Nadanie odznaczeń.

M.P.20.145
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 grudnia 2019 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 603/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Apolinarski Antoni Jan, 2. Bagnucki Franciszek Józef, 3. Bielecki Wacław, 4. Bordakiewicz Roman Franciszek,

5. Brzeska Zbigniew, 6. Chłopik Jerzy Kazimierz, 7. Curzydło Krystyna, 8. Czarnecka Maria Urszula, 9. Delekta Alfred Witold, 10. Faściszewski Jarosław Andrzej, 11. Frydel Leszek Jan, 12. Gonczarewicz Jan Krzysztof, 13. Hołda Barbara Janina, 14. Jaroni Ryszard Wincenty, 15. Juszczakiewicz Ryszard, 16. Kafka Piotr Tadeusz, 17. Kędziorski Edward,

18. Konieczny Marek Władysław, 19. Kościelniak Gabriela Zofia, 20. Królikowska-Avis Elżbieta Aleksandra, 21. Krótki Rajmund Jan, 22. Kuśmierczyk Ryszard Antoni, 23. Leśniewski Stanisław Marian, 24. Liszewski Józef, 25. Łubian Wojciech Antoni, 26. Maderski Grzegorz Wojciech, 27. Mędrzak Władysław Józef, 28. Morawiecka Jadwiga Władysława,

29. Morawiecka Marta Weronika, 30. Nadolny Piotr, 31. Nizieński Bogusław Kazimierz, 32. Nowakowski Zenon Jerzy,

33. Ochnio Marianna Stanisława, 34. Partyka Mieczysław, 35. Piechocki Krzysztof Kazimierz, 36. Piętka Wojciech Ludwik,

37. Romański Ireneusz Antoni, 38. Samborski Bogusław Jan, 39. Sojka Jan Zygmunt, 40. Starko Dariusz Piotr, 41. Stewart Barbara Anna, 42. Supernak Zbigniew Tadeusz, 43. Szulik Jan Lech, 44. Śliwiński Kazimierz Krzysztof, 45. Toporowski Jan, 46. Wiewiór Zbigniew Roman, 47. Żołędziewski Stanisław Bolesław,

pośmiertnie

48. Chrzanowski Michał Maria, 49. Jabłoński Kazimierz, 50. Morawiecki Kornel Andrzej, 51. Waszka Zygmunt.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020