Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 14 czerwca 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
w zakresie produkcji:
1 67/C-84046 Kwas solny techniczny 18 maja 1967 r. 1 lipca 1967 r.
2 67/G-15011 Obudowa chodników łukami korytkowymi. Strzemiona 26 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
3 67/M-84551 *) Dźwignice. Haki jednorożne 19 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
4 67/M-84552 - Haki dwurożne 19 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
5 67/M-84555 - Nakrętki do haków 19 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
6 67/O-79552 Opakowania jednostkowe blaszane i tekturowo-blaszane oraz zamknięcia do artykułów spożywczych niekonserwowych i przemysłowych. Wymagania i badania 26 maja 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
7 67/P-80005 *) Surowce włókiennicze. Polana

wełnopodobna

11 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
8 67/P-80006 - Polana jutopodobna 11 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
9 67/P-81004 Nici szwalne. Błędy 11 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
10 67/P-84501 Szwy. Nazwy i oznaczenia 11 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
11 67/P-84533 Kurtka i spódnica dla pielęgniarek pogotowia 11 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
12 67/M-34137 Kotły parowe. Podstawowe parametry kotłów stojących 28 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
13 67/M-69018 Spawanie żużlowe stali węglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 26 maja 1967 r. 1 lipca 1968 r.
14 67/M-69022 Zgrzewanie garbowe stali niskowęglowych. Wymiary garbów do zgrzewania 26 maja 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
15 67/M-84550 Dźwignice. Gwinty trapezowe zaokrąglone do haków 19 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie projektowania:
16 67/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie 25 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
17 67/D-55250 Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Głowice walcowe nasadzane. Główne wymiary 26 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
18 67/D-56105 *) Obrabiarki do drewna. Przekrawarki

do pakietów forniru. Wielkości

28 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
19 67/D-56121 - Szlifierki walcowo-taśmowe.

Wielkości

28 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
20 67/D-56122 - Szlifierki taśmowe poziome z

dociskanymi taśmami. Wielkości

26 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
21 67/D-60200 - Strugarki. Wały nożowe okrągłe.

Główne wymiary

26 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie oznaczania:
22 67/W-46411 Okrętowe łodzie ratunkowe. Znaki, napisy i barwy 19 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
23 67/W-46441 Okrętowe tratwy i pływaki ratunkowe. Znaki, napisy i barwy 19 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie oznaczania i używania pojęć oraz symboli:
24 67/M-02053 Siatki i sita. Nazwy, określenia, podział i numeracja 5 maja 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie metod badań:
25 67/C-04590 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości manganu 24 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
26 67/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych 11 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
27 67/C-89093 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie zmian wymiarów liniowych 20 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
28 67/E-04065 Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Laboratoryjne badania zakłóceń od ulotu na elektroenergetycznych urządzeniach wysokonapięciowych 28 kwietnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
29 67/G-04513 Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej 15 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
30 65/M-44002 Pompy wirowe i wyporowe. Wytyczne pomiarów wielkości charakterystycznych 17 grudnia 1965 r. 1 stycznia 1968 r.
31 67/H-87901 Badania odlewów ze stopów miedzi. Próbki na rozciąganie odlewane w formach metalowych (kokilach) 19 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
§  2.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 września 1967 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy Data ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
1 57/A-13000 Stołowe naczynia szklane. Warunki techniczne 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504) 23 maja 1967 r.
2 65/A-86155 Mleko i przetwory mleczarskie. Masło 24 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) 27 maja 1967 r.
3 64/B-03203 Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym. Obliczenia statyczne i projektowanie 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198) 19 maja 1967 r.
4 55/C-87018 Nawozy sztuczne. Saletra wapniowa 15,5%. 10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85) 24 maja 1967 r.
5 63/E-08105 Urządzenia elektroenergetyczne. Transformatory ochronne. Wymagania i badania techniczne 6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225) 19 maja 1967 r.
6 66/H-04505 Mikrostruktura stalowych wyrobów hutniczych. Wzorce i oznaczanie 9 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84) 1 czerwca 1967 r.
7 64/H-74307 Rurociągi i armatura. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy. Ciśnienia nominalne 25 do 100 kG/cm2 1 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) 16 maja 1967 r.
8 64/H-84023 Stal węglowa konstrukcyjna o określonym przeznaczeniu i o szczególnych własnościach. Zestawienie gatunków 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 19 maja 1967 r.
9 65/M-51520 Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice Informacyjne 31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) 27 maja 1967 r.
10 64/M-74142 *) Armatura przemysłowa. Zawory

zwrotne proste kielichowe

żeliwne na ciśnienie

nominalne 16 kG/cm2

17 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) 16 maja 1967 r.
11 64/M-74143 - Zawory zwrotne kątowe

kielichowe żeliwne na

ciśnienie nominalne 16

kG/cm2

17 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) 16 maja 1967 r.
12 65/M-74145 - Zawory zaporowe proste

kołnierzowe żeliwne na

ciśnienie nominalne 16

kG/cm2

31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173) 16 maja 1967 r.
13 65/M-74146 - Zawory zaporowe kątowe

kołnierzowe żeliwne na

ciśnienie nominalne 16

kG/cm2

31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173) 16 maja 1967 r.
14 65/M-74148 - Zawory zwrotne proste

kołnierzowe żeliwne na

ciśnienie nominalne 16

kG/cm2

31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173) 16 maja 1967 r.
15 65/M-74149 - Zawory zwrotne kątowe

kołnierzowe żeliwne na

ciśnienie nominalne 16

kG/cm2

31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173) 16 maja 1967 r.
16 66/M-84162 Koła łańcuchowe o profilu uproszczonym łańcuchów precyzyjnych. Główne wymiary 26 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300) 15 maja 1967 r.
17 62/P-85035 Kordy 28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115) 23 maja 1967 r.
18 63/T-80006 Urządzenia elektroniczne. Kondensatory elektrolityczne aluminiowe biegunowe typu II. Wymagania i badania techniczne 20 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 27 maja 1967 r.
19 63/Z-06050 Meble i sprzęt szpitalny. Wymagania i badania techniczne 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370) 27 maja 1967 r.
20 57/Z-53166 Sprzęt medyczny. Wyjaławiacze do narzędzi medycznych 23 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332) 27 maja 1967 r.
21 62/Z-54003 *) Narzędzia lekarskie. Noże

chirurgiczne ogólnego

przeznaczenia. Wymagania i

badania techniczne

21 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115) 27 maja 1967 r.
22 62/Z-54032 - Kleszczyki naczyniowe.

Wymagania i badania

techniczne

5 października 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376) 27 maja 1967 r.
23 62/Z-54039 - Zaciskacze do jelit

elastyczne miękkie i

twarde. Wymagania i badania

techniczne

5 października 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376) 27 maja 1967 r.
24 62/Z-54094 - Szczypczyki anatomiczne i

chirurgiczne. Wymagania i

badania techniczne

30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320) 27 maja 1967 r.
25 57/Z-54096 - Szczypczyki zakrzywione pod

kątem

2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454) 27 maja 1967 r.
26 57/Z-54121 Sprzęt medyczny. Maska do narkozy typ Schimmelbusch 2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454) 27 maja 1967 r.
27 62/Z-54123 *) Narzędzia lekarskie.

Nożyczki. Wymagania i badania

techniczne

7 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115) 27 maja 1967 r.
28 57/Z-54170 - Haki do torakoplastyki, typ

Semb

2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454) 27 maja 1967 r.
29 57/Z-54507 - Kleszcze do cięcia kości,

typ Liston

14 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397) 27maja 1967 r.
30 57/Z-54519 - Haki łyżkowe, typ Kocher 2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454) 27 maja 1967 r.
31 57/Z-54520 - Nóż do przeszczepów skóry,

typ Thiersch

2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454) 27 maja 1967 r.
32 57/Z-54530 Przyrządy lekarskie. Klamry wyciągowe ze śrubą rozstawną, typ Kirschner. Komplety 14 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397) 27 maja 1967 r.
33 54/Z-55017 Narzędzia lekarskie. Stożki pomiarowe 27 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 167) 27 maja 1967 r.
34 60/Z-56124 *) Narzędzia stomatologiczne.

Kleszcze ekstrakcyjne

1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334) 27 maja 1967 r.
35 56/Z-56135 - Upychadła. Warunki

techniczne

10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154) 27 maja 1967 r.
36 60/Z-56181 - Narzędzia do zdejmowania

kamienia nazębnego

30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334) 27 maja 1967 r.
37 64/Z-56507 - Wiertła. Wymagania l

badania techniczne

13 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) 27 maja 1967 r.
38 57/Z-57009 *) Narzędzia lekarskie.

Wzierniki nosowe krótkie

14 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397) 27 maja 1967 r.
39 57/Z-57524 - Płytki powiekowe, typ

Jaeger

14 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397) 27 maja 1967 r.
40 57/Z-58018 -Wzierniki pochwowe, typ

Doyen

2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454) 27 maja 1967 r.
41 54/Z-58021 - Wzierniki Kallmorgena do

pochwy (komplety)

27 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 167) 27 maja 1967 r.
42 57/Z-58022 - Skrobaczki ginekologiczne.

Warunki techniczne

23 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332) 27 maja 1967 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-56/C-84046 "Produkty nieorganiczne. Kwas solny techniczny", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-55/G-15011 "Obudowa chodników łukami korytkowymi. Odrzwia symetryczne. Strzemiona. Wymagania techniczne", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 170).
3.
Normy wymienione w § 1 lp. 3 i 4 zastępują następujące normy:
1)
PN-62/M-84551 "*) Dźwignice. Haki jednorożne",
2)
PN-62/M-84552 " - Haki dwurożne"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 września 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376).

4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-64/M-84555 "Dźwignice. Nakrętki do haków", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje następujące normy:

1) PN-62/M-79202 "Opakowania blaszane i tekturowo-blaszane do artykułów przemysłowych nieżywnościowych. Wymagania i badania techniczne"

- ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320);

2) PN-62/M-79200 "Opakowania blaszane i tekturowo-blaszane do artykułów żywnościowych nie konserwowanych. Wymagania i badania techniczne"

- ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368).

6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-54//P-81004 "Nici szwalne bawełniane. Błędy", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-59/P-84501 "Szwy. Nazwy i oznaczenia", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 maja 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-62/M-84550 "Dźwignice. Gwinty trapezowe zaokrąglone dla haków", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 września 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-60/D-56105 "Obrabiarki do drewna. Nożyce mechaniczne do forniru. Wielkości", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje następujące normy:
1)
PN-53/M-02053 "Siatki metalowe. Klasyfikacja i numeracja"

- zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85);

i w zakresie sit i siatek z drutu:

2)
PN-56/M-02050 "Sita. Klasyfikacja i numeracja"

- zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-54/C-04590 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości manganu", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).
12.
Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-59/C-81516 "Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230).
13.
Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-65/G-04513 "Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274).
14.
Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-55/M-43305 "Pompy wirowe (rotodynamiczne). Zasady oceny i metody badań", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).
15.
Norma wymieniona w § 1 lp. 3 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm (Monitor Polski Nr 31, poz. 147) zastępuje normę PN-60/C-88005 "Bezwodnik kwasu ftalowego", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).
§  4.
Tracą moc następujące Polskie Normy z dniem 30 września 1967 r.:

a) PN-58/Z-78045 "*) Meble szpitalne. Metalowe kółka ogumione o łożyskach ślizgowych",

b) PN-58/Z-78046 " - Metalowe kółka ogumione o łożyskach tocznych"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia - pierwsza 21 marca 1958 r., a druga 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

______

Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021