Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.70.31.257
OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 7 września 1970 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
przez Ministra Gospodarki Komunalnej:
w zakresie stosowania nazw i określeń:
1 70/6210-03 Procesy technologiczne i urządzenia do oczyszczania ścieków. Nazwy i określenia 9 lipca 1970 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
2 70/8863-02 Kanalizacja zewnętrzna. Urządzenia do odprowadzania ścieków. Nazwy i określenia 22 czerwca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie produkcji:
3 70/0468-05 *) Rurociągi sprężonego powietrza

do pn = 0,6 MN/m2 (około 6

atn). Kurki przelotowe

11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
4 70/0468-06 - Zaciski węży gumowych 11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
5 70/0468-07 - Nakrętki dociskowe 11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
6 70/0468-08 - Końcówki stożkowe węży

gumowych

11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
7 70/0468-09 - Dwuzłączki dwustożkowe 11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
8 70/0468-10 - Złączki stożkowe węży

gumowych

11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
9 70/0468-11 - Zawory samoczynne 11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
10 70/0468-12 - Dwuzłączki stożkowe z sitkiem 11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
11 70/8976-12 *) Dociążenia gazociągów ułożonych

w wodzie lub w gruncie

nawodnionym. Obciążniki

siodłowe

11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
12 70/8976-13 - Obciążniki pierścieniowe 11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
13 70/8976-14 - Śruby dwustronne 11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
w zakresie projektowania:
14 70/8901-03 Rurociągi szybowe. Zasady projektowania 11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
15 70/8902-04 Kopalniane wieże wyciągowe. Obciążenia 11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
16 70/1751-01 Przenośniki kubełkowe odwadniające. Główne dane techniczne 23 kwietnia 1970 r. 1 stycznia 1971 r.
w zakresie projektowania i budowy:
17 70/8976-15 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie nawodnionym 11 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
w zakresie projektowania wykonawstwa i odbioru:
18 70/0442-02 Urządzenia do podsadzki hydraulicznej na powierzchni kopalń. Podstawowe wymagania technologiczne 11 sierpnia 1970 r. 1 lipca 1971 r.
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie produkcji:
19 70/3506-12 Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. Blokada elektromechaniczna. Induktor blokowy jednomagnesowy. Wymagania i badania 22 czerwca 1970 r. 1 lipca 1971 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
20 70/3506-11 - Przekaźniki. Ogólne wymagania i

badania

22 czerwca 1970 r. 1 stycznia 1972 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji i obrotu:
21 70/6414-06 *) Opakowania transportowe z

tworzyw sztucznych. Worki

polietylenowe otwarte, płaskie,

bez fałd bocznych, zgrzewane

28 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
w zakresie używania pojęć i symboli:
22 70/6414-05 - Worki polietylenowe. Podział 28 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
w zakresie metod badań:
23 70/6410-01 - Worki. Badanie udarności

naprężeniowej

28 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
24 70/6851-22 Rurki termometryczne szklane. Szkło podkładowe 10 czerwca 1970 r. 1 listopada 1970 r.
25 70/6851-23 *) Rurki termometryczne szklane

łatwo topliwe. Rurki osłonowe

10 czerwca 1970 r. 1 listopada 1970 r.
26 70/6851-24 - Rurki kapilarne 10 czerwca 1970 r. 1 listopada 1970 r.
przez Dyrektora Instytutu Gospodarki Komunalnej:
w zakresie obrotu:
27 69/9124-01 Materiał szkółkarski ozdobny. Siewki i ukorzenione sadzonki 17 listopada 1969 r. 1 grudnia 1970 r.
28 69/9139-02 Materiał kwiaciarski. Rośliny doniczkowe kwitnące 17 listopada 1969 r. 1 grudnia 1970 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego:
w zakresie produkcji:
29 70/3720-01 Zbiorniki hydroforowe okrętowe. Ogólne wymagania i badania 15 lipca 1970 r. 1 lipca 1971 r.
30 70/3755-08 Okrętowe okucia pokładowe. Zaczepy 20 lipca 1970 r. 1 lipca 1971 r.
w zakresie projektowania:
31 70/3710-02 Obliczenia teoretyczne kadłuba okrętu. Symbole 25 czerwca 1970 r. 1 lipca 1971 r.
w zakresie stosowania symboli:
32 70/3709-05 Plany ogólne wyposażenia wnętrz i pokładów. Symbole graficzne wyposażenia elektrycznego i elektronicznego 25 czerwca 1970 r. 1 lipca 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
w zakresie produkcji i odbioru:
33 69/4523-02 Wyroby nożownicze. Brzytwy 31 grudnia 1969 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
34 69/4934-01 Ocynowany pływakowy miernik objętości mleka o pojemności 20 l 28 listopada 1970 r. 1 listopada 1970 r.
35 70/5101-01 Spirale do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych 20 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie terminologii:
36 70/0473-01 Przeróbka rud metali nieżelaznych. Terminologia 29 lipca 1970 r. 1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie projektowania:
37 69/2746-10 Obróbka plastyczna. Walcownie bruzdowe. Podział i wielkości nominalne 3 listopada 1969 r. 1 listopada 1970 r.
przez Dyrektora Centralnego Biura Technicznego Elementów Maszyn "Elma":
w zakresie stosowania nazw i określeń:
38 70/5300-03 Napędy i sterowania pneumatyczne. Nazwy i określenia 31 lipca 1970 r. 1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
39 70/1924-28 Pogłębiacz pługów. Gęsiostopka 3 sierpnia 1970 r. 1 lipca 1971 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych "EMA":
w zakresie produkcji:
40 70/3012-02 Maszyny elektryczne. Silniki indukcyjne trójfazowe klatkowe dźwigowe cichobieżne serii "e" o momencie od 6,37 do 172 N. m. Wymagania i badania 10 lipca 1970 r. 1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Mera":
w zakresie projektowania i produkcji:
41 70/5602-01 Środki automatyzacji i aparatura pomiarowo-kontrolna przeznaczone do pracy w klimatach tropikalnych. Ogólne technoklimatyczne wymagania i badania 7 sierpnia 1970 r. 1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
42 70/6357-03 Kleje poliwinylowe. Wikol 12 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
43 70/6065-06 Utwardzacze do aminowych żywic klejowych 11 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
44 70/6069-12 Środki pomocnicze. Adypinian dwuoktylu 20 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
45 70/6091-37 *) Materiały wybuchowe górnicze.

Trotyl skalny sproszkowany

28 kwietnia 1970 r. 1 stycznia 1971 r.
46 70/6093-25 - Proch skalny 20 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
w zakresie produkcji:
47 70/6191-55 Odczynniki. Woda amoniakalna 8 sierpnia 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa":
w zakresie produkcji i obrotu:
48 70/6191-94 Odczynniki. Jod 10 sierpnia 1970 r. 1 marca 1971 r.
49 70/6193-21 - 2,2’-Dwupirydyl 10 sierpnia 1970 r. 1 marca 1971 r.
50 70/6193-22 - Dwufenylokarbazyd 10 sierpnia 1970 r. 1 marca 1971 r.
51 70/6197-01 *) Wskaźniki. Czerwień metylowa 10 sierpnia 1970 r. 1 marca 1971 r.
52 70/6197-02 - Oranż metylowy 10 sierpnia 1970 r. 1 marca 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
53 70/6016-05 Węglan wapniowy strącany aktywowany 7 sierpnia 1970 r. 1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego "Organika":
w zakresie produkcji:
54 70/6045-10 Rozjaśniacze optyczne do środków piorących 10 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
55 70/6061-01 *) Środki pomocnicze dla

włókiennictwa. Zmiękczacz IW

10 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
56 70/6061-27 - Rokacet S-7 10 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
57 70/6063-03 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Rotanina BNK 10 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
w zakresie metod badań:
58 70/6045-09 Rozjaśniacze optyczne. Oznaczanie trwałości na sztuczne światło dzienne 10 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
59 70/6045-11 *) Rozjaśniacze optyczne do włókien

celulozowych. Oznaczanie

trwałości na wodę utlenioną

10 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
60 70/6045-12 - Oznaczanie trwałości na

chloryn sodowy

10 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
61 70/6045-13 - Oznaczanie trwałości na

dogrzewanie

10 lipca 1970 r. 1 kwietnia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Produkcji Leśnej "Las":
w zakresie obrotu:
62 70/9231-11 Owoce świeże. Dzikie jabłka 30 lipca 1970 r. 1 stycznia 1971 r.
63 70/9241-07 Ptactwo łowne. Bażanty 12 lutego 1970 r. 1 października 1970 r.
64 70/9241-08 Zwierzyna żywa. Zające 12 lutego 1970 r. 1 października 1970 r.
65 70/9241-09 Ptactwo łowne. Kuropatwy 12 lutego 1970 r. 1 października 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych:
w zakresie przechowywania:
66 70/8160-07 Staplowanie mięsa luzem w chłodniach parterowych 5 sierpnia 1970 r. 1 stycznia 1971 r.
67 70/9137-30 Cebula. Ocena przy przyjęciu i wydaniu z chłodni 1 lipca 1970 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
w zakresie produkcji:
68 70/3743-03 *) Uzbrojenie rybackich narzędzi

połowowych. Rozpornice

prostokątne

11 sierpnia 1970 r. 1 stycznia 1971 r.
69 70/3743-15 - Słomiaki 11 sierpnia 1970 r. 1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
70 70/8022-01 Ryby świeże i mrożone. Łososie 12 sierpnia 1970 r. 1 października 1970 r.
§  2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 listopada 1970 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
1 67/6833-05 Opakowania szklane do leków. Słoje typu LS-1 28 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73) 6 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych:
2 67/7163-02 Opakowania transportowe drewniane. Beczki dębowe cienkościenne do płynów 10 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175) 27 czerwca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
3 63/6113-03 Farby olejne wodnicowe 18 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 78) 1 sierpnia 1970 r.
4 68/6113-07 Farby przeciwkorozyjne podwodne 26 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 185) 1 sierpnia 1970 r.
5 64/6113-19 Farba rdzochronna chromianowa 11 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 382) 1 sierpnia 1970 r.
6 65/6113-25 Farba rdzochronna tlenkowa żelazowa 1 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159) 1 sierpnia 1970 r.
7 69/6113-39 Farba poliwinylowa do gruntowania na drewno szara jasna 11 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 334) 1 sierpnia 1970 r.
8 68/6114-49 Lakiery olejne czarne do gum 26 stycznia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 43, poz. 347) 1 sierpnia 1970 r.
9 68/6115-24 Emalie "Pololak" 30 maja 1969 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 37, poz. 269) 1 sierpnia 1970 r.
10 68/6115-46 Emalie melaminowe prześwitujące piecowe 2 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 185) 1 sierpnia 1970 r.
11 68/3115-49 Emalia kreodurowa specjalna 30 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 37, poz. 269) 1 sierpnia 1970 r.
12 63/6118-03 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 1 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388) 1 sierpnia 1970 r.
13 63/6118-10 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych 6 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52) 1 sierpnia 1970 r.
14 69/6046-08 Farby suche. Ochry 11 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 334) 1 sierpnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego "Delta":
15 65/3833-45 Szybowce. Bezpieczniki zrywowe 11 października 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24) 23 czerwca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego:
16 63/3655-01 Rowery i motorowery. Pompki do ogumienia i przewody. Warunki techniczne 28 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449) 10 sierpnia 1970 r.
17 66/3655-02 Rowery. Pompki ręczne do ogumienia i przewody. Główne wymiary 21 października 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 6, poz. 31) 10 sierpnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
18 67/7753-04 Ochrony osobiste skórzane na palce rąk 17 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 27, poz. 185) 9 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
19 63/7716-01 Skóry futerkowe wyprawione. Skóry królicze. Wymagania techniczne 16 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388) 23 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Paszowego "Bacutil":
20 67/8189-08 Pasze sypkie. Przemysłowe mieszanki paszowe dla drobiu 30 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 11, poz. 73) 24 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Centrali Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego:
21 67/8124-05 Produkty warzywne. Sałatki 9 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 247) 21 lipca 1970 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
22 67/0831-01 Stopy wstępne aluminium. Gatunki 7 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 142) 29 lipca 1970 r.
§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę BN-62/3720-01 "Okrętowe zbiorniki hydroforowe. Wymagania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 14 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę BN-63/3786-17 "Okucia pokładowe statków. Uchwyty prętowe półokrągłe", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego dnia 6 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52).
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę BN-64/3710-02 "Obliczenia teoretyczne kadłuba okrętu. Symbole", ustanowioną przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 9 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300).
4. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę BN-65/6191-55 "Odczynniki. Woda amoniakalna", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego dnia 20 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę BN-64/6191-18 "Odczynniki. Dwufenylokarbazyd", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego dnia 13 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 300).
6. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę BN-65/6016-05 "Produkty nieorganiczne. Węglan wapniowy strącany aktywowany", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego dnia 23 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24).
7. Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę BN-63/6061-01 "Środki pomocnicze dla włókiennictwa. Zmiękczacz IW", ustanowioną przez Ministra Przemysłu Chemicznego dnia 5 stycznia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300).
8. Norma wymieniona w § 1 lp. 68 zastępuje następujące normy:
1) BN-62/3743-03 "*) Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Rozpornice kutrowe 2,10 x 1,05", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego dnia 30 marca 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375),
2) BN-66/3743-47 "- Rozpornice kutrowe 1,90 x 1,00.", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego dnia 16 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89).
§  4. Z dniem ogłoszenia obwieszczenia traci moc norma BN-66/0803-03 "Analiza chemiczna rud nieżelaznych. Tlenek glinu", ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 29 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159).
_________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020