Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 czerwca 1967 r.
o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. Nr 18, poz. 99) podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków, ustalonym w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1962 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków (Monitor Polski z 1962 r. Nr 89, poz. 423, z 1963 r. Nr 57, poz. 297, z 1964 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 53, poz. 258, z 1965 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 40, poz. 230, z 1966 r. Nr 2, poz. 21 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1967 r. Nr 2, poz. 11), zostają wprowadzone następujące zmiany:
I. Dodaje się następujące pozycje:
a)
w części I. "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
+ Acetyldigitoxinum płyn 10,0
Rp. Acidum epsylenoaminocapronicum granulat 100,0
Rp. Acidum epsylenoaminocapronicum syrop 100,0
Bisacodyl czopki 0,01 6 czop.
+ Chelivag żel 50,0
Rp. Dekstran 40.000 płyn 500 ml
Ferrovit syrop 200,0
Rp. Hepason amp. 2 ml 10 amp.
Kalium effervescens granulat 80,0
Multivtaminum płyn 20,0
Natrium fluoratum subst.
+ Pentaerythritol forte tabl. 0,03 20 tabl.
Rp. Płyn do dializy otrzewnowej nr 1 500 ml
Rp. Płyn do dializy otrzewnowej nr 2 500 ml
Rp. Płyn - Hipertoniczny roztwór chlorku potasowego amp. 10 ml 10 amp.
Rp. Płyn - Hipertoniczny roztwór mleczanu potasowego amp. 10 ml 10 amp.
Rp. Pyrazinamid subst.
++ Scopolan draż. 0,01 30 draż.
+ Thenalidin - Calcium tabl. mus. 12 tabl.
+ Thenalidin - Calcium amp. 5 ml 5 amp.
+ Thenalidin - Calcium amp. 10 ml 5 amp.
Uldenol draż. 50 draż.
Ulventrol draż. 50 draż.
b)
w części III. "Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne".
Surowice lecznicze i zapobiegawcze:
Antitoxinum vipericum amp. 500 j.a.
Antytoksyna jadu żmij
Rp. Antitoxinum botulinicum E fiol. 10 ml
Antytoksyna jadu kiełbasianego E - 10.000 j.a.
Rp. Antitoxinum tetanicum bovinum amp. 3.000 j.a.
Antytoksyna tężcowa bydlęca
Szczepionki lecznicze i zapobiegawcze:
Rp. Vaccinum typho-paratyphosum B flak. 50 ml
Szczepionka przeciw durowi i durowi rzekomemu (B)
Preparaty diagnostyczne:
Rp. Ketotest tabl. 20 tabl.
Surowice aglutynujące do prób probówkowych:
Rp. Escherichia coli "O" 055 jednoważna amp. 1 ml 3 amp.

II. Skreśla się następujące pozycje:

a)
w części I "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
bez nr Rp. Tarchocillin fiol.
bez. nr Rp. Tarchocillin "D" fiol.
1397 Rp. V-cylina tabl. 100.000 j. 10 tabl.
b)
w części II "Środki cieniujące":
1474 Rp. Citrokontrast subst. 250,0
c)
w części III "Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne":
1485 Rp. Antitoxinum tetanicum bovinum amp. 1.500 j.a.
Antytoksyna tężcowa bydlęca
1491 Serum antivipericum (antivenenosum) amp. 10 ml
Surowica przeciw jadowi żmij
1520 Rp. Vaccinum variolae
Szczepionka ospowa (krowianka) rurka na 1-2 szczepień
1521 Rp. Vaccinum variolae
Szczepionka ospowa (krowianka) rurka na 5 szczepień

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021