Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 3/97 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bydgoskiego:

1. Balcerzak Marian s. Rocha, 2. Balcerzak Zofia c. Ludwika, 3. Ceglarski Jan s. Wacława, 4. Ceglarska Janina c. Stanisława, 5. Chrzanowski Henryk s. Mariana, 6. Chrzanowska Halina c. Wiktora, 7. Czerwiński Stanisław s. Franciszka, 8. Czerwińska Janina c. Aleksandra, 9. Dąbrowski Piotr s. Wiktora, 10. Dąbrowska Albina c. Tomasza, 11. Domański Józef s. Antoniego, 12. Domańska Anna c. Antoniego, 13. Dulęba Stefan s. Józefa, 14. Dulęba Stefania c. Szczepana, 15. Gabara Feliks s. Walentego, 16. Gabara Józefa c. Juliana, 17. Grochowski Franciszek s. Józefa, 18. Grochowska Maria c. Franciszka, 19. Grodecki Michał s. Jana, 20. Grodecka Janina c. Feliksa, 21. Harasiuk Antoni s. Wiktora, 22. Harasiuk Julia c. Jana, 23. Jagodziński Bogdan s. Jana, 24. Jagodzińska Teresa c. Antoniego, 25. Janowicz Władysław s. Marcina, 26. Janowicz Władysława c. Jana, 27. Jaszowski Tadeusz s. Mieczysława, 28. Jaszowska Wiktoria c. Aleksandra, 29. Kamrowski Kazimierz s. Michała, 30. Kamrowska Irena c. Bernarda, 31. Komorowski Andrzej s. Bronisława, 32. Komorowska Halina c. Michała, 33. Kozłowski Jan s. Jana, 34. Kozłowska Sabina c. Mariana, 35. Krychowski Tadeusz s. Jana, 36. Krychowska Halina c. Antoniego, 37. Majewski Jan s. Ludwika, 38. Majewska Alfreda c. Wacława, 39. Malinowski Leszek s. Stanisława, 40. Malinowska Lucyna c. Henryka, 41. Marzec Jan s. Jana, 42. Marzec Lucyna c. Franciszka, 43. Mistur Zygmunt s. Józefa, 44. Mistur Maria c. Józefa, 45. Murawski Stefan s. Leona, 46. Murawska Kazimiera c. Jana, 47. Nowakowski Bolesław s. Stanisława, 48. Nowakowska Janina c. Jana, 49. Olszewski Roman s. Marcina, 50. Olszewska Zofia c. Antoniego, 51. Pacholczyk Władysław s. Władysława, 52. Pacholczyk Teresa c. Teodora, 53. Przybysz Walenty s. Leona, 54. Przybysz Urszula c. Stanisława, 55. Strzeżyński Edward s. Bronisława, 56. Strzeżyńska Pelagia c. Feliksa, 57. Śnieżawski Stanisław s. Jana, 58. Śnieżawska Ewa c. Jana, 59. Twaróg Mieczysław s. Jana, 60. Twaróg Janina c. Bolesława, 61. Wardziński Władysław s. Piotra, 62. Wardzińska Irena c. Franciszka, 63. Włodarczak Wiktor s. Antoniego, 64. Włodarczak Teresa c. Józefa; 65. Zgórski Władysław s. Jana, 66. Zgórska Wanda c. Franciszka, 67. Ziółkowski Wacław s. Mikołaja, 68. Ziółkowska Helena c. Władysława, 69. Żywiczyński Bolesław s. Wincentego, 70. Żywiczyńska Jadwiga c. Wojciecha,

na wniosek Wojewody Elbląskiego:

71. Asztemborski Wacław s. Michała, 72. Asztemborska Teodozja c. Juliana, 73. Jandulski Stanisław s. Dominika, 74. Jandulska Zofia c. Bernarda, 75. Judek Jan s. Józefa, 76. Judek Jadwiga c. Alojzego, 77. Jurys Kazimierz s. Józefa, 78. Jurys Helena c. Aleksandra, 79. Kowalski Kazimierz s. Feliksa, 80. Kowalska Zofia c. Aleksandra, 81. Laskiewicz Franciszek s. Michała, 82. Laskiewicz Stefania c. Piotra, 83. Machowiec Stanisław s. Pawła, 84. Machowiec Bronisława c. Stanisława, 85. Morawek Jan s. Karola, 86. Morawek Janina c. Jana, 87. Oleszkiewicz Władysław s. Aleksandra, 88. Oleszkiewicz Anna c. Michała, 89. Pączkowski Stanisław s. Piotra, 90. Pączkowska Genowefa c. Antoniego, 91. Statkiewicz Józef s. Feliksa, 92. Statkiewicz Weronika c. Franciszka, 93. Wojciechowski Leon s. Ludwika, 94. Wojciechowska Halina c. Teofila, 95. Wrzałka Józef s. Jana, 96. Wrzałka Marta c. Leona,

na wniosek Wojewody Gdańskiego:

97. Adamczyk Stanisław s. Józefa, 98. Adamczyk Stanisława c. Marcina, 99. Bernat Tomasz s. Andrzeja, 100. Bernat Irena c. Piotra, 101. Bogdan Józef s. Jana, 102. Bogdan Józefa c. Józefa. 103. Brzoskowski Jan s. Józefa, 104. Brzoskowska Aniela c. Józefa, 105. Cherek Ludwik s. Ignacego, 106. Cherek Eryka c. Maksymiliana, 107. Chruściel Piotr s. Stanisława, 108. Chruściel Anna c. Józefa, 109. Chyła Maksymilian s. Adama, 110. Chyła Monika c. Józefa, 111. Dampc Jan s. Jana, 112. Dampc Stefania c. Marcina, 113. Dargacz Jan s. Piotra, 114. Dargacz Elżbieta c. Antoniego, 115. Flisikowski Marian s. Leona, 116. Flisikowska Paulina c. Józefa, 117. Formela Szczepan s. Jana, 118. Formela Leokadia c. Józefa, 119. Głuchaczka Franciszek, 120. Głuchaczka Karolina, 121. Gradowski Bronisław, 122. Gradowska Cecylia, 123. Hirsz Władysław s. Jana, 124. Hirsz Aniela c. Wojciecha, 125. Jabłoński Bronisław s. Bonifacego, 126. Jabłońska Łucja c. Franciszka, 127. Jankowski Kazimierz s. Tadeusza, 128. Jankowska Irena c. Jana, 129. Jasiński Kazimierz s. Stanisława, 130. Jasińska Helena c. Pawła, 131. Kiereński Jan s. Teodora, 132. Kiereńska Genowefa c. Wincentego, 133. Klasa Robert s. Jana, 134. Klasa Helena c. Jana, 135. Klawikowski Leon s. Jana, 136. Klawikowska Władysława c. Marcina, 137. Kniga Mikołaj s. Adama, 138. Kniga Olga c. Pawła, 139. Kołtowski Jan s. Jana, 140. Kołtowska Regina c. Franciszka, 141. Kopciak Józef s. Józefa, 142. Kopciak Waleria c. Augustyna, 143. Kreft Paweł s. Józefa, 144. Kreft Helena c. Feliksa, 145. Kwidziński Klemens s. Franciszka, 146. Kwidzińska Helena c. Augustyna, 147. Lemke Antoni s. Feliksa, 148. Lemke Wanda c. Franciszka, 149. Lewańczyk Leon s. Jana, 150. Lewańczyk Krystyna c. Franciszka, 151. Lęcznar Kazimierz s. Wojciecha, 152. Lęcznar Franciszka c. Piotra, 153. Lichy Bronisław s. Antoniego, 154. Lichy Zofia c. Jana, 155. Lidzbarski Teodor s. Józefa, 156. Lidzbarska Pelagia c. Michała, 157. Ligarski Bronisław s. Antoniego, 158. Ligarska Wanda c. Jana, 159. Liske Ignacy s. Augustyna, 160. Liske Bronisława c. Augustyna, 161. Małyjasiak Miron s. Jana, 162. Małyjasiak Marianna c. Izydora, 163. Mazurek Julian s. Józefa, 164. Mazurek Joanna c. Pawła, 165. Mikos Henryk s. Feliksa, 166. Mikos Marianna c. Michała, 167. Muszyński Zygmunt s. Leona, 168. Muszyńska Leokadia c. Ignacego, 169. Netzel Stefan s. Jana, 170. Netzel Gertruda c. Jana, 171. Nowacki Roman s. Wacława, 172. Nowacka Eleonora c. Stanisława, 173. Olech Jan, 174. Olech Florentyna, 175. Olejniczak Feliks, 176. Olejniczak Hildegarda, 177. Pakur Paweł, 178. Pakur Helena, 179. Pawłowski Leon s. Bronisława, 180. Pawłowska Elżbieta c. Józefa, 181. Pettke Jan s. Leona, 182. Pettke Bronisława c. Franciszka, 183. Plit Kazimierz s. Władysława, 184. Plit Waleria c. Tadeusza, 185. Plutowski Paweł s. Pawła 186. Plutowska Anna c. Jana, 187. Pogorzelski Zygmunt s. Władysława, 188. Pogorzelska Zofia c. Stanisława, 189. Pranga Stefan s. Leona, 190. Pranga Anna c. Aleksandra, 191. Pukała Józef, 192. Pukała Stanisława, 193. Quant Bernard s. Franciszka, 194. Quant Władysława c. Klemensa, 195. Razumienko Roman s. Andrzeja, 196. Razumienko Władysława c. Józefa, 197. Rogowski Henryk s. Jana, 198. Rogowska Jadwiga c. Józefa, 199. Różański Stanisław s. Szczepana, 200. Różańska Irena c. Szczepana, 201. Samp Alfons s. Józefa, 202. Samp Małgorzata c. Bernarda, 203. Skowroński Ignacy s. Zygmunta, 204. Skowrońska Serwina c. Ignacego, 205. Smużyński Józef s. Juliana, 206. 5mużyńska Marta c. Franciszka, 207. Stanisławski Lucjan, 208. Stanisławska Maria, 209. Stawicki Jerzy s. Józefa, 210. Stawicka Eufemia c. Antoniego, 211. Strzelczyński Stanisław s. Stanisława, 212. Strzelczyńska Gertruda c. Antoniego, 213. Szreder Jan s. Pawła, 214, Szreder Amanda c. Franciszka, 215. Szwedowski Stefan s. Franciszka, 216. Szwedowska Zofia c. Bernarda, 217. Taszek Michał s. Teodora, 218. Taszek Maria c. Franciszka, 219. Toczko Eugeniusz s. Antoniego, 220. Toczko Agnieszka c. Walentego, 221. Tymicki Stanisław s. Kasjana, 222. Tymicka Stanisława c. Stanisława, 223. Walkowiak Bolesław s. Michała, 224. Walkowiak Marta c. Michała, 225. Wąs Antoni s. Józefa, 226. Wąs Elżbieta c. Jana, 227. Wendt Franciszek s. Franciszka, 228. Wendt Jadwiga c. Jana, 229. Wiśniewski Edward s. Franciszka, 230. Wiśniewska Zofia c. Pawła, 231. Wittbrodt Leon s. Jana, 232. Wittbrodt Lucyna c. Józefa, 233. Wolf Józef s. Leona, 234. Wolf Anna c. Franciszka, 235. Wołoszyn Jan s. Stanisława, 236. Wołoszyn Helena c. Grzegorza, 237. Wójcik Władysław s. Wawrzyńca, 238. Wójcik Irena c. Aleksandra,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

239. Dziura Stanisław s. Stanisława, 240. Dziura Anna c. Józefa, 241. Kamiński Stanisław s. Aleksandra, 242. Kamińska Helena c. Feliksa, 243. Maksymowicz Jan s. Marcina, 244. Maksymowicz Stefania c. Józefa, 245. Potocki Kazimierz s. Konstantego, 246. Potocka Stefania c. Mikołaja, 247. Woźniak Bolesław s. Michała, 248. Woźniak Irena c. Feliksa,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

249. Adaszek Henryk s. Leona, 250. Adaszek Łucja c. Józefa, 251. Biśta Sylwester s. Antoniego, 252. Biśta Anna c. Franciszka, 253. Brodzik Roman s. Piotra, 254. Brodzik Maria c. Franciszka, 255. Buczyński Józef s. Cypriana, 256. Buczyńska Genowefa c. Jana, 257. Chwałczyk Robert s. Jana, 258. Chwałczyk Elfryda c. Pawła, 259. Czajka Joachim s. Franciszka, 260. Czajka Helena c. Alfonsa, 261. Czempka Franciszek s. Walentego, 262. Czempka Maria c. Wilhelma, 263. Dąbrowski Kazimierz s. Antoniego, 264. Dąbrowska Maria c. Floriana, 265. Dersiewicz Stanisław s. Antoniego, 266. Dersiewicz Stefania c. Piotra, 267. Dzierżawa Franciszek s. Franciszka, 268. Dzierżawa Agata c. Ludwika, 269. Ferdyan Henryk s. Karola, 270. Ferdyan Franciszka c. Karola, 271. Fuchs Józef s. Józefa, 272. Fuchs Marta c. Pawła, 273. Glanowski Mieczysław s. Jana, 274. Glanowska Marta c. Stanisława, 275. Graj Jan s. Feliksa, 276. Graj Marianna c. Wojciecha, 277. Gucik Józef s. Floriana, 278. Gucik Aniela c. Stanisława, 279. Gulba Karol s. Jana, 280. Gulba Jadwiga c. Stanisława, 281. Jamróz Michał, 282. Jamróz Maria, 283. Jastrzębski Wiktor s. Kacpra, 284. Jastrzębska Stefania c. Andrzeja, 285. Kluk Bolesław, 286. Kluk Janina, 287. Kostorz Franciszek s. Teofila, 288. Kostorz Maria c. Roberta, 289. Kubica Bernard s. Józefa, 290. Kubica Elżbieta c. Wiktora, 291. Langer Emanuel s. Józefa, 292. Langer Marta c. Rudolfa, 293. Mandziej Jan s. Franciszka, 294. Mandziej Helena c. Wojciecha, 295. Mazelanik Franciszek s. Franciszka, 296. Mazelanik Rozalia c. Jakuba, 297. Pacia Stefan s. Ignacego, 298. Pacia Zuzanna c. Jana, 299. Paluch Stanisław s. Stanisława, 300. Paluch Maria c. Jana, 301. Pankiewicz Stanisław s. Piotra, 302. Pankiewicz Maria c. Jana, 303. Pilarski Aleksander s. Gerwazego, 304. Pilarska Regina c. Antoniego, 305. Polnik Rudolf s. Teodora, 306. Polnik Gertruda c. Ludwika, 307. Popłoński Zenon s. Stanisława, 308. Popłoński Maria c. Józefa, 309. Porwoł Karol s. Józefa, 310. Porwoł Maria c. Jana, 311. Porwoł Rudolf, 312. Porwoł Anna, 313. Sobecki Marian s. Józefa, 314. Sobecka Genowefa c. Wincentego, 315. Sulski Konrad s. Wincentego, 316. Sulska Amalia c. Jana, 317. Syrzysko Wojciech s. Antoniego, 318. Syrzysko Anna c. Antoniego, 319. Szendera Adolf s. Józefa, 320. Szendera Zofia c. Franciszka, 321. Szramek Jan s. Józefa, 322. Szramek Franciszka c. Józefa, 323. Tomaszewski Józef s. Józefa, 324. Tomaszewska Maria c. Ludwika, 325. Utrata Franciszek s. Wincentego, 326. Utrata Helena c. Franciszka, 327. Wyderka Roman s. Mikołaja, 328. Wyderka Daniela c. Izydora,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

329. Frąszczak Stanisław s. Stanisława, 330. Frąszczak Marianna c. Antoniego, 331. Piecuszek Piotr s. Makarego, 332. Piecuszek Stefania c. Michała, 33. Przybysz Zdzisław s. Stanisława, 334. Przybysz Helena c. Karola, 335. Sorokanycz Modest s. Kiryły, 336. Sorokanycz Antonina c. Onufrego,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego:

337. Armata Jan s. Franciszka, 338. Armata Krystyna c. Józefa, 339. Busza Zbigniew s. Franciszka, 340. Busza Jadwiga c. Edmunda, 341. Jakubczak Józef s. Józefa, 342. Jakubczak Marta c. Franciszka, 343. Jesiak Tomasz s. Franciszka, 344. Jesiak Pelagia c. Józefa, 345. Juskowiak Stanisław s. Walentego, 346. Juskowiak Zofia c. Antoniego, 347. Kędzia Bernard s. Stanisława, 348. Kędzia Janina c. Walentego, 349. Kluczycki Rudolf s. Józefa, 350. Kluczycka Marta c. Marcina, 351. Konieczny Leonard s. Andrzeja, 352. Konieczna Aleksandra c. Feliksa, 353. Kreczmer Walenty s. Augustyna, 354. Kreczmer Józefa c. Jana, 355. Majer Józef s. Andrzeja, 356. Majer Walentyna c. Stefana, 357. Marciniak Władysław s. Wojciecha, 358. Marciniak Bregida c. Walentego, 359. Nadolny Czesław s. Stanisława, 360. Nadolna Stanisława c. Stanisława, 361. Naskręt Henryk s. Władysława, 362. Naskręt Helena c. Wojciecha, 363. Nowaczyk Edmund s. Franciszka, 364. Nowaczyk Janina c. Kazimierza. 365. Okapiec Ludwik s. Jana, 366. Okapiec Ludwika c. Józefa, 367. Piątkowski Józef s. Józefa, 368. Piątkowska Marianna c. Tomasza, 369. Pluntke Edmund s. Ferdynanda, 370. Pluntke Wiktoria c. Pawła, 371. Radczyk Jan s. Wojciecha, 372. Radczyk Stanisława c. Tomasza, 372. Rękoś Józef s. Jana, 374. Rękoś Katarzyna c. Feliksa, 375. Rokosiewicz Jan s. Leona, 376. Rokosiewicz Joanna c. Józefa, 377. Skrzypczak Jan s. Franciszka, 378. Skrzypczak Joanna c. Ignacego, 379. Szpurek Bolesław s. Antoniego, 380. Szpurek Janina c. Stanisława, 381. Urbaniak Marian s. Jana, 382. Urbaniak Helena c. Wojciecha, 383. Wanga Stanisław s. Józefa, 384. Wanga Krystyna c. Franciszka, 385. Żyto Jan s. Jana, 386. Żyto Helena c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

387. Bar Jan s. Walentego, 388. Bar Leokadia c. Antoniego, 389. Barchanowski Zygmunt s. Bolesława, 390. Barchanowska Romana c. Jana, 391. Bartyla Alojzy s. Andrzeja, 392. Bartyla Maria c. Tomasza, 393. Brycki Marian s. Franciszka, 394. Brycka Maria c. Władysława, 395. Ceglarek Stanisław s. Piotra, 396. Ceglarek Leokadia c. Józefa, 397. Czudaj Jan s. Józefa, 398. Czudaj Sabina c. Piotra, 399. Droszczak Jerzy s. Jerzego, 400. Droszczak Czesława c. Stanisława, 401. Dziwiński Józef s. Mikołaja, 402. Dziwińska Maria c. Józefa, 403. Fitowski Józef s. Kazimierza, 404. Fitowska Wanda c. Michała, 405. Gajos Jerzy s. Michała, 406. Gajos Janina c. Jana, 407. Gołąb Marian s. Wojciecha, 408. Gołąb Ludwika c. Franciszka, 409. Jasiński Antoni s. Stanisława, 410. Jasińska Łucja c. Franciszka, 411. Jędrzejak Jan s. Jakuba, 412. Jędrzejak Janina c. Józefa, 413. Karmański Konrad s. Józefa, 414. Karmańska Bronisława c. Jerzego, 415. Karabowicz Władysław s. Antoniego, 416. Karabowicz Julia c. Michała, 417. Klimek Jan s. Stanisława, 418. Klimek Kazimiera c. Józefa, 419. Kochanowski Konstanty s. Jana, 420. Kochanowska Nadzieja c. Jana, 421. Konfisz Zdzisław s. Ignacego, 422. Konfisz Irena c. Władysława, 423. Mikita Stefan s. Stanisława, 424. Mikita Anna c. Władysława, 425. Moczko Franciszek s. Wiktora, 426. Moczko Helena c. Józefa, 427. Pientka Edward s. Maksymiliana, 428. Pientka Elfryda c. Franciszka, 429. Sokół Bolesław s. Tomasza, 430. Sokół Janina c. Jana, 431. Szekely Franciszek s. Jana, 432. Szekely Zuzanna c. Dymitra, 433. Szpilski Stanisław s. Władysława, 434. Szpilska Zofia c. Wojciecha, 435. Tracz Władysław s. Leona, 436. Tracz Elżbieta c. Piotra, 437. Urbański Mateusz s. Józefa, 438. Urbańska Sylwestra c. Franciszka, 439. Wróbel Józef s. Piotra, 440. Wróbel Wilhelmina c. Daniela, 441. Wrześniowski Stefan s. Wojciecha, 442. Wrześniowska Julianna c. Stefana, 443. Zazula Kazimierz s. Teodora, 444. Zuzula Maria c. Ignacego,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

445. Gapiński Edmund s. Wojciecha, 446. Gapińska Pelagia c. Jana, 447. Iłyk Jan s. Grzegorza, 448. Iłyk Łucja c. Józefa, 449. Kabacinski Edmund s. Franciszka, 450. Kabacinska Stefania c. Józefa, 451. Kachelski Stanisław, 452. Kachelska Bronisława, 453. Kasper Franciszek s. Adama, 454. Kasper Helena c. Szczepana, 455. Konopiński Jan s. Michała, 456. Konopińska Emilia c. Władysława, 457. Kruś Czesław s. Antoniego, 458. Kruś Teofila c. Maksymiliana, 459. Kruś Leon s. Antoniego, 460. Kruś Monika c. Kazimierza, 461. Kurcab Jan s. Stefana, 462. Kurcab Marianna c. Władysława, 463. Leszczyński Eugeniusz s. Ignacego, 464. Leszczyńska Gabriela c. Walentego, 465. Łopiński Jan s. Bartłomieja, 466. Łopińska Agnieszka c. Jana, 467. Nowak Alojzy s. Marcina, 468. Nowak Jadwiga c. Franciszka, 469. Nowak Marian s. Czesława, 470. Nowak Maria c. Tadeusza, 471. Olech Kazimierz s. Kazimierza, 472. Olech Gertruda c. Macieja, 473. Paszkiewicz Marian s. Wojciecha, 474. Paszkiewicz Helena c. Jana, 475. Pelczarski Paweł s. Józefa, 476. Pelczarska Lucyna c. Stanisława, 477. Podgórski Marian s. Jana, 478. Podgórska Aleksandra c. Tomasza, 479. Repczyński Kazimierz s. Stanisława, 480. Repczyńska Anna c. Tomasza, 481. Rudziński Leon s. Michała, 482. Rudzińska Paraska c. Maksymiliana, 483. Rzadkiewicz Józef s. Józefa, 484. Rzadkiewicz Waleria c. Wojciecha, 485. Sempołowicz Alojzy s. Rocha, 486. Sempołowicz Kazimiera c. Andrzeja, 487. Siodła Wacław s. Wincentego, 488. Siodła Anna c. Jakuba, 489. Skrzypek Józef s. Jana, 490. Skrzypek Maria c. Jana, 491. Smolana Karol s. Karola, 492. Smolana Stanisława c. Kazimierza, 493. Szczepski Helioder s. Stanisława, 494. Szczepska Czesława c. Szczepana, 495. Torzewski Franciszek s. Pawła, 496. Torzewska Barbara c. Antoniego, 497. Wojciechowski Antoni s. Antoniego, 498. Wojciechowska Felicja c. Jakuba, 499. Zieliński Jan s. Wacława, 500. Zielińska Marianna c. Piotra,

na wniosek Wojewody Piotrkowskiego:

501. Bartczak Lech s. Michała, 502. Bartczak Władysława c. Stanisława, 503. Cukier Józef s. Franciszka, 504. Cukier Genowefa c. Stanisława, 505. Garbarski Józef s. Antoniego, 506. Garbarska Janina c. Jana, 507. Janiuk Franciszek s. Antoniego, 508. Janiuk Regina c. Ignacego, 509. Kasprzak Czesław s. Wojciecha, 510. Kasprzak Helena c. Piotra, 511. Kosior Jana. Józefa, 512. Kosior Rozalia c. Jakuba, 513.·Kościsty Franciszek s. Michała, 514. Koścista Marianna c. Józefa, 515. Kowalczyk Stanisław s. Antoniego, 516. Kowalczyk Helena c. Jana, 517. Maciejak Czesław s. Bolesława, 518. Maciejak Maria c. Jana, 519. Madej Henryk s. Piotra, 520. Madej Marianna c. Józefa, 521. Majewski Józef s. Jana, 522. Majewska Helena c. Jana, 523. Mucha Józef s. Leona, 524. Mucha Zofia c. Franciszka, 525. Paradowski Lucjan s. Lucjana, 526. Paradowska Irena c. Stanisława, 527. Rembiewski Jan s. Adama, 528. Rembiewska Bronisława c. Stanisława, 529. Stobiecki Marian s. Jana, 530. Stobiecka Aleksandra c. Jana, 531. Szczepanowski Jan s. Franciszka, 532. Szczepanowska Leontyna c. Józefa, 533. Szczypior Leon s. Stanisława, 534. Szczypior Stefania c. Teofila, 535. Śpiewak Antoni s. Aleksandra, 536. Śpiewak Maria c. Józefa, 537. Turlik Tadeusz s. Michała, 538. Turlik Irena c. Antoniego, 539. Wiaderny Marian s. Władysława, 540. Wiaderna Stefania c. Stefana,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

541. Adamczyk Marian s. Michała, 542. Adamczyk Pelagia c. Michała, 543. Anioła Edmund s. Wincentego, 544. Anioła Irena c. Franciszka, 545. Bąbelek Stanisław s. Ignacego, 546. Bąbelek Łucja c. Władysława, 547. Beierlein Stanisław s. Stefana, 548. Beierlein Urszula c. Stefana, 549. Bentkowski Roman s. Stefana, 550. Bentkowska Wiktoria c. Feliksa, 553. Bobrowski Bronisław s. Franciszka, 554. Bobrowska Maria c. Piotra, 555. Borek Tadeusz s. Karola, 556. Borek Ludomiła c. Alfonsa, 557. Bronicki Jan s. Szczepana, 558. Bronicka Irena c. Zygfryda, 559. Chmielecki Mieczysław s. Ottona, 560. Chmielecka Kazimiera c. Stanisława, 561. Chojnowski Czesław s. Franciszka, 562. Chojnowska Helena c. Stanisława, 563. Chudziak Wacław s. Szczepana, 564. Chudziak Stanisława c. Stanisława, 565. Czapik Czesław s. Adama, 566. Czapik Melania c. Stanisława, 567. Czapracki Henryk s. Zygmunta, 568. Czapracka Emilia c. Jana, 569. Czepek Marian s. Jakuba, 570. Czepek Agnieszka c. Stanisława, 571. Dembski Antoni s. Stanisława, 572. Dembska Władysława c. Jana, 573. Domagalski Stanisław s. Wawrzyńca, 574. Domagalska Danuta c. Szczepana, 575. Dudek Stanisław s. Władysława, 576. Dudek Marta c. Józefa, 577. Dutka Michał s. Tytusa, 578. Dutka Magdalena c. Stanisława, 579. Ebelewicz Józef s. Jana, 580. Ebelewicz Marianna c. Ignacego, 581. Gapiński Edmund s. Stanisława, 582. Gapińska Urszula c. Władysława, 583. Gardzielewski Kazimierz s. Kazimierza, 584. Gardzielewska Bożena c. Józefa, 585. Gąsiorek Marian s. Józefa, 586. Gąsiorek Cecylia c. Józefa, 587. Głodzik Stanisław s. Michała, 588. Głodzik Janina c. Michała, 589. Goc Adam s. Feliksa, 590. Goc Firmina c. Romana, 591. Grądcki Czesław s. Michała, 592. Grądcka Waleria c. Konstantego, 593. Januszkiewicz Władysław s. Aleksandra, 594. Januszkiewicz Stanisława c. Jana, 595. Kapałka Józef s. Piotra, 596. Kapałka Stanisława c. Józefa, 597. Karasiewicz Stanisław s. Jana, 598. Karasiewicz Halina c. Franciszka, 599. Kaźmierczak Feliks s. Feliksa, 600. Kaźmierczak Józefa c. Andrzeja, 601. Kaźmierczak Stanisław s. Stanisława, 602. Kaźmierczak Helena c. Józefa, 603. Knop Leonard s. Wawrzyna, 604. Knop Teresa c. Franciszka, 605. Kokczyński Jerzy s. Marcelego, 606. Kokczyńska Irena c. Ignacego, 607. Konieczka Zenon s. Władysława, 608. Konieczka Janina c. Stanisława, 609. Korbanek Jan s. Stanisława, 610. Korbanek Barbara c. Arkadiusza, 611. Kozłowski Tadeusz s. Wincentego, 612. Kozłowska Telesfora c. Wacława, 613. Kozupa Henryk s. Ignacego, 614. Kozupa Zdzisława c. Ignacego, 615. Kruszona Marian s. Wincentego, 616. Kruszona Maria c. Andrzeja, 617. Krzyżaniak Czesław s. Józefa, 618. Krzyżaniak Marta c. Romana, 619. Lobermajer Stanisław s. Tomasza, 620. Lobermajer Stanisława c. Józefa, 621. Lorkowski Walenty s. Marcina, 622. Lorkowska Aniela c. Mikołaja, 623. Łakomski Czesław s. Walentego, 624. Łakomska Sabina c. Kazimierza, 625. Maciak Feliks s. Stanisława, 626. Maciak Stefania c. Józefa, 627. de Mezer Witold s. Kazimierza, 628. de Mezer Barbara c. Włodzimierza, 629. Mróz Czesław s. Stanisława, 630. Mróz Helena c. Ludwika, 631. Musiał Julian s. Józefa, 632. Musiał Joanna c. Józefa, 633. Nawrocki Stanisław s. Michała, 634. Nawrocka Marta c. Ignacego, 635. Oleszak Aleksy s. Józefa, 636. Oleszak Rozalia c. Piotra, 637. Orłowski Andrzej s. Michała, 638. Orłowska Czesława c. Franciszka, 639. Owsianny Jan s. Walentego, 640. Owsianna Joanna c. Szczepana, 641. Pankowski Henryk s. Marcelego, 642. Pankowska Stanisława c. Jana, 643. Patan Jan s. Wawrzyna, 644. Patan Irena c. Wawrzyna, 645. Piasecki Władysław s. Tomasza, 646. Piasecka Dorota c. Wawrzyna, 647. Piątek Stanisław s. Józefa, 648. Piątek Józefa c. Jana, 649. Piechowiak Franciszek s. Franciszka, 650. Piechowiak Genowefa c. Jana, 651. Pilny Kazimierz s. Wiktora, 652. Pilna Weronika c. Andrzeja, 653. Prędki Aleksander s. Józefa, 654. Prędka Leokadia c. Leona, 655. Przybyłek Feliks s. Walentego, 656. Przybyłek Leokadia c. Franciszka, 657. Ratajczak Florian s. Władysława, 658. Ratajczak Gertruda c. Wincentego, 659. Richter Mieczysław s. Hermana, 660. Richter Stefania c. Józefa, 661. Roguszka Ludwik s. Marcina, 662. Roguszka Gertruda c. Jana, 663. Rzekiecki Franciszek s. Tomasza, 664. Rzekiecka Kazimiera c. Antoniego, 665. Sadowski Kazimierz s. Andrzeja, 666. Sadowska Gertruda c. Stanisława, 667. Sobaszek Jan s. Antoniego, 668. Sobaszek Halina c. Władysława, 669. Sobkowiak Józef s. Józefa, 670. Sobkowiak Ludwika c. Stanisława, 671. Stamierowski Franciszek s. Józefa, 672. Stamierowska Franciszka c. Jana, 673. Stelmaszyk Wawrzyniec s. Stanisława, 674. Stelmaszyk Helena c. Stanisława, 675. Stoiński Władysław s. Jana, 676. Stoińska Władysława c. Stanisława, 677. Strajbel Czesław s. Stanisława, 678. Strajbel Jadwiga c. Franciszka, 679. Szuba Stanisław s. Jana, 680. Szuba Joanna c. Józefa, 681. Szymański Antoni s. Antoniego, 682. Szymańska Aniela c. Romana, 683. Szymański Bronisław s. Stefana, 684. Szymańska Anastazja c. Stanisława, 685. Szymański Władysław s. Stanisława, 686. Szymańska Anna c. Andrzeja, 687. Śmigaj Wacław s. Jana, 688. Śmigaj Leokadia c. Franciszka, 689. Świerczyński Wacław, 690. Świerczyńska Teresa, 691. Talar Tadeusz, 692. Talar Cecylia, 693. Tarant Ludwik s. Józefa, 694. Tarant Czesława c. Stanisława, 695. Twaróg Jan s. Jana, 696. Twaróg Longina c. Stanisława, 697. Tylkowski Czesław s. Michała, 698. Tylkowska Władysława c. Walentego, 699. Wieczorek Wojciech s. Michała, 700. Wieczorek Bronisława c. Romana, 701. Włodarczak Józef s. Pawła, 702. Włodarczak Joanna c. Jana, 703. Włodarczyk Józef s. Józefa, 704. Włodarczyk Salomea c. Michała, 705. Wojciechowski Ludwik s. Jana, 706. Wojciechowska Helena c. Stanisława, 707. Wolaniuk Aleksander, 708. Wolaniuk Pelagia, 709. Wolny Edward s. Stanisława, 710. Wolna Maria c. Adama, 711. Woźniak Paweł s. Tomasza, 712. Woźniak Rozalia c. Kazimierza, 713. Zawadzki Feliks, 714. Zawadzka Zofia,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

715. Gryczka Jan s. Stanisława, 716. Gryczka Genowefa c. Stanisława, 717. Igański Henryk s. Bronisława, 718. Igańska Stanisława c. Stanisława, 719. Jańczak Mieczysław s. Ludwika, 720. Jańczak Natalia c. Bronisława, 721. Mikołajczuk Wacław s. Jana, 722. Mikołajczuk Jadwiga c. Aleksandra, 723. Miszta Kazimierz s. Wawrzyńca, 724. Miszta Stanisława c. Aleksandra, 725. Mościcki Mieczysław s. Wacława, 726. Mościcka Elżbieta c. Józefa, 727. Popiołek Wacław s. Feliksa, 728. Popiołek Bronisława c. Franciszka, 729. Rola Edward s. Stanisława, 730. Rola Irena c. Józefa, 731. Szustek Kazimierz s. Jana, 732. Szustek Natalia c. Jana, 733. Wojtasik Marian s. Jana, 734. Wojtasik Kazimiera c. Aleksandra,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

735. Adamczyk Wojciech s. Stanisława, 736. Adamczyk Joanna c. Mateusza, 737. Adamiak Stefan s. Antoniego, 738. Adamiak Władysława c. Józefa, 739. Boruń Mieczysław s. Józefa, 740. Boruń Zofia c. Andrzeja, 741. Buda Stanisław s. Michała, 742. Buda Teodozja c. Władysława, 743. Dytrych Antoni s. Wojciecha, 744. Dytrych Zofia c. Ignacego, 745. Frątczak Józef s. Józefa, 746. Frątczak Janina c. Franciszka, 747. Gałek Józef s. Tomasza, 748. Gałek Józefa c. Józefa, 749. Gąsior Leon s. Józefa, 750. Gąsior Bronisława c. Piotra, 751. Gryga Stefan s. Franciszka, 752. Gryga Janina c. Franciszka, 753. Jaworski Henryk s. Antoniego, 754. Jaworska Anna c. Józefa, 755. Jędrzejewski Józef s. Szczepana, 756. Jędrzejewska Józefa c. Józefa, 757. Kasprzykowski Władysław s. Andrzeja, 758. Kasprzykowska Marianna c. Aleksandra, 759. Kaźmierczak Władysław s. Józefa, 760. Kaźmierczak Regina c. Wincentego, 761. Kołodziejczyk Władysław s. Walentego, 762. Kołodziejczyk Anna c. Władysława, 763. Kośmider Władysław s. Wojciecha, 764. Kośmider Weronika c. Józefa, 765. Kowalski Piotr s. Władysława, 766. Kowalska Janina c. Antoniego, 767. Kranc Józef s. Tomasza, 768. Kranc Teodora c. Wawrzyńca, 769. Krawczyk Stanisław s. Franciszka, 770. Krawczyk Irena c. Józefa, 771. Kubiak Feliks s. Józefa, 772. Kubiak Weronika c. Stanisława, 773. Kuś Kazimierz s. Ignacego, 774. Kuś Józefa c. Michała, 775. Lach Franciszek s. Franciszka, 776. Lach Helena c. Wincentego, 777. Maciejewski Aleksander s. Jana, 778. Maciejewska Janina c. Antoniego, 779. Miller Zenon s. Stanisława, 780. Miller Petronela c. Józefa, 781. Molski Stanisław s. Ignacego, 782. Molska Irena c. Antoniego, 783. Oganiaczyk Władysław s. Jana, 784. Oganiaczyk Ewa c. Franciszka, 785. Parandyk Władysław s. Władysława, 786. Parandyk Michalina c. Czesława, 787. Pasternak Józef s. Marcina, 788. Pasternak Anna c. Bolesława, 789. Polowczyk Józef s. Józefa, 790. Polowczyk Kazimiera c. Ignacego, 791. Przydacz Władysław s. Antoniego, 792. Przydacz Regina c. Franciszka, 793. Sibera Stanisław s. Józefa, 794. Sibera Zyta c. Jana, 795. Skibiński Stanisław s. Józefa, 796. Skibińska Wiktoria c. Józefa, 797. Stachura Feliks s. Jana, 798. Stachura Bronisława c. Macieja, 799. Strycharek Piotr s. Jana, 800. Strycharek Władysława c. Jana, 801. Stysiak Stanisław s. Michała, 802. Stysiak Bronisława c. Franciszka, 803. Świtała Stanisław s. Marcina, 804. Świtała Anna c. Antoniego, 805. Witkowski Roch s. Szczepana, 806. Witkowska Helena c. Wojciecha, 807. Wojewódka Stefan s. Józefa, 808. Wojewódka Marianna c. Ignacego, 809. Wójcik Bolesław s. Stanisława, 810. Wójcik Zofia c. Franciszka, 811. Wróblewski Ryszard s. Wincentego, 812. Wróblewska Waleria c. Marcina,

na wniosek Wojewody Suwalskiego:

813. Zakrzewski Stanisław s. Władysława, 814. Zakrzewska Helena c. Aleksandra,

na wniosek Wojewody Szczecińskiego:

815. Artiuch Aleksander s. Andrzeja, 816. Artiuch Jadwiga c. Henryka, 817. Balonis Jan s. Benedykta, 818. Balonis Anna c. Wojciecha, 819. Bartczak Jan s. Marcina, 820. Bartczak Stefania c. Bolesława, 821. Bartosiak Ferdynand s. Wojciecha, 822. Bartosiak Olga c. Szymona, 823. Baum Stanisław s. Ludwika, 824. Baum Kazimiera c. Bolesława, 825. Bielski Zygmunt s. Franciszka, 826. Bielska Alina c. Józefa, 827. Ceglarski Eugeniusz s. Mateusza, 828. Ceglarska Janina c. Antoniego, 829. Cizio Stanisław s. Antoniego, 830. Cizio Zofia c. Józefa, 831. Domian Franciszek s. Adama, 832. Domian Janina c. Wincentego, 833. Drozd Aleksander s. Józefa, 834. Drozd Monika c. Leona, 835. Goździak Franciszek s. Franciszka, 836. Goździak Teresa c. Michała, 837. Górski Wacław s. Feliksa, 838. Górska Waleria c. Jana, 839. Janecki Franciszek s. Józefa, 840. Janecka Marianna c. Jana, 841. Januchowski Tadeusz s. Piotra, 842. Januchowska Zofia c. Franciszka, 843. Klucznik Władysław s. Karola, 844. Klucznik Zofia c. Tomasza, 845. Kochanek Juliusz s. Pawła, 846. Kochanek Leokadia c. Marcina, 847. Kostanecki Henryk s. Stanisława, 848. Kostanecka Stefania c. Stefana, 849. Kowalski Roman s. Piotra, 850. Kowalska Leokadia c. Andrzeja, 851. Krawczyk Bolesław s. Ignacego, 852. Krawczyk Irena c. Piotra, 853. Kubiatowski Jerzy s. Wincentego, 854. Kubiatowska Irena c. Zygmunta, 855. Minkowski Antoni s. Józefa, 856. Minkowska Ligia c. Bogumiła, 857. Nowak Jan s. Piotra, 858. Nowak Helena c. Piotra, 859. Olech Jerzy s. Piotra, 860. Olech Leokadia c. Władysława, 861. Olszyna Eugeniusz s. Aleksandra, 862. Olszyna Marianna c. Józefa, 863. Pawlaczyk Stefan s. Józefa, 864. Pawlaczyk Marianna c. Józefa, 865. Płonka Józef s. Marcina, 866. Płonka Urszula c. Józefa, 867. Prajs Marian s. Antoniego, 868. Prajs Zofia c. Wawrzyńca, 869. Pranckiewicz Justyn s. Bronisława, 870. Pranckiewicz Maria c. Jana, 871. Ptasznik Marian s. Józefa, 872. Ptasznik Kazimiera c. Michała, 873. Rechnio Czesław s. Jana, 874. Rechnio Leokadia c. Józefa, 875. Rogala Jan s. Marcina, 876. Rogala Stefania c. Józefa, 877. Rygiel Antoni s. Karola, 878. Rygiel Józefa c. Piotra, 879. Rygiel Piotr s. Karola, 880. Rygiel Karolina c. Jana, 881. Sać Dymitr s. Aleksego, 882. Sać Anna c. Józefa, 883. Skoś Władysław s. Franciszka, 884. Skoś Aniela c. Józefa, 885. Skóra Jan s. Jana, 886. Skóra Helena c. Teodora, 887. Stawarz Franciszek s. Antoniego, 888. Stawarz Nadzieja c. Włodzimierza, 889. Strzałkowski Władysław s. Izydora, 890. Strzałkowska Marianna c. Pawła, 891. Strzepek Wiktor s. Tomasza, 892. Strzepek Kazimiera c. Ignacego, 893. Szydłowski Leon s. Antoniego, 894. Szydłowska Zofia c. Lucjana, 895. Szymański Bronisław s. Błażeja, 896. Szymańska Elżbieta c. Wojciecha, 897. Ślimak Tadeusz s. Franciszka, 898. Ślimak Halina c. Tomasza, 899. Śmiatacz Władysław s. Antoniego, 900. Śmiatacz Bronisława c. Witolda, 901. Śródka Marian s. Stanisława, 902. Śródka Maria c. Jana, 903. Świątek Zygmunt s. Józefa, 904. Świątek Regina c. Jana, 905. Trzepacz Ignacy s. Władysława, 906. Trzepacz Marta c. Józefa, 907. Wojciechowski Ludwik s. Stanisława, 908. Wojciechowska Janina c. Franciszka, 909. Wojtczak Bolesław s. Jana, 910. Wojtczak Ludwika c. Jakuba, 911. Wojtkowiak Marian s. Antoniego, 912. Wojtkowiak Elżbieta c. Zygmunta,

na wniosek Wojewody Tarnobrzeskiego:

913. Janiec Józef s. Jana, 914. Janiec Maria c. Józefa. 915. Pelak Leon s. Stanisława, 916. Pelak Janina c. Antoniego, 917. Próchnicki Stefan, 918. Próchnicka Weronika, 919. Skica Michał s. Michała, 920. Skica Rozalia c. Andrzeja, 921. Stan Stanisław s. Władysława, 922. Stan Janina c. Stefana, 923. Wasilewski Jerzy s. Walentego, 924. Wasilewska Wanda c. Wojciecha, 925. Żak Wojciech s. Jana, 926. Żak Weronika c. Macieja,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

927. Guzik Zbigniew s. Stanisława, 928. Guzik Maria c. Mikołaja, 929. Janeczek Jan s. Józefa, 930. Janeczek Józefa c. Franciszka, 931. Macyszyn Tomasz s. Michała, 932. Macyszyn Bronisława c. Andrzeja, 933. Paśko Tadeusz s. Leopolda, 934. Paśko Anna c. Tadeusza, 935. Paździora Szymon s. Grzegorza, 936. Paździora Maria c. Szymona, 937. Pąperski Kazimierz s. Juliana, 938. Pąperska Stanisława c. Stanisława, 939. Stanisławski Feliks s. Józefa, 940. Stanisławska Irena c. Kazimierza,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

941. Baliński Wiktor s. Stanisława, 942. Balińska Janina c. Antoniego, 943. Figura Jerzy s. Wacława, 944. Figura Halina c. Kazimierza, 945. Filipiak Dionizy s. Józefa, 946. Filipiak Alina c. Mieczysława, 947. Fronczak Wacław s. Władysława, 948. Fronczak Halina c. Leona, 949. Gientek Władysław s. Józefa, 950. Gientek Krystyna c. Teofila, 951. Głowacki Bronisław s. Aleksandra, 952. Głowacka Zofia c. Józefa, 953. Grzyb Edward s. Jana, 954. Grzyb Helena c. Jana, 955. Jesiotr Franciszek, 956. Jesiotr Genowefa, 957. Kosaniuk Jan s. Feoktysta, 958. Kosaniuk Janina c. Adama, 959. Kostka Eugeniusz s. Stanisława, 960. Kostka Regina c. Józefa, 961. Książek Jan s. Bronisława, 962. Książek Halina c. Czesława, 963. Lewicki Jan s. Leona, 964. Lewicka Halina c. Sergiusza, 965. Makowski Wacław s. Walentego, 966. Makowska Zofia c. Piotra, 967. Miaśkiewicz Władysław s. Franciszka, 968. Miaśkiewicz Czesława c. Jana, 969. Milewski Wacław s. Wacława, 970. Milewska Alicja c. Stanisława, 971. Proń Józef s. Stefana, 972. Proń Stanisława c. Stanisława, 973. Przybysz Zygmunt s. Aleksandra, 974. Przybysz Apolonia c. Łukasza, 975. Pyrzanowski Tadeusz s. Bronisława, 976. Pyrzanowska Izabella c. Władysława, 977. Sikora Stanisław s. Onufrego, 978. Sikora Elżbieta c. Jana, 979. Staniszewski Romuald s. Stanisława, 980. Staniszewska Janina c. Walentego, 981. Tyburczy Stanisław s. Ludwika, 982. Tyburcza Teresa c. Jana, 983. Zamiar Czesław s. Józefa, 984. Zamiar Helena c. Mariana,

na wniosek Wojewody Włocławskiego:

985. Chmielewski Franciszek s. Franciszka, 986. Chmielewska Zofia c. Franciszka, 987. Graczyk Tadeusz s. Stefana, 988. Graczyk Helena c. Hieronima, 989. Grzędzicki Kazimierz s. Jana, 990. Grzędzicka Irena c. Władysława, 991. Dąbek Antoni s. Franciszka, 992. Dąbek Janina c. Franciszka, 993. Koziorowski Stanisław s. Ignacego, 994. Koziorowska Irena c. Juliana, 995. Kret Bronisław s. Władysława, 996. Kret Zofia c. Adama, 997. Kretkowski Franciszek s. Franciszka, 998. Kretkowska Helena c. Władysława, 999. Kułaczkowski Czesław s. Adama, 1000. Kułaczkowska Jadwiga c. Władysława, 1001. Lewandowski Zdzisław s. Wincentego, 1002. Lewandowska Czesława c. Jana, 1003 Obiała Władysław s. Wojciecha, 1004. Obiała Bolesława c. Franciszka, 1005. Rajnicki Stanisław s. Leona, 1006. Rajnicka Regina c. Antoniego, 1007. Winiarek Stefan s. Andrzeja, 1008. Winiarek Marianna c. Józefa, 1009. Żywica Ignacy s. Jana, 1010. Żywica Leokadia c. Stefana,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

1011. Antkowiak Edward s. Józefa, 1012. Antkowiak Kazimiera c. Franciszka, 1013. Bierka Adam s. Szczepana, 1014. Bierka Helena c. Jana, 1015. Chrałowicz Józef s. Józefa, 1016. Chrałowicz Regina c. Mikołaja, 1017. Czerwiński Ireneusz s. Szczepana, 1018. Czerwińska Elwira c. Sergieja, 1019. Gabler Czesław s. Franciszka, 1020. Gabler Teresa c. Szczepana, 1021. Seniuk Jan s. Józefa, 1022. Seniuk Eugenia c. Józefa, 1023. Tomczyk Henryk s. Leona, 1024. Tomczyk Grażyna c. Józefa.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021