Nadanie tytułu profesora.

M.P.20.377
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie nadania tytułu profesora
nr 115.2.2020

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Joanna Iwona CZAPLIŃSKA
2. dr hab. Paweł Sławomir JAWORSKI
3. dr hab. Daniel Grzegorz KALINOWSKI
4. dr hab. Aleksandra KUNCE
5. dr hab. Bożena Janina MATUSZCZYK-PODGÓRSKA
6. dr hab. Hanna RATUSZNA
7. dr hab. Jakub WOJTKOWIAK
8. dr hab. Joanna Teresa ZACH
9. dr hab. Leszek Antoni ZIĄTKOWSKI
10. dr hab. Radosław Paweł ŻURAWSKI vel GRAJEWSKI

nauk inżynieryjno-technicznych

11. dr hab. Dorota Anna CHWIEDUK
12. dr hab. Marian Mirosław GIERAS
13. dr hab. Barbara Zofia GOSZCZYŃSKA
14. dr hab. Katarzyna IGNATOWICZ
15. dr hab. Mariusz JAGIEŁA
16. dr hab. Janusz Jerzy JEŻEWSKI
17. dr hab. Andrzej KOLEŻYŃSKI
18. dr hab. Cezary Artur KOZŁOWSKI
19. dr hab. Marek KUŁAŻYŃSKI
20. dr hab. Jan MACUDA
21. dr hab. Wojciech PUŁA
22. dr hab. Krzysztof Zbigniew SCHABOWICZ
23. dr hab. Jacek Dariusz STEFAŃSKI
24. dr hab. Bartłomiej WIERZBA
25. dr hab. Ewa WOJCIECHOWSKA

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

26. dr hab. Jacek Prem SEIN ANAND
27. dr hab. Rafał Artur BARTOSZEWSKI
28. dr hab. Mirosław BIK-MULTANOWSKI
29. dr hab. Andrzej Rafał BOŻEK
30. dr hab. Marta CZEŚNIKIEWICZ-GUZIK
31. dr hab. Maciej GĄSIOR
32. dr hab. Katarzyna Jadwiga GRUSZCZYŃSKA
33. dr hab. Hubert HURAS
34. dr hab. Miłosz Jarosław JAGUSZEWSKI
35. dr hab. Dariusz Mirosław KOWALSKI
36. dr hab. Marek Jan KRZYSTANEK
37. dr hab. Cezary Józef KUCIO
38. dr hab. Donata Izabela KURPAS
39. dr hab. Jolanta LISSOWSKA
40. dr hab. Tomasz Sebastian MANDAT
41. dr hab. Artur Marek MIERZECKI
42. dr hab. Alina Małgorzata OLENDER
43. dr hab. Bartłomiej PEREK
44. dr hab. Agnieszka PIEKIEŁKO-WITKOWSKA
45. dr hab. Arkadiusz Przemysław PIOTROWSKI
46. dr hab. Grzegorz Przemysław RABA
47. dr hab. Adam Kazimierz RUDNIK
48. dr hab. Violetta SULŻYC-BIELICKA
49. dr hab. Agnieszka Małgorzata TYCIŃSKA
50. dr hab. Napoleon WASZKIEWICZ
51. dr hab. Paweł Jan WINKLEWSKI
52. dr hab. Tomasz Roman ZDROJEWSKI
53. dr hab. Damian Edward ZIAJA
54. dr hab. Ewa Katarzyna ZUBA-SURMA
55. dr hab. Maciej ŻUKOWSKI

nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

56. dr hab. Judyta Agnieszka CIELECKA-PIONTEK

nauk rolniczych

57. dr hab. Krzysztof ADAMOWICZ
58. dr hab. Andrzej Józef GAWEŁ
59. dr hab. Roman JASZCZAK
60. dr hab. Małgorzata Urszula KRZYWONOS
61. dr hab. Tadeusz MOSKALIK
62. dr hab. Artur Jarosław NIEDŹWIEDŹ
63. dr hab. Jakub Edward NICPOŃ
64. dr hab. Jarosława RUTKOWSKA
65. dr hab. Paweł SATORA
66. dr hab. Anna Beata SENICZAK
67. dr hab. Paweł Tomasz SOBCZAK
68. dr hab. Mirosław Tomasz TYRKA

nauk społecznych

69. dr hab. Joanna EJDYS
70. dr hab. Radosław Arkady FIEDLER
71. dr hab. Tomasz Grzegorz GROSSE
72. dr hab. Ewa Irena JAROSZ
73. dr hab. Dominika LATUSEK-JURCZAK
74. dr hab. Paweł Artur LULA
75. dr hab. Stanisław Adam POPEK
76. dr hab. Marta Monika POSTUŁA
77. dr hab. Paweł STAROSTA
78. dr hab. Beata Ewa STĘPIEŃ
79. dr hab. Maciej Łukasz WALKOWSKI
80. dr hab. Aldona Izabela WIKTORSKA-ŚWIĘCKA

nauk teologicznych

81. ks. dr hab. Bogusław Edward MIGUT

nauk ścisłych i przyrodniczych

82. dr hab. Ewa Małgorzata BEDNARCZUK
83. dr hab. Robert CZERNIAWSKI
84. dr hab. Francesco GIACOSA
85. dr hab. Edyta Mariola KOSTRZEWA-SUSŁOW
86. dr hab. Jerzy ŁUSAKOWSKI
87. dr hab. Piotr Bartłomiej MŁYNARZ
88. dr hab. Paweł MACKIEWICZ
89. dr hab. Renata PIWOWARCZYK
90. dr hab. Tomasz Rafał POPŁAWSKI
91. dr hab. Nina Magdalena SMOLIŃSKA
92. dr hab. Stanisław WITKOWSKI

sztuki

93. dr hab. Maria Jolanta BANASZKIEWICZ-BRYŁA
94. dr hab. Marzenna Ewa CIECHAŃSKA
95. dr hab. Elżbieta Maria CZAPLIŃSKA-MROZEK
96. dr hab. Mirosław Waldemar DEMBIŃSKI
97. dr hab. Janusz Piotr MUSIAŁ
98. dr hab. Piotr Wacław TARCHOLIK
99. dr hab. Monika Małgorzata WILKIEWICZ
100. dr hab. Krzysztof WRÓBLEWSKI

Zmiany w prawie

Senat poparł zmiany w przepisach podatkowych

W środę wieczorem Senat przyjął zmiany w przepisach o podatkach dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Chodzi m.in. o stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wystawiania PIT-40A, przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 1 lipca br.

Krzysztof Koślicki 04.06.2020
Senatorowie zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pobór opłat byłby realizowany przy pomocy pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a darmowa aplikacja mobilna byłaby wykorzystana do uiszczania opłaty. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Ustawa zmieniająca sposób obliczania PKB Warszawy skierowana do podpisu prezydenta

Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat odrębnie dla Warszawy, gmin podwarszawskich i reszty województwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Zaliczki na PIT później - rozporządzenie już opublikowane

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rozporządzenie MF jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Krzysztof Koślicki 03.06.2020
Zmieniona trochę przez Senat nowa ustawa wyborcza weszła w życie

Parlament zakończył we wtorek wieczorem prace nad ustawą wyborczą. Sejm przyjął część poprawek Senatu, między innymi tę, że to PKW, a nie minister zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią. Posłowie odrzucili zmianę o zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów przez ePUAP oraz 10-dniowy czas na ich zbieranie.

Katarzyna Kubicka-Żach 03.06.2020
Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020