Przekształcenie Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Instytut Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości.

ZARZĄDZENIE Nr 63
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 sierpnia 1973 r.
w sprawie przekształcenia Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Instytut Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89) zarządza się, co następuje:
§  1.
Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła przekształca się w Instytut Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości, zwany dalej "Instytutem".
§  2.
Instytut ma siedzibę w m. st. Warszawie.
§  3.
Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Handlu Wewnętrznego i Usług.
§  4.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych oraz wdrożeń w zakresie ekonomiki, organizacji i techniki usług oraz drobnej wytwórczości.
§  5.
Szczegółowy zakres działania Instytutu i jego strukturę organizacyjną oraz zakres i sposób działania jego organów określa statut nadany przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
§  6.
Instytut przejmie majątek oraz prawa i zobowiązania Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, utworzonego uchwałą nr 401 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1953 r.
§  7.
Pracownicy Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła stają się pracownikami Instytutu.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 sierpnia 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.35.211

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Przekształcenie Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Instytut Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości.
Data aktu: 07/08/1973
Data ogłoszenia: 21/08/1973
Data wejścia w życie: 21/08/1973, 15/08/1973