Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.20.257
ZARZĄDZENIE Nr 36
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. poz. 1148, z późn. zm.) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów;

3) Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej;

4) Centrum Informacyjne Rządu;

5) Centrum Oceny Administracji;

6) Rządowe Biuro Monitorowania Projektów;

7) Departament Analiz;

8) Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji;

9) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

10) Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;

11) Departament GovTech Polska;

12) Departament Instrumentów Rozwojowych;

13) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;

14) Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych;

15) Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

16) Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych;

17) Departament Oceny Skutków Regulacji;

18) Departament Prawny;

19) Departament Prawa Unii Europejskiej;

20) Departament Programowania Prac Rządu;

21) Departament Służby Cywilnej;

22) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

23) Departament Spraw Obywatelskich;

24) Departament Spraw Parlamentarnych;

25) Departament Spraw Zagranicznych;

26) Departament Studiów Strategicznych;

27) Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

28) Biuro Budżetowo-Finansowe;

29) Biuro Dyrektora Generalnego;

30) Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego;

31) Biuro Ochrony.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Senat poparł zmiany w przepisach podatkowych

W środę wieczorem Senat przyjął zmiany w przepisach o podatkach dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Chodzi m.in. o stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wystawiania PIT-40A, przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już 1 lipca br.

Krzysztof Koślicki 04.06.2020
Senatorowie zagłosowali przeciw nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pobór opłat byłby realizowany przy pomocy pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – na systemie radiowym, a darmowa aplikacja mobilna byłaby wykorzystana do uiszczania opłaty. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Ustawa zmieniająca sposób obliczania PKB Warszawy skierowana do podpisu prezydenta

Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat odrębnie dla Warszawy, gmin podwarszawskich i reszty województwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 04.06.2020
Zaliczki na PIT później - rozporządzenie już opublikowane

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rozporządzenie MF jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Krzysztof Koślicki 03.06.2020
Zmieniona trochę przez Senat nowa ustawa wyborcza weszła w życie

Parlament zakończył we wtorek wieczorem prace nad ustawą wyborczą. Sejm przyjął część poprawek Senatu, między innymi tę, że to PKW, a nie minister zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią. Posłowie odrzucili zmianę o zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów przez ePUAP oraz 10-dniowy czas na ich zbieranie.

Katarzyna Kubicka-Żach 03.06.2020
Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.257

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Data aktu: 09/03/2020
Data ogłoszenia: 09/03/2020
Data wejścia w życie: 09/03/2020