Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w województwie szczecińskim i województwie wrocławskim w dniu 1 października 1995 r.

M.P.95.50.567
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 października 1995 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w województwie szczecińskim i województwie wrocławskim w dniu 1 października 1995 r.
Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
I
Dnia 1 października 1995 r. odbyły się wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2 okręgach wyborczych stanowiących obszar województw szczecińskiego i wrocławskiego. Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, 2 okręgowe komisje wyborcze i 1048 obwodowych komisji wyborczych. W skład okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołano 8786 wyborców.
II

Wyniki głosowania na senatorów

Województwo szczecińskie

W okręgu wybierano 1 senatora spośród 4 kandydatów.

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 714.418 osób.

W głosowaniu wzięło udział 70.908 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 9,92%.

Głosów nieważnych oddano 1.557, co stanowi 2,20% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 69.351, co stanowi 97,80% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. BALAZS Artur Krzysztof 34.159

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Konwencja Szczecińska

2. BAUMGART-TURKOWIAK Piotr 2.986

zgłoszony przez Prawicowy Komitet Wyborczy Ziemi Szczecińskiej "Sumienie"

3. LIBERADZKI Bogusław Marian 23.071

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

4. PRUCHNO-WRÓBLEWSKI Lech Roman 9.135

zgłoszony przez Prawicowy Komitet Wyborczy w Województwie Szczecińskim

Województwo wrocławskie

W okręgu wybierano 1 senatora spośród 8 kandydatów.

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 832.492 osoby.

W głosowaniu wzięły udział 53.922 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 6,48%.

Głosów nieważnych oddano 720, co stanowi 1,34% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 53.202, co stanowi 98,66% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. BUBEL Leszek 1.141

zgłoszony przez Zarząd Forum Walki z Bezprawiem

2. CZAPIEWSKI Edward 4.124

zgłoszony przez Komitet Wyborczy na Rzecz Kandydatury dr. Edwarda Czapiewskiego

3. DZIAŁOCHA Kazimierz 13.869

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

4. NOWICKA Krystyna 2.802

zgłoszona przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy

5. POŁOMSKI Franciszek 11.261

zgłoszony przez Prezydium Rady Krajowej Unii Wolności

6. ŚLĄZAK Zbigniew 5.448

zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej

7. WINIARSKI Bolesław Marian 13.545

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Koalicji Ugrupowań Patriotyczno-Niepodległościowych "Nasza Polska"

8. ZAGÓRSKI JANUSZ 1.012

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Forum Nowej Cywilizacji "Piramida"

III

Wybrani senatorowie

Województwo szczecińskie

BALAZS Artur Krzysztof 34.159

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Konwencja Szczecińska

Województwo wrocławskie

DZIAŁOCHA Kazimierz 13.869

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Zmiany w prawie

Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021
Nie tylko lekarze będą kwalifikować do szczepień

Nie tylko lekarze, ale także inne osoby z personelu medycznego będą mogły kwalifikować pacjentów do szczepienia.2 kwietnia wchodzi w życie nowelizację ustawy dotyczącą poszerzenia grupy zawodów medycznych, które w epidemii kwalifikować będą do szczepień tak, jak zadeklarował to podczas spotkania z środowiskiem aptekarskim.

Krzysztof Sobczak 02.04.2021
Ustawa opublikowana - będzie monitoring losów absolwentów szkół ponadpodstawowych

Opublikowano nowelizację Prawa oświatowego, która przewiduje monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Teraz są oni pomijani - monitoruje się tylko ekonomiczne kariery absolwentów szkół wyższych. Nie wiadomo więc, jak na rynku pracy radzą sobie osoby po szkołach branżowych lub specjalnych.

Monika Sewastianowicz 01.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1995.50.567

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w województwie szczecińskim i województwie wrocławskim w dniu 1 października 1995 r.
Data aktu: 02/10/1995
Data ogłoszenia: 10/10/1995