Dwukrotne ogłoszenie strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 kwietnia 1997 r.
w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243 oraz z 1996 r. Nr 34, poz. 145) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
W celu przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych z użyciem uzbrojenia ogłasza się w dniach od 22 do 23 maja oraz od 8 do 10 września 1997 r. w godzinach od 05oo do 02oo dnia następnego czasu letniego lokalnego (od 03oo do 00oo UTC - czasu uniwersalnego skoordynowanego) jako sferę niebezpieczną dla żeglugi i rybołówstwa akwen obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej o współrzędnych geograficznych:

szerokość geograficzna północna długość geograficzna wschodnia

1) 54o29,00' 16o26,00'

2) 54o44,20' 15o48,10'

3) 55o00,70' 16o40,90'

4) 54o35,40' 16o50,90'

§  2.
Dowódca Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej zapewni:
1)
podanie informacji dotyczących przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych w strefie określonej w § 1 do wiadomości wszystkich użytkowników morza poprzez ogłoszenie ich w "Wiadomościach Żeglarskich" oraz przez Krajowy Ośrodek Koordynacyjny Ostrzeżeń Nawigacyjnych "NAVAREA-PL", co najmniej z 15-dniowym wyprzedzeniem;
2)
ochronę strefy określonej w § 1 podczas przeprowadzania ćwiczeń wojskowych.
§  3.
Przepisy § 5 ust. 1-3 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 39, poz. 280, z 1992 r. Nr 14, poz. 103 i z 1993 r. Nr 15, poz. 124) stosuje się odpowiednio.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 lipca 1997 r. (M.P.97.47.461) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021