Nadanie orderów.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 listopada 1996 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 189/96

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Krenz Jan s. Otona,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

2. Kunz Włodzimierz s. Henryka,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

3. Galarda Franciszek s. Pawła,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

4. Gryt Alojzy s. Alojzego,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

5. Borucka-Arct Maria c. Telesfora,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

6. Kołakowska-Przełomiec Helena c. Juliana, 7. Mikołajczyk Marian s. Stefana, 8. Penczek Stanisław s. Marcina, 9. Stec Wojciech s. Czesława, 10. Zawadzka Barbara c. Franciszka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

11. Kubisa Przemysław s. Józefa, 12. Kunicka-Michalska Barbara c. Aleksandra, 13. Smyczyński Tadeusz s. Zdzisława, 14. Wójcik Dobrochna c. Antoniego

za wybitne zasługi w rozwoju nauk nukleonicznych:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

15. Siekierski Sławomir s. Jana, 16. Zagórski Zbigniew s. Józefa,

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i działalności społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

17. Iżela Stanisław s. Józefa,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Kaszowski Aleksander s. Stanisława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Staszak Ryszard s. Zenona,

za wybitne zasługi w umacnianiu obronności kraju:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. płk Latkowski Robert s. Henryka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. mjr Łukiewicz Wojciech s. Bronisława, 22. kpt. Patys Roman s. Andrzeja, 23. płk Podskarbi Stanisław s. Jana, 24. ppłk Poradowski Michat s. Szymona,

za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

25. Kopczewski Antoni s. Aleksandra, 26. Rutkowiak Bohdan s. Jana,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU

ODRODZENIA POLSKI

27. Królak Marian s. Franciszka, 28. Kurek Czesław s. Huberta,

za wybitne zasługi dla rozwoju transportu kolejowego

29. Musiał Maciej s. Józefa,

za wybitne zasługi dla rozwoju służby medycznej

30. Bogacki Kazimierz s. Zenona,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

31. Berczyński Stefan s. Mariana,

za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości rolniczej

32. Rudnicki Zenon s. Pawła,

za wybitne zasługi w rozwijaniu spółdzielczości mleczarskiej oraz za działalność społeczną

33. Marcinkowski Zdzisław s. Józefa,

za wybitne zasługi w krzewieniu idei czerwonokrzyskiej:

34. Faberski Jan s. Jana, 35. Kacicki Kazimierz s. Józefa, 36. Kocełuch Włodzimierz s. Bolesława, 37. Krasoń Bogdan s. Leona, 38. tozowska Zofia c. Józefa, 39. Mogilnicki Janusz s. Emiliana, 40. Rachelska Zenobia c. Romualda, 41. Sanowski Władysław s. Franciszka, 42. Tyburski Kazimierz s. Romana, 43. Wiśniewski Stanisław s. Antoniego, 44. Władykin Sabina c. Stanisłswa, 45. Zaczkowski Włodzimierz s. Stefana, 46. Żórniak Tadeusz s. Kazimierza.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021