Nadanie odznaczeń.

M.P.09.35.524
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 marca 2009 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 67/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Błażkowski Zbigniew, 2. Kogutkiewicz Ryszard Jan, 3. Wiśniowska Barbara Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Gembarzewski Stanisław, 5. Krzywoń Leszek Marek 6. Siwarga Edward Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Andruszewski Władysław Piotr, 8. Buć Elżbieta Maria, 9. Zamirski Mariusz Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. o. Kurowski Bronisław Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Aleksandrowicz Grażyna, 12. Stolarek Eleonora Ewa, 13. Woszczyk Arkadiusz,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia na rzecz rozwoju bankowości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Jaworska Maria Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Glaudel Dawid, 16. Grala Jacek Stanisław, 17. Mazur Ryszard Stanisław, 18. Oleksy Jan, 19. Ratajczak Małgorzata, 20. Szerszenowicz Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Błażusiak Józef Julian, 22. Granisz Iwona Urszula, 23. Karaś Jolanta Teresa, 24. Kuśnierek Piotr, 25. Kwasigroch Małgorzata Anna, 26. Ludwiniak Sabina Marianna, 27. Młynarczyk Waldemar Jerzy, 28. Pirogowicz Zygmunt, 29. Szot Ryszard, 30. Wiśniewski Zenon, 31. Włodarczyk Bogdan Mariusz, 32. Wybieralski Grzegorz Edmund, 33. Żurkowski Artur,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi dla ochrony granicy państwowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Bogusz Marek Zdzisław, 35. Cieślik Lidia, 36. Kulczyński Mariusz Mirosław,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Cieśla Witold Antoni, 38. Kochanek Krzysztof Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Kopaczewski Marcin Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Gałęska Ewa, 41. Gwizdalska Iwonna, 42. Kościów Dariusz Paweł, 43. Lorens Artur, 44. Mrówka Maciej Marcin, 45. Senderski Andrzej Adam, 46. Svensson Elżbieta Danuta,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Jezusek Józef, 48. Tomaszczyk-Żarska Danuta Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Abramek Sylwester Adam, 50. Chmielowski Tadeusz, 51. Domańska Franciszka Barbara, 52. Fularski Sylwester Artur, 53. Gaszyński Albert, 54. Gogula Elwira Sława, 55. Korobajło Maria, 56. Łapiński Paweł Cezary, 57. Maślak Krystyna, 58. Rybak Stanisław, 59. Siwińska Iwona Emilia, 60. Snarski Jan, 61. Sokoliński Dariusz, 62. Szymszon Julian, 63. Tyszkowski Sylwester, 64. Wnuk Ewa, 65. Żurawski Ireneusz Leszek,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Daniel Stanisław Grzegorz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Bednarczyk Antoni, 68. Jaroszkiewicz Jan Piotr, 69. Mazurek Kazimierz, 70. Mura Stefan, 71. Niepogodziński Józef, 72. Pintal Henryk, 73. Szczepański Stanisław, 74. Wieczorkiewicz Czesław Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Karusik Jerzy Franciszek, 76. Kłało Henryk, 77. Krop Dariusz, 78. Nagnajewicz Jan, 79. Niczyporuk Franciszek, 80. Poleszak Stanisław, 81. Pietrzak Adam, 82. Pietrzak Ryszard, 83. Różański Władysław, 84. Stachyra Piotr, 85. Tarkowski Henryk, 86. Włodarczyk Gustaw Mariusz, 87. Zdolski Józef Piotr, 88. Zegar Robert, 89. Żyła Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Tomaszek Jan, 91. Wysocki Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Murzyn Krystyna Julia, 93. Sieja Lucyna Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Borkowski Mariusz, 95. Broda Andrzej, 96. Giza Jerzy, 97. Michalik Janina, 98. Mróz Wacław, 99. Trojanowicz Małgorzata Ewa, 100. Wojsław Marek, 101. Wójcik Teresa Michalina, 102. Zieliński Maciej Tadeusz,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Kiełbasa Alojzy Joachim,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Orłowski Zygmunt, 105. Sarzyński Józef, 106. Strzępa Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Kawalec Ryszard Władysław, 108. Papak Stanisław, 109. Podolec Andrzej Tadeusz, 110. Radzik Władysław Michał, 111. Wojnar Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Kosior Jan, 113. Majkut Józef, 114. Pietras Ignacy, 115. Piękoś Marek Józef, 116. Rajzer Adam, 117. Siembab Józef,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi na rzecz krzewienia wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Kowalewicz Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Wojtczak Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Jachna Krzysztof, 121. Psik Stefan Władysław, 122. Rezler Marek Juliusz.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020