Wykaz miejscowości uznanych za uzdrowiska.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 25 lipca 1967 r.
w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wykaz miejscowości uznanych z dniem 1 stycznia 1967 r. za uzdrowiska w brzmieniu podanym w załączniku do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik 1

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI UZNANYCH Z DNIEM 1 STYCZNIA 1967 R. ZA UZDROWISKA

Województwo bydgoskie:

Ciechocinek,

Inowrocław,

Wieniec-Zdrój.

Województwo katowickie:

Goczałkowice-Zdrój,

Jastrzębie- Zdrój,

Ustroń.

Województwo kieleckie:

Busko-Zdrój,

Solec.

Województwo koszalińskie:

Kołobrzeg,

Połczyn-Zdrój.

Województwo krakowskie:

Krynica,

Muszyna,

Piwniczna.

Rabka,

Swoszowice,

Szczawnica-Krościenko,

Żegiestów.

Województwo lubelskie:

Nałęczów.

Województwo rzeszowskie:

Horyniec,

Iwonicz-Zdrój,

Rymanów-Zdrój,

Wapienne,

Wysowa.

Województwo warszawskie:

Skolimów-Konstancin.

Województwo wrocławskie:

Cieplice Śląskie-Zdrój,

Czerniawa,

Długopole-Zdrój,

Duszniki-Zdrój,

Jedlina-Zdrój,

Kudowa-Zdrój,

Lądek-Zdrój,

Polanica -Zdrój,

Szczawno-Zdrój,

Świeradów-Zdrój.

Województwo szczecińskie:

Kamień Pomorski,

Świnoujście.

1 Załącznik w części dotyczącej województwa krakowskiego zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 marca 1974 r. (M.P.74.10.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 marca 1974 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021