Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 15 kwietnia 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie produkcji:
1 67/3517-14 *) Tabor kolejowy normalnotorowy.

Klocki hamulcowe pełne P4

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
2 67/3517-15 - Klocki hamulcowe pełne P9 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
3 67/3517-16 - Klocek hamulcowy pełny P8 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
4 67/3517-17 - Klocek hamulcowy pełny P7 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
5 67/3517-18 - Klocek hamulcowy pełny P6 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
6 67/3517-19 - Klocki hamulcowe pełne P5 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
7 67/3517-20 - Kliny klocków hamulcowych 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
8 67/3517-21 - Klocek hamulcowy pełny P3 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
w zakresie produkcji i napraw:
9 67/3515-31 *) Tabor kolejowy. Wagony i tendry.

Panewki do łożysk ślizgowych.

Wymagania i badania techniczne

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
10 66/3521-09 - Armatura parowozów. Zawory

zaporowe proste i kątowe

30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
11 66/3522-05 Tabor kolejowy normalnotorowy. Lokomotywy spalinowe przetokowe. Stopnie, poręcze i uchwyty. Ogólne wymagania techniczne 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
w zakresie produkcji i eksploatacji:
12 66/9311-07 Kolejowe urządzenia trakcyjne. Wkolejnice dwustronne 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji:
13 66/3532-20 Tabor kolejowy normalnotorowy. Wagony towarowe. Gniazda, wsporniki i podpora do kłonic w platformach 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
w zakresie projektowania, produkcji, napraw i eksploatacji:
14 67/9311-08 *) Tabor kolejowy. Spalinowe

pojazdy trakcyjne.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
w zakresie konstrukcji, produkcji i napraw:
15 67/3525-01 - - Skrzynie do akumulatorów.

Ogólne wymagania

14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
w zakresie budowy, napraw i eksploatacji:
16 67/3535-04 Tabor kolejowy normalnotorowy. Wagony towarowe. Odbijaki do drzwi przesuwnych 14 lutego 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
w zakresie napraw i eksploatacji:
17 66/3521-10 Tabor kolejowy. Parowozy normalnotorowe. Ruszty wstrząsane 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
w zakresie wykonawstwa i odbioru:
18 66/8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
19 67/8933-06 *) Drogi samochodowe. Podbudowy

półwgłębnie i wgłębnie smołowane

14 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
20 67/8934-03 - Remont cząstkowy nawierzchni

powierzchniowo bitumowanej

14 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
21 67/8934-04 - Remont cząstkowy nawierzchni

tłuczniowej

14 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Ministra Przemysłu Lekkiego:
w zakresie produkcji:
22 67/7541-12 Przędza wełniana czesankowa, dziewiarska. Wymagania techniczne i stopnie jakości 11 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
23 67/7541-13 Przędza mieszankowa czesankowa, dziewiarska. Wymagania techniczne i stopnie jakości 11 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
24 67/7541-14 Przędza wełnianopodobna czesankowa, dziewiarska. Wymagania techniczne i stopnie jakości 11 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:
25 67/8770-01 Astronomia geodezyjna. Oznaczenie podstawowych pojęć i wielkości 13 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
26 67/8770-05 Magnetyzm ziemski. Pomiar elementów pola. Nazwy, określenia i oznaczenia 13 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich:
w zakresie produkcji i obrotu:
27 67/8049-08 Mlekopan 11 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych:
w zakresie produkcji:
28 66/5069-02 Uchwyty do rynien półokrągłych 21 października 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
29 67/5054-02 Okucia meblowe. Zawiasy przegubowe 7 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki:
w zakresie metod badań:
30 67/7001-04 *) Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie

cech fizycznych. Oznaczanie

ścieralności

1 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
31 67/7001-05 - - Pomiar mikrotwardości 1 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych:
w zakresie projektowania, produkcji i montażu:
32 67/8864-19 Ciepłownictwo. Pojemnościowe podgrzewacze wody 17 lutego 1967 r. 1 lipca 1967 r.
33 66/8865-19 *) Wentylacja. Komory zraszania

blaszane

28 grudnia 1966 r. 1 maja 1967 r.
34 66/8865-20 - - Obudowy z wannami 28 grudnia 1966 r. 1 maja 1967 r.
35 66/8865-21 - - Zawory przelewowo-spustowe 28 grudnia 1966 r. 1 maja 1967 r.
36 66/8865-22 - - Filtry wody 28 grudnia 1966 r. 1 maja 1967 r.
37 66/8865-23 - - Kierownice i odkraplacze 28 grudnia 1966 r. 1 maja 1967 r.
38 66/8865-24 - - Zraszacze 28 grudnia 1966 r. 1 maja 1967 r.
39 67/8966-01 Uzdatnianie wody. Wymienniki jonitowo-sodowe pionowe 1 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie produkcji i odbioru:
40 67/6755-08 Filce i płyty z wełny mineralnej 31 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów:
w zakresie produkcji:
41 67/6744-09 Betonowe znaki graniczne 20 lutego 1967 r. 1 października 1967 r.
42 67/6744-11 Pustaki ścienne żużlobetonowe "Alfa" 17 lutego 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego:
w zakresie produkcji i odbioru:
43 66/6747-09 Elementy kamienne. Dopuszczalne odchyłki i uszkodzenia obrobionych powierzchni 22 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Ogólnokrajowego Zjednoczenia Przemysłu Piekarniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
44 67/8071-04 Chleb żytni razowy "Litewski", chleb żytni razowy "Wytrawny" i obwarzanek żytni razowy "Fiński" 26 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
45 67/8098-02 *) Wyroby ciastkarskie. Półprodukty

- Masy. Wymagania wspólne

26 stycznia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
46 67/8098-03 - Półprodukty do wykańczania

wyrobów. Wymagania wspólne

26 stycznia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
47 67/8098-04 - Półprodukty - Ciasta.

Wymagania wspólne

26 stycznia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
48 67/8098-05 - Półprodukty - Kremy. Wymagania

wspólne

26 stycznia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie oznaczania i używania pojęć:
49 67/8070-02 Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Nazwy i określenia 26 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie produkcji:
50 67/8558-02 *) Zabawki muzyczne stroikowe.

Harmonijka ręczna. Wymagania i

badania techniczne

20 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
51 67/8558-03 - Klarnety. Wymagania i badania

techniczne

20 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Graficznego:
w zakresie produkcji:
52 67/7431-01 Negatywy i diapozytywy dla druku wklęsłego. Wymagania i badania techniczne 29 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
w zakresie stosowania nazw:
53 67/7405-01 *) Materiały wydawnicze. Karta

zamówieniowo-dyspozycyjna

29 stycznia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
54 67/7405-02 - Karta korektowo-dyspozycyjna 29 stycznia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Produkcji Leśnej "Las":
w zakresie produkcji i obrotu:
55 67/9233-05 Produkty owocowe. Owoce leśne pasteryzowane 21 lutego 1967 r. 1 lipca 1967 r.
w zakresie obrotu:
56 67/9231-07 Owoce świeże. Jarzębina 21 lutego 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji:
57 66/7386-01 Skoroszyty 23 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
w zakresie produkcji:
58 66/6111-09 Żywice lakiernicze ftalowe "Ftalak". Wymagania techniczne 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
59 67/6113-34 Farba epoksydowa przeciwślizgowa podkładowa 1 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
60 66/6114-38 Lakier nitrocelulozowy bezbarwny do paznokci (półprodukt) 5 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
61 66/6114-40 Lakier epoksydowy dwuskładnikowy 5 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
62 66/6114-41 Lakier matowy do drewna typu "Plastlak" 5 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
63 66/6114-42 Lakier do gruntowania pod "Plastlak" bezbarwny 5 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
64 66/6114-43 Lakier nitrocelulozowy klejący do celów lotniczych 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
65 67/6114-44 Lakiery poliwinylowe bezbarwne 1 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
66 66/6115-40 Emalie olejne do szlifowania 5 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
67 66/6118-22 Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych epoksydowych 5 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
68 66/6118-23 Płyn do wykańczania powłok lakierowych matowych typu "Plastlak" 5 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
69 66/6118-24 Zmywacz powłok lakierowych 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
w zakresie metod badań:
70 67/6110-21 Badanie odporności powłok lakierowych na krwawienie i wykwitanie 1 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
71 66/6041-04 Barwniki. Zasady i sole naftoelanowe 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
72 66/6041-16 Barwniki kadziowe do druku 5 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
73 66/6041-17 Naftoelany 5 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
74 66/6041-18 Barwniki pologenowe 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
75 66/6094-08 Lont prochowy specjalny 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
76 66/6097-04 Pociski grzybkowe "Diabolo" do wiatrówki kal. 4,5 mm 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
77 66/6354-05 Pręty spawalnicze z twardego polichlorku winylu 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
78 66/6355-05 Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu. Sztuczne skóry 28 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
w zakresie metod badań:
79 66/6091-20 Materiały wybuchowe górnicze skalne wodoodporne. Próba odporności na składowanie podwodne 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
80 66/6091-21 Materiały wybuchowe. Oznaczanie zawartości wody 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
81 66/6093-08 Proch bezdymny myśliwski. Oznaczanie wymiarów płytek prochu 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
82 66/6093-09 Prochy nitrocelulozowe. Oznaczanie zawartości składników lotnych 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
83 66/6093-10 *) Proch bezdymny myśliwski.

Oznaczanie zawartości saletry

15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
84 66/6093-11 - Oznaczanie zawartości popiołu 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
85 66/6093-12 Prochy bezdymne. Oznaczanie ciepła spalania 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
86 66/6093-13 *) Nitrocelulozy. Próba stałości wg

Bergmanna-Junka w 132°C

15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
87 66/6093-14 - Przygotowanie próbek do badań 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
88 66/6093-15 - Oznaczanie zawartości popiołu 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
89 66/6093-16 - Oznaczanie zasadowości 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
90 66/6093-17 - Oznaczanie substancji

nierozpuszczalnych w acetonie

15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
91 66/6094-06 Zapalniki elektryczne mostkowe. Pomiar oporu elektrycznego 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
92 66/6094-07 Spłonki pobudzające. Sprawdzanie zdolności przebijania płytek ołowianych 15 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
w zakresie produkcji:
93 67/6019-05 Nawozy sztuczne. Mocznik nawozowy granulowany 46,0% 24 lutego 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej:
w zakresie produkcji:
94 66/6019-01 Mączka kostna odklejona nawozowa 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
95 66/6141-05 *) Przetwory tłuszczowe. Mydło

sodowe włókiennicze

31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
96 66/6141-04 Mydło potasowe włókiennicze 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
97 66/8189-04 Mączka kostna odklejona do celów paszowych 30% 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego:
w zakresie klasyfikacji:
98 67/6600-02 Wyroby gumowe. Klasyfikacja gumy stykającej się z roztworami środków ochrony roślin 24 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie produkcji:
99 67/0517-03 *) Produkty węglopochodne. Fenolan

sodowy

17 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
100 67/0517-05 - Inhibitor LH-13 17 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Naczelnego Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
101 67/1904-09 Odchyłki warsztatowe wymiarów swobodnych 28 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
102 67/1952-17 *) Mechanizmy tnące maszyn

żniwnych. Główka listew nożowych

kombajnów zbożowych

28 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
103 67/1952-18 - Grzbiety listew nożowych

kombajnów zbożowych

28 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
104 67/1952-19 - Listwy nożowych kombajnów

zbożowych. Zespoły

28 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji i obrotu:
105 66/3234-01 Anteny telewizyjne, odbiorcze, indywidualne, zewnętrzne na zakresy I, II, III OIRT. Ogólne wymagania i badania 19 sierpnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
106 66/3281-02 Rezystory (oporniki) warstwowe OBM. Wymagania i badania techniczne 19 sierpnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
107 66/3284-04 Transformatory miniaturowe małej częstotliwości. Wymagania i badania techniczne 16 sierpnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
108 66/3284-06 Elementy urządzeń elektrotechnicznych. Transformatory głośnikowe. Wymagania i badania techniczne 16 sierpnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
109 64/3286-02 Urządzenia elektroniczne. Transformatory i dławiki. Kształtki magnetowodów z blach magnetycznie miękkich 15 kwietnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
110 66/3289-04 Urządzenia mikrofalowe. Złącze typu N linii i kabli współosiowych. Główne wymiary 30 grudnia 1966 r. 1 czerwca 1967 r.
111 67/6855-05 Szkło lampowe. Wymagania i badania techniczne 31 stycznia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych:
w zakresie produkcji:
112 67/1832-06 Maszyny przędzalni. Wilki zgrzeblące AB5A. Wymagania i badania techniczne 28 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
113 67/1917-01 *) Beczki do transportu cieczy.

Główne wymiary

16 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
114 67/1917-02 - Dennice. Główne wymiary 16 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
115 66/1941-08 Opryskiwacze. Złącza węży rozłączne z tworzyw sztucznych 19 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
116 66/3511-04 Tabor kolejowy wąskotorowy. Wagony towarowe na tor o szerokości 750 mm. Zestaw kołowy do łożysk ślizgowych 16 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
117 66/3515-28 *) Tabor kolejowy. Podkładki do

sworzni zgrubne

16 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
118 66/3515-29 - Wózki wagonów wąskotorowych.

Wymagania i badania techniczne

16 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
119 66/3519-05 - Klucz konduktorski 16 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
120 66/3531-09 - Wagony. Wywietrzniki 16 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
121 66/3531-20 - Wagony osobowe. Uchwyty

wewnętrzne drzwi bocznych

wagonu

16 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
122 66/3531-21 - Elektryczne zespoły trakcyjne.

Aparat pneumatyczny do

samoczynnego uruchamiania

drzwi. Wymagania i badania

techniczne

16 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
123 66/3532-21 - Elementy drewniane wagonów

towarowych. Wymagania i

badania techniczne

16 grudnia 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
124 66/3532-22 - Wagony-cysterny. Wymagania i

badania techniczne

16 grudnia 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
125 66/3551-02 Tramwaje wąskotorowe. Klocki hamulcowe jednowstawkowe 16 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
126 66/3551-03 Tramwaje normalnotorowe. Klocki hamulcowe jednowstawkowe 16 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych:
w zakresie produkcji:
127 66/3010-02 Maszyny elektryczne w wykonaniu eksportowym do stref o klimacie umiarkowanym. Warunki techniczne 23 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego:
w zakresie produkcji:
128 67/3052-01 Kable górnicze telefoniczne o izolacji gumowej i powłoce ołowianej 5 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
129 67/3052-02 Kable górnicze telefoniczno-sygnalizacyjne o izolacji gumowej i powłoce ołowianej 5 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie produkcji:
130 67/3083-25 Mierniki elektryczne wskazówkowe tablicowe w wykonaniu okrętowym. Wymagania i badania 9 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
131 67/3732-17 Armatura rurociągowa statków wodnych. Kosze ssące 12 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie metod badań:
132 66/3710-04 Statki stalowe morskie i śródlądowe. Badanie szczelności połączeń i zamknięć 18 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi:
w zakresie produkcji:
133 67/1522-03 *) Obrabiarki do metali. Wrzeciona

tokarek. Warunki techniczne

6 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
134 67/1522-04 - Wrzeciona wiertarek i

wiertarko-frezarek. Warunki

techniczne

6 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
135 67/1522-05 - Wrzeciona szlifierek. Warunki

techniczne

6 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
136 67/1523-26 - Skale (podziałki) 6 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
137 67/1523-27 - Nakrętki okrągłe z rozcięciem 6 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
138 67/1523-28 - Sprzęgła przegubowe. Zespoły 6 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie projektowania i produkcji:
139 67/1571-04 *) Obrabiarki zespołowe. Zespoły

gwinciarskie z przestawnymi

wrzecionami. Wymagania

podstawowe

3 stycznia 1967 r. 1 września 1967 r.
140 67/1571-05 - Zespoły wiertarskie z

przestawnymi wrzecionami.

Wymagania podstawowe

3 stycznia 1967 r. 1 września 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
141 67/3618-05 *) Wyposażenie pojazdów

samochodowych. Pompy ręczne do

ogumienia i przewodów. Główne

wymiary

12 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
142 67/3618-06 - Klucze do świec zapłonowych 12 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
143 67/3652-12 *) Rowery. Koła łańcuchowe

wolnobiegowe jednorzędowe.

Główne wymiary

12 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
144 67/3655-03 - Torebki i narzędzia. Główne

wymiary

12 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
145 66/0646-04 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne 8 listopada 1966 r. 12 czerwca 1967 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
146 67/0821-03 Mosiądze specjalne do przeróbki plastycznej. Gatunki 21 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
147 66/0822-09 Miedź chromowa. Blachy na elektrody krążkowe do zgrzewania 28 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
148 67/0832-14 Aluminium. Folia lakierowana bezbarwnie 21 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
149 66/0862-02 Nikiel. Taśmy 28 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
150 66/0886-09 Żelazo. Proszek mielony 28 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie badań rozjemczych:
151 66/0812-01 Alundum 28 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
152 66/0803-05 Spektrograficzne metody oznaczania zanieczyszczeń w miedzi 28 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
153 67/1822-20 Artykuły techniczne dla przemysłu włókienniczego. Obicia zgrzeblne przeznaczone do zgrzebeł czyszczących ręcznie. Warunki techniczne 8 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
154 67/1822-21 Obicia zgrzeblne. Jakościowanie i metody kontroli 8 lutego 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych:
w zakresie produkcji i obrotu:
155 66/7537-04 *) Tkaniny techniczne bawełniane.

Tkaniny specjalne pokrowcowe

31 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
156 66/7537-05 - Gaza usztywniona 31 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
157 66/7547-04 Poduszki smarujące wagonowe, wagonowo-tendrowe i tendrowe 31 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
158 66/7596-09 *) Wyroby powroźnicze kręcone.

Sznurki i sznury stylonowe

rybackie surowe

31 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
159 66/7596-10 - Linki i liny sizalowe rybackie 31 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego:
w zakresie produkcji i obrotu:
160 67/7533-06 Tkaniny bawełniane i bawełnianopodobne surowe. Stopnie jakości 3 lutego 1967 r. 1 lipca 1967 r.
w zakresie odbioru:
161 67/7531-07 Przędza bawełniana, bawełnianopodobna i mieszankowa. Warunki odbioru 3 lutego 1967 r. 1 lipca 1967 r.
w zakresie klasyfikacji:
162 67/7512-04 Surowce włókiennicze. Bawełna egipska. Klasyfikacja i kontrola jakości 1 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
w zakresie produkcji i odbioru:
163 66/7714-02 Skóry galanteryjne. Skiwersy chromowe świńskie. Wymagania techniczne i klasyfikacja jakościowa 16 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
164 66/7714-03 Skóry wyprawione. Skóry na pasy obuwiowe. Wymagania techniczne i klasyfikacja jakościowa 25 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego - Północ:
w zakresie obrotu:
165 66/7513-05 Ścinki wełniane dla przemysłu włókienniczego 29 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r. dla odbioru ścinków z przemysłu odzieżowego i dziewiarskiego;
166 66/7518-05 Zużytki wełniane dla przemysłu włókienniczego 29 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
167 67/7511-01 Słoma lnu włóknistego roszona 13 lutego 1967 r. 1 lipca 1967 r.
168 67/7511-08 Słoma konopna surowa 24 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
169 67/7521-09 Przędza jutowa specjalna surowa 24 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
170 67/7521-10 Przędza lniana tkacka nitkowana 24 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Koncentratów Spożywczych:
w zakresie produkcji i obrotu:
171 66/8136-04 Koncentraty spożywcze. Cykoria prażona 29 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
172 66/8094-01 Półprodukty cukiernicze. Kuwertury. Wymagania wspólne 15 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
173 66/8095-04 *) Wyroby cukiernicze trwałe.

Czekolada nadziewana. Wymagania

wspólne

15 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
174 66/8095-01 - Czekolada do picia. Wymagania

wspólne

15 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
175 66/8095-02 - Czekolada pełna z dodatkami.

Wymagania wspólne

15 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
176 66/8096-01 - Wyroby grylażowe. Sezamki 15 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
177 66/8096-02 - Chałwa sezamowa 15 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
178 66/8095-03 - Czekolada pełna bez dodatków.

Wymagania wspólne

15 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
179 66/8097-04 - Wafle suche. Wymagania wspólne 15 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie badań:
180 66/8090-01 - Oznaczanie zawartości białka z

mleka w czekoladach i

kuwerturach mlecznych

15 grudnia 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
w zakresie produkcji:
181 65/8012-04 Osłonki naturalne. Proces produkcyjny 27 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
182 65/8012-03 Włosie. Ogony bydlęce, ścinki uszu bydlęce, ogony i grzywy końskie 27 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
183 65/8012-06 Gruczoły oraz inne surowce pochodzące od zwierząt rzeźnych, przeznaczone dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego. Zbiórka, obróbka i konserwacja 27 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie obrotu:
184 65/8012-05 Poubojowy surowiec dla przetwórstwa farmaceutycznego i chemicznego 27 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego:
w zakresie produkcji:
185 67/3743-48 Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Stropy worka 6 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
186 67/3744-14 *) Rybacki sprzęt pomocniczy.

Czerpak do ryb

6 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
187 67/3744-15 - Haki włokowe 6 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
188 67/3744-16 - Popychacz do ryb 6 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
§  2.
1.
Ustanowione zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 lipca 1967 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
1 65/3086-04 *) Tabor kolejowy. Osprzęt

instalacji elektrycznej.

Łączniki kontrolne odgałęźne

7 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122) 16 grudnia 1966 r.
2 65/3086-08 - - Łączniki kontrolne kątowe 7 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 122) 16 grudnia 1966 r.
3 64/3510-01 - Elektrody i druty do spawania

łukowego. Wytyczne doboru

18 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245) 16 grudnia 1966 r.
4 65/3515-16 - Kurki końcowe ogrzewania

parowego

29 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 16 grudnia 1966 r.
5 65/3531-15 - Wagony osobowe. Wieszaki do

zawieszania tablicy

kierunkowej zewnętrznej

15 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271) 16 grudnia 1966 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
6 66/0882-06 Termobimetale. Pasy 8 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) 28 grudnia 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
7 64/0530-02 Oznaczanie średniego ciężaru cząsteczkowego metodą kriometryczną 22 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17) 17 lutego 1967 r.
8 64/0530-05 Oznaczanie składu strukturalnego metodą n-d-M 31 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17) 22 lutego 1967 r.
9 65/0535-18 Oleje silnikowe Lux U 17 lutego 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89) 22 lutego 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
10 63/6026-03 Produkty organiczne. Kwas chlorooctowy 1 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 430) 20 lutego 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
11 63/3226-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe 21 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 357) 13 lutego 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed":
12 64/5941-09 *) Meble szpitalne. Szafki

przyłóżkowe metalowe

14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 207) 1 lutego 1967 r.
13 63/5943-01 - Wózek do przewożenia potraw 14 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388) 28 lutego 1967 r.
14 63/5904-01 Narzędzia lekarskie i weterynaryjne. Opakowanie, przechowywanie i transport. Wymagania i badania 9 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 357) 28 lutego 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
15 65/8026-01 Marynaty. Wymagania szczegółowe 30 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386) 21 lutego 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
16 66/7010-01 Kalka ceramiczna. Wymagania i badania techniczne 29 października 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 6, poz. 31) 14 lutego 1967 r.
2.
Tytuł normy BN/61-1831-05 ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych dnia 26 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) zmienia się na tytuł: "Maszyny przędzalni. Zaciskarka obić pokrywkowych UF14C. Wymagania i badania techniczne".
3.
Tytuł normy BN-66/1831-06 ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych dnia 15 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336) zmienia się na tytuł "Maszyny przędzalni. Zgrzeblarka pokrywkowa CZ66-10A. Wymagania i badania techniczne".
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę BN-66/6114-33 "Lakier poliwinylowy bezbarwny DNZ", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 9 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 159).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje następujące normy:

1) BN-64/6041-04 "Sól oranżu naftoelanowego GC",

2) BN-64/6041-05 "Barwniki. Zasada oranżu naftoelanowego GC. Zasada szkarłatu naftoelanowego RC. Zasada szkarłatu naftoelanowego G"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg": pierwsza dnia 19 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245), a druga dnia 30 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 88).

3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę BN-63/6041-02 "Barwniki. Naftoelan BT", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 2 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 142 zastępuje normę BN-62/3645-01 "Wyposażenie motocykli. Klucz nasadowy dwustronny sześciokątny 19/21", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 6 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 26).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 172 zastępuje normę BN-62/8094-01 "Półfabrykaty cukiernicze. Kuwertury czekoladowe", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 7 lutego 1963 r. (Monitor Polski Nr 35, poz. 176).
6.
Normy wymienione w § 1 lp. 173 i 179 zastępują następujące normy:

1) BN-63/8095-04 "*) Wyroby cukiernicze trwałe. Czekolada nadziewana. Wymagania ogólne",

2) BN-63/8097-04 " - Pieczywo cukiernicze. Wafle. Wymagania ogólne"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 30 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 39, poz. 185).

7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 174 zastępuje normę BN-65/8095-01 "Wyroby cukiernicze trwałe. Czekolada do picia. Wymagania ogólne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 16 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 169).
8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 175 zastępuje normę BN-63/8095-02 "Wyroby cukiernicze. Czekolada z orzechami", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 11 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 316).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 176 zastępuje normę BN-63/8096-01 "Wyroby cukiernicze. Sezamki", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 1 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 177 zastępuje normę BN-63/8096-02 "Wyroby cukiernicze. Chałwa sezamowa", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 14 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 430).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 178 zastępuje normę BN-63/8095-03 "Wyroby cukiernicze trwałe. Czekolada pełna. Wymagania wspólne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 7 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449).
§  4.
Tracą moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia następujące normy:

1) BN-62/6744-02 "Prefabrykowane żelbetowe słupy oświetleniowe. Warunki techniczne wykonania",

ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów dnia 31 października 1962 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 424);

2) BN-63/3516-02 "Tabor kolejowy. Sprężyny ogólnego przeznaczenia. Wymagania i badania techniczne",

ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego dnia 27 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52).

_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021