Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu lub przez niego nadzorowanych.

M.P.20.389
OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu lub przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI KLIMATU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Instytuty badawcze:
1) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;
2) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie;
3) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;
4) Instytut Energetyki w Warszawie;
5) Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie;
6) Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
7) Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
3. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
6) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
8) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
9) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
10) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
11) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
12) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
13) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
14) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
15) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
16) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
4. Agencja Rezerw Materiałowych.
5. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku-Świerku.
1 Minister Klimatu kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020