Zm.: zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 grudnia 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342 oraz z 1973 r. Nr 27, poz. 153, Nr 38, poz. 224 i Nr 47, poz. 276) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 1971 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych (Monitor Polski z 1971 r. Nr 43, poz. 274, z 1972 r. Nr 51, poz. 271 i z 1973 r. Nr 11, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:
1)
poz. 89, 162 i 199 otrzymują brzmienie:
Lp. Nazwa sztabu wojskowego Siedziba sztabu wojskowego Terytorialny zasięg działania (województwo, miasto wyłączone z województwa, powiat, miasto stanowiące powiat, dzielnica w mieście wyłączonym z województwa)
89. Powiatowy Sztab Wojskowy

Stalowa Wola

Stalowa Wola m. Stalowa Wola

pow. leżajski

pow. stalowowolski

162. Powiatowy Sztab Wojskowy

Stargard Szczeciński

Stargard Szczeciński m. Stargard Szczeciński

pow. choszczeński

pow. stargardzki

199. Powiatowy Sztab Wojskowy Konin Konin m. Konin

pow. kolski

pow. koniński

2)
w poz. 32 rubr. 4 wyrazy "pow. iłżecki" zastępuje się wyrazami "pow. starachowicki".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 grudnia 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021