Obwody głosowania na polskich statkach morskich, utworzone dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
w sprawie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 8, poz. 554 i Nr 98, poz. 604) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604), po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się obwody głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przebywających na polskich statkach morskich, które znajdują się w podróży w okresie obejmującym dzień wyborów.
2.
Wykaz obwodów głosowania zawiera załącznik do zarządzenia.
3.
O utworzeniu obwodu głosowania na polskim statku morskim kapitan statku powiadamia niezwłocznie osoby uprawnione do udziału w wyborach.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA NA POLSKICH STATKACH MORSKICH

Województwo koszalińskie

Armator: Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Nr obwodu Nazwa statku

1001 Silesia

1002 Pomerania

1003 Nieborów

1004 Rogalin

1005 Boomerang

Województwo gdańskie

Armator: POL-SEAL Linie Żeglugowe

Sp. z o.o.

Nr obwodu Nazwa statku

1001 Władysław Jagiełło

1002 Zygmunt Stary

Armator: POL-America S.A.

Nr obwodu Nazwa statku

1003 Kraków II

1004 Luta

1005 Szczecin

1006 Lublin II

1007 T. Ocioszyński

1008 (skreślony)

1009 Kalymnos

1010 Kassos

1011 Korinthos

1012 Żeromski

1013 Łódź II

1014 Romer

Armator: POL-LEVANT Linie Żeglugowe

Sp. z o.o.

Nr obwodu Nazwa statku

1015 Bochnia

1016 Chełm

1017 Garwolin

1018 Ostrołęka

1019 Radzionków

1020 Siemiatycze

1021 Wieliczka

1022 Chodzież

1023 Tychy

1024 Włocławek

1025 Żerań

Armator: Chińsko-Polskie Towarzystwo

Okrętowe S.A.

Nr obwodu Nazwa statku

1026 Moniuszko

1027 Pokój

1028 Wieniawski

1029 Karłowicz

1030 J. Długosz

1031 Praca

1032 Chopin

1033 Szymanowski

1034 Prus

1035 Ceynowa

Armator: "Dalmor" S.A.

Nr obwodu Nazwa statku

1036 Acamar

1037 Acrus

1038 Alphard

1039 Atria

1040 Sirius

1041 Dalmor II

1042 Gemini

1043 Altair II

1044 Cassiopeia

Armator: Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

Nr obwodu Nazwa statku

1045 Dar Młodzieży

Armator: Przedsiębiorstwo Poszukiwań

i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu

"Petrobaltic" w Gdańsku

Nr obwodu Nazwa platformy wiertniczej

1046 Petrobaltic

1047 Baltic Beta

Armator: Instytut Oceanologii Polskiej

Akademii Nauk w Sopocie

Nr obwodu Nazwa statku

1048 (skreślony)

Armator: Polskie Ratownictwo Okrętowe

Nr obwodu Nazwa statku

1049 Neptunia

1050 Posejdon

Województwo szczecińskie

Armator: Polska Żegluga Morska

Nr obwodu Nazwa statku

1001 Armia Krajowa

1002 Bełchatów

1003 Legiony Polskie

1004 Manifest PKWN

1005 Orlęta Lwowskie

1006 Ossolineum

1007 Polska Walcząca

1008 Pomorze Zachodnie

1009 Solidarność

1010 Szare Szeregi

1011 Ziemia Chełmińska

1012 Ziemia Gnieźnieńska

1013 Ziemia Suwalska

1014 Ziemia Tarnowska

1015 Ziemia Zamojska

Żegluga Polska S.A.

Nr obwodu Nazwa statku

1016 Kopalnia Szczygłowice

1017 Kopalnia Sosnowiec

1018 Huta Zgoda

1019 Kopalnia Wałbrzych

1020 Kopalnia Zofiówka

1021 Rolnik

1022 Budowlany

1023 Huta Zygmunt

1024 Kopalnia Jeziórko

1025 Kopalnia Machów

1026 Kopalnia Piaseczno

1027 Kopalnia Rydułtowy

1028 Kopalnia Halemba

1029 Kopalnia Ziemowit

1030 Kopalnia Borynia

1031 Huta Katowice

1032 Huta Sendzimira

1033 Uniwersytet Warszawski

1034 Uniwersytet Wrocławski

1035 Uniwersytet Gdański

1036 Uniwersytet Jagielloński

1037 Generał Jasiński

1038 Generał Madaliński

1039 (skreślony)

1040 Generał Prądzyński

1041 Generał Grot-Rowecki

1042 Generał Berling

1043 Major Hubal

1044 Rodło

1045 Syn Pułku

1046 Bataliony Chłopskie

1047 Maciej Rataj

1048 Mirosławiec

1049 Reduta Ordona

1050 Studzianki

1051 Tobruk II

1052 Uniwersytet Śląski

1053 Cedynia

1054 Ignacy Daszyński

1055 Narwik II

1056 Oksywie

1057 Obrońcy Poczty

1058 Powstaniec Styczniowy

1059 Powstaniec Śląski

1060 Powstaniec Wielkopolski

1061 Stanisław Kulczyński

1062 Walka Młodych

1063 Ziemia Białostocka

1064 Ziemia Krakowska

1065 Ziemia Lubelska

1066 Ziemia Olsztyńska

1067 (skreślony)

1068 Zagłębie Siarkowe

Armator: EUROAFRICA Linie Żeglugowe

Sp. z o.o.

Nr obwodu Nazwa statku

1069 Zambrów

1070 Inowrocław

1071 Wejherowo

Armator: Przedsiębiorstwo Połowów

Dalekomorskich i Usług

Rybackich "Gryf"

Nr obwodu Nazwa statku

1072 Bonito

1073 Amarel

1074 Awior

1075 Bogar

1076 Hajduk

1077 Aquila

1078 Adm. Arciszewski

1079 Sagran

1080 Rekin

Armator: Przedsiębiorstwo Połowów

Dalekomorskich i Usług

Rybackich "Odra"

Nr obwodu Nazwa statku

1081 Grinwal

1082 Homar

1083 Kolias

1084 Mustel

1085 Orleń

1086 Otol

1087 Tunek

1088 Foka

1089 Włócznik

1890 Manta

1891 Rybak Morski

1892 Langusta

Armator: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-

-Usługowe Rybołówstwa

Morskiego "Transocean" S.A.

Nr obwodu Nazwa statku

1093 Warmia

1094 Roztocze

1095 Kurpie

1096 Podlasie

1097 Mazury

1098 Kaszuby II

1099 Powiśle

1100 Kociewie

1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 września 1997 r. (M.P.97.59.568) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 września 1997 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 września 1997 r. (M.P.97.60.586) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 września 1997 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.57.555

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Obwody głosowania na polskich statkach morskich, utworzone dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.
Data aktu: 27/08/1997
Data ogłoszenia: 09/09/1997
Data wejścia w życie: 27/08/1997