 1,25 1,15
> 16 do 17 lat 1,30 1,15
> 17 do 18 lat 1,30 1,20
korona czeska < 11 lat CZK 2,29 2,29
≥ 11 do 12 lat 2,29 2,29
> 12 do 13 lat 2,54 2,49
> 13 do 14 lat 2,48 2,54
> 14 do 15 lat 2,48 2,54
> 15 do 16 lat 2,62 2,48
> 16 do 17 lat 2,67 2,48
> 17 do 18 lat 2,67 2,57
korona duńska < 11 lat DKK 0,60 0,60
≥ 11 do 12 lat 0,60 0,60
> 12 do 13 lat 0,90 0,80
> 13 do 14 lat 0,89 0,90
> 14 do 15 lat 0,89 0,90
> 15 do 16 lat 0,97 0,89
> 16 do 17 lat 1,02 0,89
> 17 do 18 lat 1,02 0,92
korona norweska < 11 lat NOK 1,33 1,33
≥ 11 do 12 lat 1,43 1,43
> 12 do 13 lat 1,63 1,63
> 13 do 14 lat 1,67 1,63
> 14 do 15 lat 1,67 1,63
> 15 do 16 lat 1,82 1,67
> 16 do 17 lat 1,87 1,67
> 17 do 18 lat 1,87 1,77
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,79 0,79
≥ 11 do 12 lat 0,79 0,79
> 12 do 13 lat 0,99 0,99
> 13 do 14 lat 1,06 0,99
> 14 do 15 lat 1,06 0,99
> 15 do 16 lat 1,18 1,06
> 16 do 17 lat 1,23 1,06
> 17 do 18 lat 1,23 1,13
won koreański < 11 lat KRW 2,26 2,26
≥ 11 do 12 lat 2,36 2,36
> 12 do 13 lat 2,61 2,56
> 13 do 14 lat 2,66 2,61
> 14 do 15 lat 2,66 2,61
> 15 do 16 lat 2,75 2,66
> 16 do 17 lat 2,80 2,66
> 17 do 18 lat 2,80 2,70
złoty polski < 11 lat PLN 2,05 2,05
≥ 11 do 12 lat 2,33 2,33
> 12 do 13 lat 2,68 2,53
> 13 do 14 lat 2,71 2,68
> 14 do 15 lat 2,71 2,68
> 15 do 16 lat 2,77 2,71
> 16 do 17 lat 2,82 2,71
> 17 do 18 lat 2,82 2,72
1 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1Aneksu II do PorozumieniaPorozumieniaOECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7Aneksu IV do PorozumieniaPorozumieniaOECD.
2 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4Aneksu II do PorozumieniaPorozumieniaOECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7Aneksu IV do PorozumieniaPorozumieniaOECD.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.410

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 07/05/2020
Data ogłoszenia: 12/05/2020
Data wejścia w życie: 15/05/2020