Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.15.309
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lutego 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń
Rej. 31/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Królestwa Belgii:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-belgijskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Reynders Didier,

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy humanitarnej Polakom w czasie stanu wojennego, za działalność charytatywną na rzecz polskich ośrodków opieki społecznej, za wspieranie przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Deprins Frans,

obywatele Królestwa Danii:

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Danii, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Christensen Bent, 4. Erlich Chrapot Tamara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Brynaa Kim, 6. Christensen Jesper, 7. Hansen Vinie, 8. Madsen Jørn,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Kiehn Henrik, 10. Pilegaard Jensen Jens Ole,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

za wybitne osiągnięcia w działalności artystycznej, za zasługi dla polskiej kultury

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Chojnacka-Lesèvre Elżbieta, obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy naukowej i uczelnianej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Ducrocq Charles Fernand Robert,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy notarialnej

13. Krowicki Gilles,

za zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy regionalnej, za działalność na rzecz środowiska polonijnego we Francji

14. Rabesco Jean, obywatel Republiki Malty

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-maltańskiej współpracy, za promowanie Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

15. Parnis England Stephen, obywatele Republiki Federalnej Niemiec:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy, za działalność na rzecz Fundacji Auschwitz-Birkenau

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. Rüttgers Jürgen,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17. Canisius Renate,

18. Gierden Karlheinz,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckich stosunków, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Wohlan Hubert, obywatele Federacji Rosyjskiej

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Kotłasie

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Lichanowa Galina,

21. Stiepanow Aleksandr, obywatel Królestwa Tajlandii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-tajlandzkiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Bunnag Bansarn.

Zmiany w prawie

Będą zmiany: pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu

Piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście, ale jednocześnie przy przechodzeniu przez jezdnię obowiązywał będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych – do 50 km/h. Zakazana ma być też jazda na tzw. „zderzaku” na autostradach i drogach ekspresowych.

Krzysztof Sobczak 24.11.2020
Gminy będą liczyć poziom recyklingu za 2020 rok w odniesieniu do czterech frakcji odpadów

Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a nie wszystkich wytworzonych – zdecydowali posłowie. Nowelizacja ustawy zwiększa też udział termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów.

Katarzyna Kubicka-Żach 20.11.2020
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zwiększony o 3 miliardy, zmieniona nazwa

Obwodnice na drogach wojewódzkich oraz budowa, remonty i modernizacja dróg w dużych miastach będą mogły być finansowane z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. O pieniądze będzie można się też starać na poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Budżet funduszu zwiększy się o 3 miliardy złotych. Nie będzie to już Fundusz Dróg Samorządowych.

Jolanta Ojczyk 20.11.2020
Dłuższy czas na przekazanie zaliczek tylko dla niektórych

Minister finansów podpisał rozporządzenie. Wynika z niego, że przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, będą mogli później przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek. Resort przewiduje, że poprawi to płynność finansową przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 20.11.2020
Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o doręczeniach elektronicznych

Posłowie zagłosowali za przyjęciem prawie wszystkich poprawek Senatu do ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta. Dzięki niej możliwa ma być prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją publiczną a obywatelem.

Katarzyna Kubicka-Żach 18.11.2020
Rząd przyjął rozwiązania wspierające branżę lotniczą

Do końca 2025 roku, a nie do 31 grudnia 2020 roku, zakładający lotniska, zarządzający nimi oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będą mogli korzystać z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej. Pozwoli to na podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej.

Katarzyna Kubicka-Żach 17.11.2020