Wyniki głosowania i wynik wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 maja 1990 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego.

M.P.90.22.172
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 maja 1990 r.
o wynikach głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 maja 1990 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego.
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 19, poz. 103) oraz art. 82 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989 - 1993 (Dz. U. Nr 19, poz. 102 i Nr 36, poz. 198) - Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
I
Dnia 27 maja 1990 r. odbyły się wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory uzupełniające przeprowadzone zostały w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego. Wybierano jednego senatora spośród 4 kandydatów.

Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Lublinie i 650 obwodowych komisji wyborczych; w skład komisji weszły 6.322 osoby.

Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 728.740 osób.

II

WYNIKI GŁOSOWANIA NA SENATORA

Oddano 226.729 głosów ważnych, z których poszczególni kandydaci otrzymali:

1. Fuszara Marian - 19.487, czyli 8,59% głosów ważnych,

2. Jurek Janusz - 28.447, czyli 12,54% głosów ważnych,

3. Kłoczowski Jerzy - 91.848, czyli 40,51% głosów ważnych,

4. Wierzbicki Roman - 79.540, czyli 35,08% głosów ważnych.

III
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, iż w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 27 maja 1990 r. żaden z kandydatów na senatora nie otrzymał wymaganej liczby głosów (tj. więcej niż połowy ważnych głosów) i z tego powodu mandat nie został obsadzony.

W związku z tym do mandatu tego zostanie przeprowadzone dnia 10 czerwca 1990 r. ponowne głosowanie, w którym udział wezmą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów: Kłoczowski Jerzy i Wierzbicki Roman.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1990.22.172

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wyniki głosowania i wynik wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 maja 1990 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego.
Data aktu: 29/05/1990
Data ogłoszenia: 08/06/1990