Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 marca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 15/97 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bydgoskiego:

1. Bączyński Jan s. Władysława, 2. Bączyńska Marta c. Antoniego, 3. Bereza Franciszek s. Jana, 4. Bereza Albina c. Franciszka, 5. Bolewski Kazimierz s. Jakuba, 6. Bolewska Genowefa c. Wincentego, 7. Czajkowski Michał s. Michała, 8. Czajkowska Anna c. Wojciecha, 9. Czapiewski Alojzy s. Franciszka, 10. Czapiewska Franciszka c. Józefa, 11. Deja Jan s. Piotra, 12. Deja Marianna c. Michała, 13. Domański Stanisław s. Konstantego, 14. Domańska Wanda c. Piotra, 15. Drzewucki Stanisław s. Józefa, 16. Drzewucka Regina c. Władysława, 17. Erdmann Zenon s. Teodora, 18. Erdmann Halina c. Józefa, 19. Frank Paweł s. Karola, 20. Frank Jadwiga c. Władysława, 21. Gapski Ludwik s. Joachima, 22. Gapska Gabriela c. Michała, 23. Garczyński Wacław s. Michała, 24. Garczyńska Wiktoria c. Józefa, 25. Gęściak Stefan s. Wojciecha, 26. Gęściak Helena c. Bronisława, 27. Grabowski Józef s. Anastazego, 28. Grabowska Kazimiera c. Waleriana, 29. Idziak Marian s. Ludwika, 30. Idziak Genowefa c. Walentego, 31. Janiszewski Kazimierz s. Stanisława, 32. Janiszewska Czesława c. Władysława, 33. Kaczmarek Roman s. Romana, 34. Kaczmarek Leokadia c. Władysława, 35. Kaleta Marian s. Józefa, 36. Kaleta Stanisława c. Franciszka, 37. Kleszcz Stanisław s. Jana, 38. Kleszcz Helena c. Józefa, 39. Klimkiewicz Zygmunt s. Antoniego, 40. Klimkiewicz Eleonora c. Józefa, 41. Kopeć Benedykt s. Józefa, 42. Kopeć Genowefa c. Józefa, 43. Kot Władysław s. Jana, 44. Kot Stefania c. Piotra, 45. Krupiński Józef s. Jana, 46. Krupińska Zofia c. Antoniego, 47. Kruszka Teodor s. Feliksa, 48. Kruszka Józefa c. Tomasza, 49. Kryza Jan s. Teodora, 50. Kryza Maria c. Romana, 51. Lofek Tadeusz s. Piotra, 52. Lofek Franciszka c. Mieczysława, 53. Łagiewski Wiktor s. Wacława, 54. Łagiewska Aurelia c. Jana, 55. Łaski Jan s. Wojciecha, 56. Łaski Helena c. Franciszka, 57. Makowski Edmund s. Antoniego, 58. Makowska Agnieszka c. Bronisława, 59. Malicki Józef s. Ignacego, 60. Malicka Wanda c. Szczepana, 61. Michalak Wiktor s. Stanisława, 62. Michalak Irena c. Juliana, 63. Mikowski Bernard s. Ignacego, 64. Mikowska Barbara c. Piotra, 65. Mrosczok Jan s. Michała, 66. Mrosczok Władysława c. Andrzeja, 67. Nowak Gwidon s. Ignacego, 68. Nowak Władysława c. Bolesława, 69. Orzeszak Władysław s. Michała, 70. Orzeszak Irena c. Jana, 71. Piasek Jan s. Jana, 72. Piasek Kazimiera c. Aleksego, 73. Pietras Jan s. Jana, 74. Pietras Julianna c. Jana, 75. Prochal Jan s. Jana, 76. Prochal Helena c. Jana, 77. Radosz Józef s. Aleksandra, 78. Radosz Teresa c. Mariana, 79. Roguszka Józef s. Stefana, 80. Roguszka Monika c. Adama, 81. Rosiek Jan s. Józefa, 82. Rosiek Aurelia c. Wojciecha, 83. Samulski Florian s. Michała, 84. Samulska Kazimiera c. Mieczysława, 85. Serwiński Franciszek s. Franciszka, 86. Serwińska Helena c. Franciszka, 87. Stachowiak Józef s. Marcina, 88. Stachowiak Gertruda c. Franciszka, 89. Steltmann Ludwik s. Nikodema, 90. Steltmann Helena c. Franciszka, 91. Stróżyński Mieczysław s. Jana, 92. Stróżyńska Anna c. Feliksa, 93. Strzępek Jan s. Wojciecha, 94. Strzępek Rozalia c. Franciszka, 95. Stypczyński Marian s. Wojciecha, 96. Stypczyńska Irena c. Leona, 97. Szczypiorski Edward s. Franciszka, 98. Szczypiorska Zofia c. Jana, 99. Szóstak Jan s. Franciszka, 100. Szóstak Jadwiga c. Antoniego, 101. Wiligała Hubert s. Roberta, 102. Wiligała Łucja c. Augustyna, 103. Zieliński Jan s. Juliana, 104. Zielińska Wanda c. Franciszka, 105. Zieliński Michał s. Marcina, 106. Zielińska Zofia c. Wincentego, 107. Ziemiński Wiktor s. Bronisława, 108. Ziemińska Stefania c. Jana, 109. Żak Julian, 110. Zak Karolina, 111. Żórawski Władysław s. Wojciecha, 112. Żórawska Joanna c. Michała,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

113. Czuba Kazimierz s. Franciszka, 114. Czuba Anna c. Stefana, 115. Dubicki Kazimierz s. Józefa, 116. Dubicka Maria c. Józefa, 117. Gajewski Roman s. Karola, 118. Gajewska Jadwiga c. Bogumiła, 119. Jagielnicki Jakub s. Edwarda, 120. Jagielnicka Aleksandra c. Mikołaja, 121. Pierzak Józef s. Tomasza, 122. Pierzak Bronisława c. Rocha, 123. Szczecina Józef s. Wojciecha, 124. Szczecina Weronika c. Franciszka, 125. Szurek Tadeusz s. Wojciecha, 126. Szurek Alfreda c. Ignacego, 127. Waśkowski Antoni s. Walentego, 128. Waśkowska Wacława c. Władysława,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

129. Boroń Józef s. Adama, 130. Boroń Zofia c. Jana, 131. Brajer Kazimierz s. Stanisława, 132. Brajer Aleksandra c. Feliksa, 133. Bryjak Czesław s. Władysława, 134. Bryjak Zofia c. Franciszka, 135. Brzezicha Franciszek s. Pawła, 136. Brzezicha Danuta c. Bolesława, 137. Chlebowski Franciszek s. Józefa, 138. Chlebowska Mirosława c. Stanisława, 139. Chroniak Paweł, 140. Chroniak Mieczysława, 141. Dziewiątka Kazimierz s. Andrzeja, 142. Dziewiątka Leokadia c. Stanisława, 143. Geisler Zbigniew s. Franciszka, 144. Geisler Czesława c. Ludwika, 145. Gęsty Walenty s. Andrzeja, 146. Gęsta Henryka c. Stefana, 147. Górny Stanisław s. Karóla, 148. Górna Zofia c. Jana, 149. Jankowski Henryk, 150. Jankowska Helena, 151. Jąkalski Szczepan s. Antoniego, 152. Jąkalska Stefania c. Stanisława, 153. Jelak Wacław s. Franciszka, 154. Jelak Jadwiga c. Antoniego, 155. Jędrzejak Jan s. Walentego, 156. Jędrzejak Marianna c. Antoniego, 157. Jędrzejak Kazimierz s. Walentego, 158. Jędrzejak Felicja c. Jana, 159. Józefiak Michał s. Michała, 160. Józefiak Zofia c. Stanisława, 161. Kaleta Piotr s. Antoniego, 162. Kaleta Pelagia c. Antoniego, 163. Knapik Zdzisław s. Jana, 164. Knapik Janina c. Antoniego, 165. Kozal Józef s. Antoniego, 166. Kozal Romana c. Stefana, 167. Link Stanisław s. Andrzeja, 168. Link Marianna c. Stanisława, 169. Maik Tadeusz s. Andrzeja, 170. Maik Janina c. Ludwika, 171. Makieła Józef s. Franciszka, 172. Makieła Stanisława c. Władysława, 173. Mazurkiewicz Edmund s. Idziego, 174. Mazurkiewicz Anna c. Władysława, 175. Michalak Piotr s. Andrzeja, 176. Michalak Helena c. Wojciecha, 177. Mielcarek Wojciech s. Adama, 178. Mielcarek Gertruda c. Józefa, 179. Mosiniak Czesław s. Michała, 180. Mosiniak Jadwiga c. Andrzeja, 181. Niśkiewicz Ludwik s. Walentego, 182. Niśkiewicz Kazimiera c. Stanisława, 183. Pachurka Leon s. Franciszka, 184. Pachurka Seweryna c. Michała, 185. Paterka Wacław s. Antoniego, 186. Paterka Helena c. Piotra, 187. Pietrasik Czesław s. Wojciecha, 188. Pietrasik Jadwiga c. Jana, 189. Pilarczyk Kazimierz s. Tomasza, 190. Pilarczyk Marianna c. Antoniego, 191. Pilarczyk Stefan s. Marcina, 192. Pilarczyk Halina c. Juliana, 193. Przygoda Stanisław s. Franciszka, 194. Przygoda Marianna c. Antoniego, 195. Rożek Franciszek, 196. Rożek Gertruda, 197. Szukalski Tadeusz s. Antoniego, 198. Szukalska Janina c. Jakuba, 199. Trzeciak Stefan s. Józefa, 200. Trzeciak Helena c. Stanisława, 201. Wawrzyniak Kazimierz s. Jana, 202. Wawrzyniak Helena c. Marcina, 203. Wojciechowski Alfons s. Stefana, 204. Wojciechowska Janina c. Franciszka, 205. Wojtkowiak Franciszek s. Jana, 206. Wojtkowiak Czesława c. Władysława, 207. Zimniak Mieczysław, 208. Zimniak Cecylia, 209. Ziemniewicz Wiktor s. Edmunda, 210. Ziemniewicz Anna c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

211. Adamczyk Marian s. Edwarda, 212. Adamczyk Stanisława c. Józefa, 213. Babecki Bronisław s. Walentego, 214. Babecka Władysława c. Józefa, 215. Bartosik Jan s. Szymona, 216. Bartosik Józefa c. Józefa, 217. Brol Ruprecht s. Pawła, 218. Brol Rozalia c. Jerzego, 219. Brzeziński Marian s. Józefa, 220. Brzezińska Genowefa c. Józefa, 221. Brzózka Edward s. Jana, 222. Brzózka Rozalia c. Macieja, 223. Buchowiecki Jan s. Stanisława, 224. Buchowiecka Stefania c. Antoniego, 225. Buczyński Józef s. Cypriana, 226. Buczyńska Genowefa c. Jana, 227. Dzedzyk Józef s. Józefa, 228. Dzedzyk Janina c. Jana, 229. Dziubański Andrzej s. Antoniego, 230. Dziubańska Janina c. Józefa, 231. Filar Józef s. Jana, 232. Filar Edyta c. Jana, 233. Gembka Henryk s. Władysława, 234. Gembka Maria c. Szczepana, 235. Gładysz Wiktor s. Andrzeja, 236. Gładysz Maria c. Stanisława, 237. Góralczyk Józef s. Stanisława, 238. Góralczyk Maria c. Rocha, 239. Grudzień Marian s. Władysława, 240. Grudzień Genowefa c. Wincentego, 241. Grygierek Gerard s. Józefa, 242. Grygierek Hildegarda c. Franciszka, 243. Guzy Paweł s. Jana, 244. Guzy Matylda c. Karola, 245. Gwuźdź Józef s. Franciszka, 246. Gwuźdź Krystyna c. Ludwika, 247. Halemba Feliks s. Roberta, 248. Halemba Stefania c. Franciszka, 249. Jędrzejczyk Ludwik s. Franciszka, 250. Jędrzejczyk Genowefa c. Józefa, 251. Kafara Mieczysław s. Jana, 252. Kafara Genowefa c. Jana, 253. Kaleja Piotr s. Franciszka, 254. Kaleja Helena c. Antoniego, 255. Korzeniowski Edward s. Franciszka, 256. Korzeniowska Helena c. Stanisława, 257. Kothe Henryk s. Maksymiliana, 258. Kothe Anna c. Stanisława, 259. Krzykawski Władysław s. Walentego, 260. Krzykawska Stanisława c. Pawła, 261. Kulosik Eryk s. Józefa, 262. Kulosik Otylia c. Jana, 263. Kupiec Władysław s. Franciszka, 264. Kupiec Emilia c. Jana, 265. Łakwa Władysław s. Kazimierza, 266. Łakwa Wiktoria c. Michała, 267. Malczyk Mieczysław s. Marcina, 268. Malczyk Julia c. Macieja, 269. Pajor Rudolf s. Ryszarda, 270. Pajor Małgorzata c. Pawła, 271. Pieracki Jerzy s. Zdzisława, 272. Pieracka Bronisława c. Ignacego, 273. Polotzek Antoni s. Alberta, 274. Polotzek Engelberta c. Wilhelma, 275. Przybyłek Paweł s. Leopolda, 276. Przybyłek Rozalia c. Jana, 277. Rypuła Jan s. Władysława, 278. Rypuła Wiktoria c. Franciszka, 279. Skrobot Antoni s. Aleksandra, 280. Skrobot Władysława c. Władysława, 281. Słupecki Edmund s. Jakuba, 282. Słupecka Julianna c. Alberta, 283. Sołtysik Kazimierz s. Jana, 284. Sołtysik Wiesława c. Romana, 285. Zezyk Władysław s. Piotra, 286. Zezyk Zofia c. Ludwika, 287. Zieliński Tomasz s. Stanisława, 288. Zielińska Marianna c. Stanisława, 289. Żądło Bronisław s. Antoniego, 290. Żądło Zofia c. Piotra,

na wniosek Wojewody Krakowskiego:

291. Bieniek Stanisław s. Jana, 292. Bieniek Aniela c. Andrzeja, 293. Flanek Stanisław s. Karola, 294. Flanek Elżbieta c. Tomasza, 295. Koch Kazimierz s. Stanisława, 296. Koch Marianna c. Juliana, 297. Lenart Franciszek s. Klemensa, 298. Lenart Stefania c. Piotra, 299. Łuczywo Józef s. Józefa, 300. Łuczywo Adela c. Teofila, 301. Makuła Józef s. Michała, 302. Makuła Władysława c. Walentego, 303. Mierniczek Tadeusz s. Jana, 304. Mierniczek Zofia c. Franciszka, 305. Niedopad Stanisław s. Michała, 306. Niedopad Helena c. Tomasza, 307. Pyrcz Tadeusz, 308. Pyrcz Irena, 309. Rachtan Henryk s. Jana, 310. Rachtan Cecylia c. Mikołaja, 311. Siciarz Władysław s. Kacpra, 312. Siciarz Władysława c. Teofila, 313. Skocz Franciszek s. Franciszka, 314. Skocz Marianna c. Józefa, 315. Stawinoga Jan s. Franciszka, 316. Stawinoga Longina c. Piotra, 317. Szaniawski Aleksander s. Aleksandra, 318. Szaniawska Krzysztofa c. Kazimierza, 319. Szot Zbigniew s. Jana, 320. Szot Maria c. Mariana, 321. Węgrzynek Piotr s. Kazimierza, 322. Węgrzynek Halina c. Jana, 323. Wilk Stanisław s. Kazimierza, 324. Wilk Maria c. Franciszka, 325. Żmuda Stanisław s. Macieja, 326. Żmuda Zofia c. Jana,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

327. Ilewicz Edward s. Stanisława, 328. Ilewicz Anna c. Stefana, 329. Lewicki Mieczysław s. Józefa, 330. Lewicka Eugenia c. Leona, 331. Lubera Adam, 332. Lubera Helena, 333. Łukasik Aleksy s. Feliksa, 334. Łukasik Stefania c. Stanisława, 335. Moździoch Stanisław s. Józefa, 336. Moździoch Janina c. Józefa, 337. Roskosz Władysław s. Szczepana, 338. Roskosz Julia c. Jana,

na wniosek Wojewody Przemyskiego:

339. Hoński Bronisław s. Franciszka, 340. Hońska Bronisława c. Marcina, 341. Leśniowski Gabriel s. Józefa, 342. Leśniowska Janina c. Mieczysława, 343. Walczak Stanisław s. Stefana, 344. Walczak Helena c. Szymona,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

345. Jany Józef s. Jana, 346. Jany Weronika c. Wojciecha, 347. Kowalczyk Florian s. Wincentego, 348. Kowalczyk Aniela c. Jana, 349. Lewandowski Aleksander s. Marcina, 350. Lewandowska Marianna c. Józefa, 351. Sowała Alojzy s. Andrzeja, 352. Sowała Stanisława c. Wojciecha,

na wniosek Wojewody Suwalskiego:

353. Brzeski Stefan s. Czesława, 354. Brzeska Krystyna c. Kazimierza, 355. Chmielewski Wacław s. Władysława, 356. Chmielewska Wacława c. Jana, 357. Dembowski Antoni s. Antoniego, 358. Dembowska Emilia c. Józefa, 359. Drażba Jan s. Józefa, 360. Drażba Władysława c. Pawła, 361. Iber Wacław s. Wacława, 362. Iber Jadwiga c. Antoniego, 363. Kondracki Wacław s. Wincentego, 364. Kondracka Genowefa c. Antoniego, 365. Kowal Piotr s. Szymona, 366. Kowal Justyna c. Jerzego, 367. Markowski Henryk s. Mariana, 368. Markowska Jadwiga c. Bronisława, 369. Pawłowski Leonard s. Stefana, 370. Pawłowska Henryka c. Jana, 371. Procyk Dymitr s. Łukasza, 372. Procyk Katarzyna c. Stefana, 373. Sagun Jan s. Zygmunta, 374. Sagun Leokadia c. Piotra, 375. Sierocki Henryk s. Jana, 376. Sierocka Helena c. Władysława, 377. Szafranowski Jan s. Józefa, 378. Szafranowska Bolesława c. Józefa, 379. Szender Konstanty s. Józefa, 380. Szender Waltraut c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Toruńskiego:

381. Bąkowski Jan s. Stanisława, 382. Bąkowska Lidia c. Mikołaja, 383. Bednarek Józef s. Tomasza, 384. Bednarek Eufemia c. Władysława, 385. Benedykciński Tadeusz s. Franciszka, 386. Benedykcińska Krystyna c. Stanisława, 387. Brzóskiewicz Bolesław s. Józefa, 388. Brzóskiewicz Wiktoria c. Antoniego, 389. Byliński Jan s. Bronisława, 390. Bylińska Henryka c. Jana, 391. Drażdżewski Stanisław s. Jana, 392. Drażdżewska Jadwiga c. Andrzeja, 393. Ewertowski Leon s. Franciszka, 394. Ewertowska Henryka c. Ludwika, 395. Giżewski Aleksander s. Franciszka, 396. Giżewska Janina c. Jana, 397. Gliwa Piotr s. Andrzeja, 398. Gliwa Urszula c. Leona, 399. Goszka Stanisław s. Stanisława, 400. Goszka Monika c. Antoniego, 401. Hoga Jan s. Leona, 402. Hoga Róża c. Marcina, 403. Kaszyński Henryk s. Jana, 404. Kaszyńska Urszula c. Alojzego, 405. Kisicki Dionizy s. Jana, 406. Kisicka Joanna c. Leona, 407. Kopczyński Józef s. Antoniego, 408. Kopczyńska Wanda c. Franciszka, 409. Kozikowski Jerzy s. Jana, 410. Kozikowska Irena c. Franciszka, 411. Koźniewski Józef s. Antoniego, 412. Koźniewska Józefa c. Władysława, 413. Kucharzewski Leon s. Wojciecha, 414. Kucharzewska Halina c. Pawła, 415. Kurzyński Bolesław s. Antoniego, 416. Kurzyńska Helena c. Piotra, 417. Lorenc Władysław s. Hilarego, 418. Lorenc Kazimiera c. Aleksandra, 419. Łożyński Tadeusz s. Bernarda, 420. Łożyńska Klara c. Ignacego, 421. Łydziński Benedykt s. Mariana, 422. Łydzińska Halina c. Franciszka, 423. Makowski Edmund s. Władysława, 424. Makowska Gertruda c. Stanisława, 425. Mazur Franciszek s. Michała, 426. Mazur Teodozja c. Leona, 427. Mierzyński Walenty s. Franciszka, 428. Mierzyńska Małgorzata c. Józefa, 429. Murawski Zdzisław s. Stanisława, 430. Murawska Jadwiga c. Franciszka, 431. Nadolski Alfons s. Jana, 432. Nadolska Maria c. Antoniego, 433. Nakonieczny Jan s. Grzegorza, 434. Nakonieczna Zofia c. Antoniego, 435. Oczkowski Józef s. Władysława, 436. Oczkowska Amalia c. Władysława, 437. Pająkowski Józef s. Zygmunta, 438. Pająkowska Irena c. Władysława, 439. Paplicki Stefan s. Jana, 440. Paplicka Helena c. Jana, 441. Patyk Józef s. Pawła, 442. Patyk Zofia c. Tadeusza, 443. Pawlak Alojzy s. Stanisława, 444. Pawlak Regina c. Stanisława, 445. Prussakowski Józef s. Franciszka, 446. Prussakowska Jadwiga c. Jana, 447. Przybylski Tadeusz s. Józefa, 448. Przybylska Cecylia c. Jana, 449. Raszkowski Jan s. Józefa, 450. Raszkowska Petronela c. Jana, 451. Rybicki Roman s. Stanisława, 452. Rybicka Mirosława c. Stanisława, 453. Rykaczewski Ferdynand s. Józefa, 454. Rykaczewska Helena c. Jana, 455. Santarek Henryk s. Józefa, 456. Santarek Stanisława c. Jana, 457. Skrzypczak Józef s. Antoniego,458. Skrzypczak Jadwiga c. Tomasza, 459. Skórowski Jan, 460. Skórowska Leokadia, 461. Smoliński Edmund s. Leona, 462. Smolińska Marianna c. Władysława, 463. Spławski Bolesław s. Tomasza, 464. Spławska Agnieszka c. Aleksandra, 465. Stefański Romuald s. Antoniego, 466. Stefańska Pelagia c. Józefa, 467, Szadkowski Stefan s. Stanisława, 468. Szadkowska Genowefa c. Leona, 469. Szczawiński Czesław s. Norberta, 470. Szczawińska Stefania c. Stanisława, 471. Szejbach Edmund s. Ludwika, 472. Szejbach Czesława c. Feliksa, 473. Szymendera Jan s. Piotra, 474. Szymendera Helena c. Władysława, 475. Ślaski Edward s. Józefa, 476. Ślaska Stefania c. Leona, 477. Śliwiński Franciszek s. Franciszka, 478. Śliwińska Zofia c. Jana, 479. Śwircz Stanisław s. Stanisława, 480. Śwircz Wanda c. Jana, 481. Wasielewski Longin s. Alfonsa, 482. Wasielewska Maria c. Stanisława, 483. Winowski Józef s. Franciszka, 484. Winowska Bronisława c. Jana, 485. Wojcieszek Kazimierz s. Kazimierza, 486. Wojcieszek Maria c. Antoniego, 487. Zieliński Jan s. Jana, 488. Zielińska Melania c. Bonifacego,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

489. Brzezicki Mieczysław s. Franciszka, 490. Brzezicka Lucyna c. Czesława, 491. Danowski Kazimierz s. Bolesława, 492. Danowska Regina c. Bronisława, 493. Dębiński Marian s. Kazimierza, 494. Dębińska Stanisława c. Stanisława, 495. Gierzyński Kazimierz s. Piotra, 496. Gierzyńska Anna c. Romana, 497. Ejno Marian s. Beniamina, 498. Ejno Klaudia c. Wasyla, 499. Jasiński Antoni s. Antoniego, 500. Jasińska Halina c. Bolesława, 501. Karmasz Stanisław s. Józefa, 502. Karmasz Feliksa c. Szymona, 503. Korzeb Józef s. Antoniego, 504. Korzeb Antonina c. Józefa, 505. Kozłowski Czesław s. Władysława, 506. Kozłowska Halina c. Piotra, 507. Krysiński Władysław s. Wawrzyńca, 508. Krysińska Stanisława c. Jana, 509. Muraszkiewicz Andrzej s. Mieczysława, 510. Muraszkiewicz Zofia c. Andrzeja, 511. Rakowski Stanisław s. Jana, 512. Rakowska Barbara c. Teodora, 513. Sidor Stanisław s. Wincentego, 514. Sidor Halina c. Czesława, 515. Sobolewski Mieczysław s. Michała, 516. Sobolewska Genowefa c. Władysława, 517. Szachnowski Władysław s. Michała, 518. Szachnowska Marianna c. Leonarda, 519. Wilski Juliusz s. Feliksa, 520. Wilska Maria c. Jerzego,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

521. Dauksza Adolf s. Eschila, 522. Dauksza Franciszka c. Floriana, 523. Gajtkowski Henryk s. Władysława, 524. Gajtkowska Maria c. Bronisława, 525. Hełmecki Władysław s. Jakóba, 526. Hełmecka Bronisława c. Sebastiana, 527. Łusiewicz Franciszek s. Andrzeja, 528. Łusiewicz Apolonia c. Władysława, 529. Słomiński Mieczysław s. Józefa, 530. Słomińska Klara c. Leona.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021