Przekazywanie danych statystycznych dotyczących filmów długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU KINEMATOGRAFII
z dnia 12 listopada 1996 r.
w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących filmów długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzu KK-1 - sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach.
2.
Wzór formularza KK-1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych spoczywa na podmiotach uprawnionych i upoważnionych do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji filmów.
§  3.
Podmioty obowiązane przekazują sporządzone sprawozdania bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do Biura Komitetu Kinematografii w terminach:
1)
do dnia 15 sierpnia 1997 r. - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1997 r.,
2)
do dnia 15 lutego 1998 r. - za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1997 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KOMITET KINEMATOGRAFII ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 00-071 WARSZAWA
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KK-1

Półroczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach za okres:

od 1 stycznia do 30 czerwca

199... r.

od 1 lipca do 31 grudnia

Adresat:

BIURO KOMITETU KINEMATOGRAFII

ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

00-071 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGON Przekazać/Wysyłać w terminie do dnia:

15 sierpnia za I półrocze

15 lutego za II półrocze

Dział 1. Liczba jednostek (kin) obsłużonych przez podmiot

sporządzający sprawozdanie

...............................................................

Dział 2. Dane o filmach

Lp. Tytuł filmu Reżyser Kraj produkcji Rok produkcji Data premiery Liczba Przychody ze
polski oryginalny (nazwisko

i imię)

kopii seansów widzów sprzedaży biletów w kinach w zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zmiany w prawie

Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Robert Horbaczewski 22.09.2021
Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021