Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 20/97 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Koszalińskiego:

1. Bartos Stanisław s. Józefa, 2. Bartos Helena c. Józefa, 3. Bratuń Tomasz s. Andrzeja, 4. Bratuń Maria c. Stanisława, 5. Brzozowski Władysław s. Feliksa, 6. Brzozowska Anna c. Mikołaja, 7. Dembicki Stanisław s. Jana, 8. Dembicka Marianna c. Stanisława, 9. Domżalski Stefan s. Ignacego, 10. Domżalska Jadwiga c. Józefa, 11. Drzewiecki Kazimierz s. Piotra, 12. Drzewiecka Józefa c. Szczepana, 13. Gajcy Franciszek s. Jana, 14. Gajcy Stanisława c. Jakuba, 15. Góraj Kazimierz s. Józefa, 16. Góraj Genowefa c. Walentego, 17. Grabowski Aleksander s. Henryka, 18. Grabowska Jadwiga c. Władysława, 19. Jachowicz Zygmunt s. Józefa, 20. Jachowicz Wanda c. Michała, 21. Kaczmarek Bronisław s. Piotra, 22. Kaczmarek Łucja c. Franciszka, 23. Karczewski Stanisław s. Józefa, 24. Karczewska Kazimiera c. Franciszka, 25. Kasza Roman s. Franciszka, 26. Kasza Józefa c. Stanisława, 27. Kochański Czesław s. Ambrożego, 28. Kochańska Anna c. Andrzeja, 29. Kolendowicz Jan s. Franciszka, 30. Kolendowicz Henryka c. Józefa, 31. Krauze Stanisław s. Leona, 32. Krauze Eleonora c. Piotra, 33. Matacz Józef s. Jana, 34. Matacz Pelagia c. Wojciecha, 35. Nieścioruk Zygmunt s. Jana, 36. Nieścioruk Weronika c. Franciszka, 37. Okinczyc Fabian s. Wiktora, 38. Okinczyc Jadwiga c. Antoniego, 39. Orczykowski Kazimierz s. Tomasza, 40. Orczykowska Marianna c. Franciszka, 41. Piaszczyński Witold s. Bolesława, 42. Piaszczyńska Jadwiga c. Antoniego, 43. Przydatek Henryk s. Józefa, 44. Przydatek Teresa c. Ludwika, 45. Reut Bronisław s. Antoniego, 46. Reut Irena c. Antoniego, 47. Ruszczyński Edmund s. Wacława, 48. Ruszczyńska Aleksandra c. Jana, 49. Rygielski Bronisław s. Józefa, 50. Rygielska Genowefa c. Jana, 51. Stachowiak Marian s. Ignacego, 52. Stachowiak Barbara c. Stefana, 53. Szortyka Stanisław s. Antoniego, 54. Szortyka Monika c. Franciszka, 55. Terebiński Zygmunt s. Antoniego, 56. Terebińska Helena c. Marcelego, 57. Wesołowski Jan s. Franciszka, 58. Wesołowska Stanisława c. Tomasza, 59. Woźniak Stanisław s. Wawrzyńca, 60. Woźniak Kazimiera c. Jana, 61. Zaborowski Antoni s. Stanisława, 62. Zaborowska Sabina c. Aleksandra, 63. Zimnowłocki Józef s. Michała, 64. Zimnowłocka Teresa c. Henryka,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

65. Adamiec Bonawentura s. Pawła 66. Adamiec Cecylia c. Adama, 67. Cimer Maksymilian s. Józefa, 68. Cimer Elżbieta c. Beniamina, 69. Czech Gerard s. Tomasza, 70. Czech Joanna c. Jana, 71. Dąbrowski Jan s. Józefa, 72. Dąbrowska Karolina c. Józefa, 73. Dżaluk Leon s. Leona, 74. Dżaluk Anastazja c. Grzegorza, 75. Gerc Stanisław s. Józefa, 76. Gerc Maria c. Józefa, 77. Głaba Józef s. Mikołaja, 78. Głaba Ludwika c. Michała, 79. Hudala Jerzy s. Józefa, 80. Hudala Marta c. Pawła, 81. Kałuża Ryszard s. Karola, 82. Kałuża Gertruda c. Pawła, 83. Klocek Marian s. Stanisława, 84. Klocek Alicja c. Piotra, 85. Kołosowski Cezary s. Franciszka, 86. Kołosowska Anna c. Piotra, 87. Koleczko Edmund s. Jana, 88. Koleczko Maria c. Ryszarda, 89. Kużel Franciszek s. Jana, 90. Kużel Genowefa c. Jana, 91. Lempka Stefan s. Antoniego, 92. Lempka Gertruda c. Franciszka, 93. Monasterski Antoni s. Bronisława, 94. Monasterska Eugenia c. Michała, 95. Nahajewski Jan s. Konstantego, 96. Nahajewska Aniela c. Bartłomieja, 97. Olender Jan s. Marcina, 98. Olender Maria c. Piotra, 99. Pierskała Alfred s. Pawła, 100. Pierskała Małgorzata c. Jana, 101. Piosek Jan s. Jana, 102. Piosek Maria c. Antoniego, 103. Sołtys Stefan s. Mariana, 104. Sołtys Danuta c. Stanisława, 105. Strąg Piotr s. Andrzeja, 106. Strąg Zofia c. Józefa, 107. Tarka Michał s. Franciszka, 108. Tarka Maria c. Stanisława, 109. Torka Alojzy s. Franciszka, 110. Torka Helena c. Józefa, 111. Weber Franciszek s. Franciszka, 112. Weber Barbara c. Franciszka, 113. Widziszowski Jan s. Karola, 114. Widziszowska Katarzyna c. Michała, 115. Wojtyna Józef s. Stanisława, 116. Wojtyna Tekla c. Piotra, 117. Worobiec Józef s. Władysława, 118. Worobiec Maria c. Karola, 119. Zapotoczny Jan s. Marcina, 120. Zapotoczna Stefania c. Floriana,

na wniosek Wojewody Ostrołęckiego:

121. Abramczyk Stanisław s. Marcina, 122. Abramczyk Kazimiera c. Grzegorza, 123. Bakuła Józef s. Jana, 124. Bakuła Zofia c. Bronisława, 125. Banul Józef s. Piotra, 126. Banul Cecylia c. Józefa, 127. Berk Władysław s. Walentego, 128. Berk Genowefa c. Stanisława, 129. Białczak Jan s. Stanisława, 130. Białczak Genowefa c. Franciszka, 131. Cekała Aleksander s. Konstantego, 132. Cekała Stanisława c. Stanisława, 133. Chlubicki Józef s. Józefa, 134. Chlubicka Maria c. Franciszka, 135. Chrzanowski Ryszard s. Bolesława, 136. Chrzanowska Janina c. Stanisława, 137. Dawid Aleksander s. Józefa, 138. Dawid Maria c. Adama, 139. Dawid Czesław s. Stanisława, 140. Dawid Apolonia c. Franciszka, 141. Dudek Czesław s. Franciszka, 142. Dudek Stanisława c. Franciszka, 143. Dygnos Stefan s. Stanisława, 144. Dygnos Teresa c. Franciszka, 145. Giers Stanisław s. Józefa, 146. Giers Stefania c. Piotra, 147. Gołębiewski Józef s. Lucjana, 148. Gołębiewska Barbara c. Antoniego, 149. Kijewski Czesław s. Stanisława, 150. Kijewska Stanisława c. Stanisława, 151. Gut Stanisław s. Jana, 152. Gut Marianna c. Władysława, 153. Kossakowski Stanisław s. Mariana, 154. Kossakowska Teresa c. Teofila, 155. Kuzia Czesław s. Józefa, 156. Kuzia Czesława c. Jana, 157. Mordwa Stanisław s. Pawła, 158. Mordwa Regina c. Stanisława, 159. Moszczyński Stanisław s. Stanisława, 160. Moszczyńska Marianna c. Stanisława, 161. Mróz Józef s. Józefa, 162. Mróz Stanisława c. Franciszka, 163. Niedźwiedzki Stefan s. Józefa, 164. Niedźwiedzka Stanisława c. Adama, 165. Obrębski Mieczysław s. Stanisława, 166. Obrębska Stanisława c. Grzegorza, 167. Olszewski Stanisław s. Marcelego, 168. Olszewska Stanisława c. Aleksandra, 169. Opalach Eugeniusz s. Stanisława, 170. Opalach Zofia c. Franciszka, 171. Opalach Wiktor s. Stanisława, 172. Opalach Jadwiga c. Bronisława, 173. Orzoł Władysław s. Franciszka, 174. Orzoł Czesława c. Józefa, 175. Parciak Czesław s. Stanisława, 176. Parciak Stanisława c. Franciszka, 177. Pieńkos Konstanty s. Józefa, 178. Pieńkos Czesława c. Stanisława, 179. Piotrak Aleksander s. Marcina, 180. Piotrak Zofia c. Tomasza, 181. Rzosiński Czesław s. Konstantego, 182. Rzosińska Genowefa c. Józefa, 183. Sadłowski Czesław s. Adama, 184. Sadłowska Władysława c. Adama, 185. Sędrowski Wincenty s. Jana, 186. Sędrowska Pelagia c. Jana, 187. Sieczkowski Stanisław s. Antoniego, 188. Sieczkowska Stanisława c. Bolesława, 189. Szurnicki Czesław s. Józefa, 190. Szurnicka Stanisława c. Jana, 191. Szurnicki Stanisław s. Stanisława, 192. Szurnicka Stefania c. Franciszka, 193. Trzciński Piotr s. Piotra, 194. Trzcińska Stanisława c. Feliksa, 195. Wacławski Tadeusz s. Stanisława, 196. Wacławska Helena c. Henryka, 197. Walasek Władysław s. Władysława, 198. Walasek Rozalia c. Stanisława, 199. Węglicki Czesław s. Feliksa, 200. Węglicka Helena c. Jana, 201. Wilga Marian s. Eugeniusza, 202. Wilga Marianna c. Jana, 203. Zalewski Marian s. Stanisława, 204. Zalewska Helena c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Płockiego:

205. Ambroziak Stefan s. Stanisława, 206. Ambroziak Józefa c. Władysława, 207. Cichocki Eugeniusz s. Bolesława, 208. Cichocka Barbara c. Edmunda, 209. Cygan Eugeniusz s. Jana, 210. Cygan Sabina c. Jana, 211. Dobrzeniecki Kazimierz s. Władysława, 212. Dobrzeniecka Julianna c. Piotra, 213. Drubkowski Czesław s. Józefa, 214. Drubkowska Irena c. Stanisława, 215. Dzierżawski Tadeusz s. Franciszka, 216. Dzierżawska Teresa c. Romana, 217. Górecki Wincenty s. Stanisława, 218. Górecka Irena c. Bronisława, 219. Grzelak Edmund s. Franciszka, 220. Grzelak Janina c. Antoniego, 221. Iwański Stanisław s. Stefana, 222. Iwańska Marianna c. Andrzeja, 223. Jaroń Władysław s. Józefa, 224. Jaroń Anna c. Jana, 225. Kośmider Stefan s. Walentego, 226. Kośmider Anna c. Stanisława, 227. Lewandowski Władysław s. Stanisława, 228. Lewandowska Irena c. Józefa, 229. Maciaszek Franciszek s. Józefa, 230. Maciaszek Waleria c. Mateusza, 231. Maciejewski Czesław s. Bronisława, 232. Maciejewska Urszula c. Antoniego, 233. Masztakowski Bronisław s. Konstantego, 234. Masztakowska Janina c. Stefana, 235. Milczarski Feliks, 236. Milczarska Kazimiera, 237. Przytulski Tadeusz s. Franciszka, 238. Przytulska Janina c. Szczepana, 239. Ratajczyk Feliks s. Antoniego, 240. Ratajczyk Helena c. Ludwika, 241. Rybarczyk Zygmunt s. Bolesława, 242. Rybarczyk Apolonia c. Stanisława, 243. Sapiński Henryk, 244. Sapińska Marianna, 245. Szadkowski Tadeusz s. Jana, 246. Szadkowska Marianna c. Franciszka, 247. Tomczak Zygmunt s. Walentego, 248. Tomczak Jadwiga c. Jana, 249. Witczak Szymon s. Józefa, 250. Witczak Stanisława c. Jana, 251. Zalewski Jan s. Antoniego, 252. Zalewska Barbara c. Józefa, 253. Zakrzewski Władysław s. Stanisława, 254. Zakrzewska Zofia c. Jana,

na wniosek Wojewody Przemyskiego:

255. Bednarczyk Jan s. Michała, 256. Bednarczyk Maria c. Bazylego, 257. Bielec Bolesław s. Franciszka, 258. Bielec Danuta c. Walentego, 259. Chruszcz Jan s. Szymona, 260. Chruszcz Teresa c. Karola, 261. Chudzikiewicz Zygmunt s. Michała, 262. Chudzikiewicz Jadwiga c. Stanisława, 263. Gołąb Adam s. Walentego, 264. Gołąb Stanisława c. Jana, 265. Jabłoński Jan s. Jana, 266. Jabłońska Julia c. Szczepana, 267. Jagodziński Adam s. Stanisława, 268. Jagodzińska Rozalia c. Andrzeja, 269. Juraszek Józef s. Franciszka, 270. Juraszek Helena c. Antoniego, 271. Kaliszczak Kazimierz s. Józefa, 272. Kaliszczak Rozalia c. Mateusza, 273. Karnaś Bolesław s. Karola, 274. Karnaś Izabela c. Władysława, 275. Kociołek Stefan s. Jana, 276. Kociołek Aniela c. Stanisława, 277. Konopka Józef s. Michała, 278. Konopka Julia c. Jana, 279. Kosturek Julian s. Jana, 280. Kosturek Bronisława c. Józefa, 281. Krasnopolski Adam s. Jana, 282. Krasnopolska Paulina c. Jakuba, 283. Krempowicz Stefan, 284. Krempowicz Stanisława, 285. Krupa Jan s. Józefa, 286. Krupa Katarzyna c. Jana, 287. Krupa Kazimierz s. Pawła, 288. Krupa Stefania c. Floriana, 289. Lechociński Franciszek s. Stefana, 290. Lechocińska Józefa c. Władysława, 291. Łukasiewicz Antoni s. Franciszka, 292. tukasiewicz Maria c. Tomasza, 293. Łuków Julian, 294. Łuków Rozalia, 295. Malawski Stanisław s. Józefa, 296. Malawska Józefa c. Andrzeja, 297. Mokrzycki Andrzej s. Szczepana, 298. Mokrzycka Anna c. Piotra, 299. Nadbereżny Stanisław s. Zygmunta, 300. Nadbereżna Zofia c. Wincentego, 301. Pacuła Michał s. Walentego, 302. Pacuła Stanisława c. Michała, 303. Piotrowski Wiktor, 304. Piotrowska Anna, 305. Pyra Franciszek s. Ignacego, 306. Pyra Maria c. Wojciecha, 307. Rączka Stanisław s. Józefa, 308. Rączka Julia c. Andrzeja, 309. Siry Bolesław s. Kazimierza, 310. Sira Stanisława c. Walentego, 311. Sopel Łukasz s. Jana, 312. Sopel Maria c. Andrzeja, 313. Strojny Michał s. Mikołaja, 314. Strojna Genowefa c. Maksymiliana, 315. Trawka Władysław s. Izydora, 316. Trawka Stanisława c. Jana, 317. Wilman Jan s. Piotra, 318. Wilman Helena c. Andrzeja, 319. Wyrwa Franciszek s. Michała, 320. Wyrwa Ahafia c. Mikołaja, 321. Zając Tadeusz s. Michała, 322. Zając Anastazja c. Mikołaja, 323. Żaczek Augustyn s. Michała, 324. Żaczek Emilia c. Wojciecha, 325. Żmud Stanisław s. Michała, 326. Żmud Janina c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

327. Bodnar Grzegorz s. Michała, 328. Bodnar Krystyna c. Wacława, 329. Boruta Kazimierz s. Józefa, 330. Boruta Władysława c. Jana, 331. Duk Tadeusz s. Stanisława, 332. Duk Janina c. Józefa, 333. Gałach Wacław s. Bronisława, 334. Gałach Genowefa c. Jana, 335. Gąsior Zdzisław s. Stanisława, 336. Gąsior Sabina c. Andrzeja, 337. Godzicki Henryk s. Michała, 338. Godzicka Teodozja c. Władysława, 339. Gorecki Eugeniusz s. Konstantego, 340. Gorecka Zofia c. Kazimierza, 341. Górski Stanisław s. Michała, 342. Górska Justyna c. Teofila, 343. Izdebski Józef s. Kazimierza, 344. Izdebska Marianna c. Stanisława, 345. Jurek Jan s. Stanisława, 346. Jurek Łucja c. Jana, 347. Karczmarski Kazimierz s. Stanisława, 348. Karczmarska Marianna c. Michała, 349. Kulma Wacław s. Jana, 350. Kulma Władysława c. Franciszka, 351. Pisarczyk Wacław s. Jana, 352. Pisarczyk Kazimiera c. Piotra, 353. Reduch Marian s. Jana, 354. Reduch Zofia c. Jana, 355. Ruciński Józef s. Feliksa, 356. Rucińska Zofia c. Piotra, 357. Szuba Kazimierz s. Józefa, 358. Szuba Celina c. Stanisława, 359. Trębicki Roman s. Jana, 360. Trębicka Felicja c. Seweryna, 361. Zaperty Stanisław s. Józefa, 362. Zaperta Lucyna c. Adama,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego:

363. Bratek Władysław s. Józefa, 364. Bratek Anna c. Franciszka, 365. Brzegowy Władysław s. Michała, 366. Brzegowy Anna c. Jana, 367. Ciochoń Stefan s. Wojciecha, 368. Ciochoń Rozalia c. Władysława, 369. Czosnyka Józef s. Adama, 370. Czosnyka Tekla c. Józefa, 371. Gieroń Stanisław s. Jakuba, 372. Gieroń Ludwika c. Stanisława, 373. Gołdas Jan s. Jakuba, 374. Gołdas Józefa c. Władysława, 375. Hełmecki Franciszek s. Józefa, 376. Hełmecka Monika c. Józefa, 377. Jastrzębski Józef s. Jana, 378. Jastrzębska Teresa c. Mikołaja, 379. Kiełbasa Władysław s. Jana, 380. Kiełbasa Katarzyna c. Michała, 381. Kolarz Władysław s. Walentego, 382. Kolarz Janina c. Walentego, 383. Kornaus Antoni s. Józefa, 384. Kornaus Janina c. Franciszka, 385. Krzywda Henryk, 386. Krzywda Weronika, 387. Kuta Józef s. Stanisława, 388. Kuta Maria c. Ignacego, 389. Łyszczarz Stanisław s. Józefa, 390. Łyszczarz Stanisława c. Józefa, 391. Marciniec Tadeusz s. Józefa, 392. Marciniec Józefa c. Jana, 393. Mikulski Julian s. Franciszka, 394. Mikulska Maria c. Walentego, 395. Milewski Karol s. Piotra, 396. Milewska Kazimiera c. Józefa, 397. Misiura Józef s. Jana, 398. Misiura Anna c. Jana, 399. Mochel Stanisław s. Franciszka, 400. Mochel Teresa c. Jakuba, 401. Mocię Stanisław s. Jana, 402. Mocię Stanisława c. Walentego, 403. Mucha Józef s. Walentego, 404. Mucha Emilia c. Alojzego, 405. Nalepka Władysław s. Piotra, 406. Nalepka Eugenia c. Józefa, 407. Nędza Jan s. Stanisława, 408. Nędza Maria c. Stanisława, 409. Nowak Stanisław s. Wojciecha, 410. Nowak Emilia c. Franciszka, 411. Ocłoń Franciszek s. Wojciecha, 412. Ocłoń Maria c. Stanisława, 413. Plewa Julian s. Józefa, 414. Plewa Eugenia c. Szymona, 415. Rybowicz Józef s. Dominika, 416. Rybowicz Helena c. Jakuba, 417. Samek Władysław s. Jana, 418. Samek Aleksandra c. Piotra, 419. Stabrawa Władysław s. Marcina, 420. Stabrawa Maria c. Jakuba, 421. Stach Tadeusz s. Jana, 422. Stach Stefania c. Michała, 423. Szczepanik Stefan s. Józefa, 424. Szczepanik Janina c. Władysława, 425. Tokarz Jan s. Józefa, 426. Tokarz Alojza c. Antoniego, 427. Truszkowski Jan s. Władysława, 428, Truszkowska Maria c. Władysława, 429. Tworzydło Ludwik s. Józefa, 430. Tworzydło Genowefa c. Teofila, 431. Wardzała Bronisław s. Józefa, 432. Wardzała Ludwika c. Stanisława, 433. Waśko Alojzy s. Piotra, 434. Waśko Anna c. Michała, 435. Żołądź Franciszek s. Antoniego, 436. Żołądź Genowefa c. Józefa,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

437. Barnuś Franciszek s. Władysława, 438. Barnuś Stanisława c. Józefa, 439. Bazylewicz Jan s. Wacława, 440. Bazylewicz Józefa c. Tomasza, 441. Ćwieląg Roman s. Jana, 442. Ćwieląg Anna c. Józefa, 443. Demczuk Stefan s. Antoniego, 444. Demczuk Stefania c. Franciszka, 445. Dymalski Kazimierz s. Józefa, 446. Dymalska Jadwiga c. Kazimierza, 447. Dzinkowski Mikołaj s. Stanisława, 448. Dzinkowska Maria c. Franciszka, 449. Grabka Tadeusz s. Tomasza, 450. Grabka Jadwiga c. Edwarda, 451. Idzi Kazimierz s. Franciszka, 452. Idzi Janina c. Antoniego, 453. Jurek Jan s. Franciszka, 454. Jurek Wanda c. Piotra, 455. Kawałek Jan s. Józefa, 456. Kawałek Anna c. Protazego, 457. Klepczyński Kazimierz s. Stanisława, 458. Klepczyńska Maria c. Adama, 459. Korycki Anatol s. Mikołaja, 460. Korycka Janina c. Józefa, 461. Kościelniak Michał s. Jakuba, 462. Kościelniak Zofia c. Marcina, 463. Kowalczyk Tadeusz s. Adama, 464. Kowalczyk Zofia c. Józefa, 465. Kozina Kazimierz s. Piotra, 466. Kozina Bronisława c. Jakuba, 467. Kuś Jan s. Szymona, 468. Kuś Maria c. Józefa, 469. Liszka Józef s. Piotra, 470. Liszka Rozalia c. Franciszka, 471. Łukaszewski Józef s. Władysława, 472. Łukaszewska Wiktoria c. Wincentego, 473. Machalski Stanisław s. Stanisława, 474. Machalska Helena c. Jana, 475. Michna Stanisław s. Józefa, 476. Michna Urszula c. Marcina, 477. Muczyński Władysław s. Adama, 478. Muczyńska Anna c. Józefa, 479. Oleś Stanisław s. Wawrzyńca, 480. Oleś Józefa c. Stanisława, 481. Plech Aleksander s. Michała, 482. Plech Henryka c. Józefa, 483. Podkówka Marcin s. Michała, 484. Podkówka Genowefa c. Ferdynanda, 485. Pokuć Stanisław s. Michała, 486. Pokuć Mirosława c. Lucjana, 487. Prokop Adam s. Stanisława, 488. Prokop Helena c. Antoniego, 489. Ratkowski Hubert s. Jana, 490. Ratkowska Rozalia c. Jana, 491. Smagieł Marian s. Władysława, 492. Smagieł Janina c. Jana, 493. Szłapa Mieczysław s. Franciszka, 494. Szłapa Katarzyna c. Jakuba, 495. Tałajkowski Jan s. Bolesława, 496. Tałajkowska Maria c. Józefa, 497. Turbak Stefan, 498. Turbak Emilia, 499. Urbanowicz Tadeusz s. Czesława, 500. Urbanowicz Stefania c. Józefa, 501. Wojczys Wacław s. Adolfa, 502. Wojczys Genowefa c. Piotra, 503. Zawada Józef s. Wincentego, 504. Zawada Kazimiera c. Juliana.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021