Preferencyjne stawki celne.

M.P.78.37.145
ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 9 grudnia 1978 r.
w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1975 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. z 1975 r. Nr 40, poz. 210, z 1977 r. Nr 25, poz. 106 i z 1978 r. Nr 29, poz. 127) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się preferencyjne stawki celne na niektóre towary pochodzące z krajów rozwijających się, zakupione i przywożone bezpośrednio z kraju pochodzenia.
2. Preferencyjne stawki celne, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. Nazwy towarów oraz ich pozycje i podpozycje wymienione w tym załączniku odpowiadają nazwom towarów oraz pozycjom i podpozycjom taryfy celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1978 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 29, poz. 127).
3. Listę krajów, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  2.
1. Preferencyjne stawki celne stosuje się po przedstawieniu właściwego świadectwa pochodzenia towaru.
2. Zasady oraz sposób wystawiania i stosowania świadectw pochodzenia towaru określają przepisy wydane na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1975 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. z 1975 r. Nr 40, poz. 210, z 1977 r. Nr 25, poz. 106 i z 1978 r. Nr 29, poz. 127).
3. Za towary przywożone bezpośrednio uważa się towary:
1) wywożone z kraju pochodzenia z zamiarem dostarczenia do Polski,
2) których transport odbywał się nawet przez terytoria kilku krajów, również wówczas, gdy towary te były przeładowane, magazynowane lub przepakowane, pod warunkiem, że pozostawały one pod dozorem celnym i nie były dopuszczone do obrotu lub użycia w kraju przewozu.
§  3. Preferencyjne stawki celne, o których mowa w § 1 ust. 1, stosuje się w okresie do dnia 31 grudnia 1980 r.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1979 r.
ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PREFERENCYJNE STAWKI CELNE

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista krajów

1. Afganistan
2. Algieria
3. Angola
4. Arabia Saudyjska
5. Argentyna
6. Bahama
7. Bahrajn
8. Bangladesz
9. Barbados
10. Benin
11. Bermudy
12. Bhutan
13. Birma
14. Boliwia
15. Botswana
16. Brazylia
17. Brunei
18. Burundi
19. Cesarstwo Środkowo-afrykańskie
20. Cypr
21. Czad
22. Dominikana
23. Egipt
24. Ekwador
25. Etiopia
26. Fidżi
27. Filipiny
28. Gabon
29. Gambia
30. Ghana
31. Górna Wolta
32. Grenada
33. Gujana
34. Gwatemala
35. Gwinea
36. Gwinea-Bissau
37. Gwinea Równikowa
38. Haiti
39. Honduras
40. Hongkong
41. Indie
42. Indonezja
43. Irak
44. Iran
45. Jamajka
46. Jemen
47. Jemen Południowy
48. Jordania
49. Kambodża
50. Kamerun
51. Katar
52. Kenia
53. Kolumbia
54. Kongo
55. Kostaryka
56. Kuba
57. Kuwejt
58. Laos
59. Lesotho
60. Liban
61. Liberia
62. Libia
63. Madagaskar
64. Malawi
65. Malediwy
66. Malezja
67. Mali
68. Malta
69. Maroko
70. Mauretania
71. Mauritius
72. Meksyk
73. Mozambik
74. Nepal
75. Niger
76. Nigeria
77. Nikaragua
78. Oman
79. Pakistan
80. Panama
81. Paragwaj
82. Peru
83. Portoryko
84. Rwanda
85. Salwador
86. Senegal
87. Sierra Leone
88. Singapur
89. Somalia
90. Sri Lanka
91. Suazi
92. Sudan
93. Surinam
94. Syria
95. Tajlandia
96. Tanzania
97. Togo
98. Trynidad i Tobago
99. Tunezja
100. Turcja
101. Uganda
102. Urugwaj
103. Wenezuela
104. Wietnam
105. Wybrzeże Kości Słoniowej
106. Zair
107. Zambia
108. Zjednoczone Emiraty Arabskie
\

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020